Edycja 2020

Published: 08.04.2020

 W 2020 roku Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza otrzymała:

2020 Walecka Rynduch   Agnieszka Walecka-Rynduch, „MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego” (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2019) – za śmiałość badawczą w dowodzeniu zaistnienia nowego paradygmatu komunikowania politycznego oraz przez wzgląd na wysoką jakość warsztatu metodologicznego.

 

W tym roku do Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza nominowani byli także:

2020 M Chacinska    1) Maja Chacińska, „W służbie ludu i inżynierii społecznej. Media publiczne w Danii, Norwegii i Szwecji w perspektywie historycznej i kulturowej” (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018) – za ważną i aktualną próbę analizy i usystematyzowania wpływu społecznego i kulturowego otoczenia mediów publicznych w krajach nordyckich.

2020 Gajlewicz Korab   2) Katarzyna Gajlewicz-Korab, „Francuska prasa drukowana. Narodziny, rozwój, era cyfrowa” (Warszawa: ASPRA-JR, 2018) – za pogłębioną analizę kolejnych etapów rozwoju prasy francuskiej, która pozwoliła na wyróżnienie cech dystynktywnych i ukazała kierunki ewolucji w epoce cyfrowej.

2020 Jas Koziarkiewicz   3) Marta Jas-Koziarkiewicz, „Euranet Plus. Europejski głos w twoim domu. Radio w procesie europeizacji” (Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2019) – za empiryczny charakter publikacji i za stworzenie autorskiego narzędzia badawczego – katalogu wartości europejskich.

2020 Mihejl   4) Sabina Mihejl i Simon Huxtable, „From Media Systems to Media Cultures. Understanding Socialist Television” (Cambridge: Cambridge University Press, 2018) – za nowatorski wkład teoretyczny i zaprezentowanie możliwości analizy systemów medialnych przez pryzmat kultury.

2020 Wielopolska Szymura   5) Mirosława Wielopolska-Szymura, „Rozgłośnie BBC World Service, Radio France International i Voice of America w komunikowaniu międzynarodowym” (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019) – za wyczerpującą analizę działalności międzynarodowych rozgłośni radiowych, a także przez wzgląd na ukazanie historycznych mechanizmów propagandy radiowej.

 

Ceremonia wręczenia Nagrody odbyła się 15 lipca 2020 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

Na zdjęciu: Agnieszka Walecka-Rynduch odbiera Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza w 2021 r.

Na zdjęciu: Uczestnicy ceremonii wręczenia Nagrody (od lewej do prawej): Dagmara Sidyk (Uniwersytet Warszawski), Janusz W. Adamowski (Uniwersytet Warszawski), Halina Rostek (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), Mirosława Wielopolska-Szymura (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski), Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej), Małgorzata Semil-Jakubowicz (Fundatorka Nagrody), Hanna Machińska (zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich), Agnieszka Walecka-Rynduch (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Michał Głowacki (Uniwersytet Warszawski, redaktor naczelny „Central European Journal of Communication”), Maria Łoszewska-Ołowska (Uniwersytet Warszawski).

Zdjęcia: Dagmara Derda (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.