Nagroda im. dr. Karola Jakubowicza

  • Home
  • Nagroda im. dr. Karola Jakubowicza
Published: 08.12.2020

Nagroda im. dr. Karola Jakubowicza, afiliowana przy Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej, została ustanowiona przez Małgorzatę Semil-Jakubowicz w 2018 roku. Nagroda przyznawana jest za wybitne prace naukowe, które wpisują się w obszar zainteresowań Patrona Nagrody. Głównym celem konkursu jest wspieranie naukowców, którzy zajmują się badaniami demokracji, praw człowieka, polityki medialnej, etyki dziennikarskiej i mediów publicznych. Kapitułę Nagrody tworzą: Małgorzata Semil-Jakubowicz (członkini honorowa Kapituły – Fundatorka), prof. Iwona Hofman (Przewodnicząca Kapituły; Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski), dr Hanna Machińska (zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich; Uniwersytet Warszawski),prof. ucz. dr hab. Michał Głowacki (redaktor naczelny „Central European Journal of Communication"; Uniwersytet Warszawski), prof. ucz. dr hab. Beata Klimkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), prof. Elżbieta Matynia (the New School for Social Research), Halina Rostek (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), prof. Jerzy Olędzki (Członek Honorowy PTKS) oraz Przewodniczący sieci badawczej International Association of Public Media Researchers (IAPMR) - dr Alessandro D'Arma (University of Westminster) i dr Maria Michalis (University of Westminster).

W 2018 roku Kapituła Nagrody przyznała Nagrodę dwóm polskim naukowcom: Marii Nowinie Konopce (Uniwersytet Jagielloński) i Jakubowi Nowakowi (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Nagrodę specjalną za wieloletni wkład w rozwój teorii i praktyki mediów publicznych przyznano Christianowi S. Nissenowi – międzynarodowemu ekspertowi i byłemu dyrektorowi generalnemu duńskich mediów publicznych (Danmarks Radio – DR).

Zdjecie 1

Na zdjęciu: Zwycięzcy pierwszej edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza podczas uroczystości wręczenia Nagród - konferencji the European Media Management Association (Warszawa, 15 czerwca 2018 r.). Fot. Jarosław Królikowski, Anna Onuszczuk (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski).

W 2019 r. Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza otrzymały Małgorzata Adamik-Szysiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i Maria Łoszewska-Ołowska (Uniwersytet Warszawski).

Zdjecie 2

Na zdjęciu: Zwycięzcy drugiej edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza podczas uroczystości wręczenia Nagród - V Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (Warszawa, 19 września 2019 r.). Fot. Paweł Brzeziński, Anna Zapolska-Downar (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski).


W 2020 r. Kapituła Nagrody i jej laureaci z poprzednich edycji zdecydowali o nominowaniu sześciu publikacji w ramach konkursu. Wśród nich znalazła się też – pierwsza w historii plebiscytu – książka wydana poza granicami Polski. Jest to przejaw strategii umiędzynarodowienia Nagrody, przyjętej przez Kapitułę podczas spotkania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zdjecie 3

Na zdjęciu: Kapituła obradująca nad nominacjami do Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza w 2020 roku (Warszawa, 11 marca 2020 r.). Fot. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

W 2020 r. Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza otrzymała Agnieszka Walecka-Rynduch (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

Na zdjęciu: Zwyciężczyni trzeciej edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza oraz uczestnicy uroczystości wręczenia Nagrody w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (Warszawa, 15 lipca 2020 r.). Fot. Dagmara Derda (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich).

Od 2021 roku do Kapitułę Nagrody współtworzą także Przewodniczący sieci badawczej International Association of Public Media Researchers (IAPMR) - nominacja monografii w kolejnych edycjach konkursu jest więc wspólną inicjatywą naukowców z Polski i z zagranicy.

W 2021 r. Laureatką Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza została Karen Donders z Belgii (VRT; Vrije Universiteit Brussel).

Na zdjęciu: Michał Głowacki wręcza pamiątkowy dyplom Karen Donders, zwyciężczyni czwartej edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza (Bruksela, wrzesień 2021 r.). Fot. VRT.

W 2022 r. Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza otrzymała Urszula Doliwa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Na zdjęciu: Katarzyna Konarska oraz Urszula Doliwa odbierają pamiątkowe dyplomy z rąk Małgorzaty Semil-Jakubowicz oraz Iwony Hofman podczas uroczystego wręczenia Nagrody, które nastąpiło w ramach rozpoczęcia VI Kongresu PTKS pt. „Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych” (22 września 2022 r., Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku). Fot. Beata Użarowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

 

Autorzy: Michał Głowacki i Dagmara Sidyk-Furman

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.