Współpraca

Międzynarodowe Towarzystwo Komunikologiczne (ang. ICA – International Communication Association) jest stowarzyszeniem naukowym, które powołano z myślą o badaczach zainteresowanych wszystkimi aspektami ludzkiego komunikowania. Towarzystwo rozpoczęło działalność ponad 50 lat temu, jako małe stowarzyszenie w USA. Obecnie jest międzynarodowym stowarzyszeniem liczącym ponad 4,300 członków w 70 krajach. Od 2003, ICA oficjalnie zostało powiązane z ONZ, jako stowarzyszenie pozarządowe (NGO). Obecnie uchodzi za najbardziej prestiżowe i najprężniejsze towarzystwo komunikologiczne na świecie. Towarzystwo co roku organizuje wielkie konferencje i doroczne spotkania, w których bierze udział od 2 do 3 tysięcy uczestników i członków stowarzyszenia. Najbliższa 59 Konferencja odbędzie się w Chicago (http://www.icahdq.org/conferences/2009/). PTKS jest członkiem zbiorowym ICA od 2008 r. Status ten pozwala nam na organizację sesji w trakcie Konferencji.

http://www.icahdq.org

ica full wordmark

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Mediami i Komunikacją (ang. International Association for Media and Communication Research) jest międzynarodową profesjonalną organizacją z dziedziny mediów i badań nad komunikacją. Powstała w 1957 roku z inicjatywy UNESCO. Jego członkowie promują globalną inkluzję i najlepsze tradycje badań krytycznych w tych obszarach. Wśród celów, IAMCAR stawia włączenie do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia w szczególności nowych badaczy, kobiety i przedstawicieli rozwijających się regionów z krajów Afryki, Azji i z Ameryki Południowej i Środkowej.

http://www.iamcr.org/

iamcr logo 1

Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Komunikacją i Edukacją (ang. ECREA – European Communication Research and Education Association) jest organizacją powołaną do współpracy uczonych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką komunikacji w Europie i poza nią. Poszczególne osoby, instytucje i stowarzyszenia stając się członkami ECREA, dołączają do społeczności, która zajmuje się rozwojem i jakością badań nad komunikacją i szkolnictwem wyższym w Europie.

http://www.ecrea.eu

ecrea

Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Politycznych (ang. IPSA – International Political Science Association, fr. AISP L’Association de science politique) jest międzynarodową organizacją powołaną na rzecz współpracy akademickiej w zakresie badań politologicznych.
IPSA została założona w 1949 pod egidą UNESCO. PTNP jest członkiem zbiorowym IPSA. Przez kilka kadencji miał swojego wiceprezydenta (między innymi prof. dr hab. Jerzy Wiatr, prof. de hab. Krzysztof Pałecki). Działalność naukowa IPSA związana jest z odbywającymi się co trzy lata kongresami. Pierwszy z nich miał miejsce w 1950 roku. Od początku gromadzą one naukowców z całego świata, przyciągając nawet powyżej 2,000 uczestników. Najbliższy XXI Kongres odbędzie się w lipcu 2009 roku w Santiago de Chile (http://secure.santiago2009.org/). PTKS wraz PTNP będą tam miały wspólną sesję w ramach Komitetu Badawczego Komunikowanie Polityczne.

http://www.ipsa.org

ipsa official logo

Światowe Towarzystwo Badania Opinii Publicznej (ang. WAPOR – World Association of Public Opinion Research) zostało założone w 1947 przez grupę ekspertów i badaczy zainteresowanych promowaniem i ulepszaniem wiedzy o stanie badań nad opinią publiczną na całym świecie. Przez ponad sześć dekad członkowie WAPOR pracowali m.in. razem z dziennikarzami, którzy przygotowywali raporty w sprawie opinii publicznej, aby utrzymać wysokie standardy dla zbierania, analizy i rozpowszechniania danych na temat opinii publicznej. Blisko 450 ekspertów i badaczy z niemal 60 krajów współpracuje z innymi stowarzyszeniami i agencjami, jak m.in. AAPOR, ESOMAR, jak również UNESCO.

www.wapor.org

wapor

 

 

CEECOM
Podczas sesji kończącej konferencję CEECOM w Pradze (28 kwietnia 2012 roku) badacze mediów i komunikowania z Europy Środkowej i Wschodniej powołali międzynarodowe konsorcjum CEECOM odpowiedzialne za rozwój i koordynację działań nad mediami i badaniami w tej części Europy. Konsorcjum składa się z członków pochodzących z Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji. Głównym zadaniem instytucji jest organizowanie corocznych konferencji CEECOM oraz wspieranie badań, edukacji i współpracy między mediami i naukowcami, pracownikami mediów i studentami w tej części świata. Zdecydowano się także na podjęcie współpracy z innymi państwami zainteresowanymi organizowaniem konferencji CEECOM w przyszłości.
 

 

 

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.