Zagranica

International Communication Association (ICA)

„International Communication Association dąży do rozwoju nauki o komunikacji międzyludzkiej poprzez wspieranie i zachęcanie do doskonałości w badaniach akademickich na całym świecie”.

International Communication Association jest stowarzyszeniem naukowym, które powstało w Stanach Zjednoczonych w 1950 roku jako National Society for the Study of Communication (NSSC). W 1967 roku otworzyło się na członków zagranicznych. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1969 roku.

Aktualnie ICA skupia 4500 badaczy, działających w 23 sekcjach i 9 grupach zainteresowań. ICA jest również organizatorem konferencj, odbywających się co roku w innym mieście, w których bierze udział nawet kilka tysięcy osób z całego świata. W ostatnich latach odbyły się one w San Juan (2015), Fukoce (2016), San Diego (2017), Pradze (2018), Waszyngtonie (2019).

ICA wydaje kilka serii książek w wydawnictwie Oxford University Press oraz sześć czasopism naukowych: Journal of Communication; Human Communication Research; Communication Theory; Communication, Culture & Critique; Journal of Computer-Mediated Communication oraz Annals of the International Communication Association.

Od 2003 roku ICA jest oficjalnie stowarzyszona z Organizacją Narodów Zjednoczonych jako organizacja pozarządowa.

PTKS jest członkiem zbiorowym ICA od 2008 roku. Status ten pozwala m.in. na organizację sesji w trakcie dorocznych konferencji.

Dotychczasowe sesje organizowane przez PTKS obejmowały następujące tematy: Twenty Years of Free Media and the Public Sphere in Central Europe (2009); Polish Electoral Campaigns and Political Communication in Comparative Perspective (2010); Back to Planet Earth (or Society): Public Relations and Social Media (2011); Journalistic Professionalisation on the Baltic (2012); Media Accountability in the Digital Age: International Perspectives (2013); 25 Years of Media Freedom and Democracy in the Central and East Europe (2014); Journalism Education in the Digital Mediascapes (2015); Public Service Media: An Idea of the Enlightenment? (2016); (New) Media and Political Communication in Europe (2017); Political Executive – Media Relations in the Era of Mediatized Politics in Lithuania, Finland, Poland and Sweden (2018); Power Struggles: State, Media and The Public (2019).

Więcej informacji http://www.icahdq.org

 

International Association for Media and Communication Research (IAMCR)

„International Association for Media and Communication Research ma na celu wspieranie i rozwijanie badań nad mediami i komunikacją na całym świecie. Szczególnie zachęca do udziału początkujących naukowców, kobiet i osób z regionów o niekorzystnej sytuacji ekonomicznej”.

IAMCR to stowarzyszenie międzynarodowe, które zostało założone w 1957 roku przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).

Aktualnie liczy 2500 członków skupionych w 15 sekcjach i 18 grupach roboczych. IAMCR organizuje cykliczne konferencje, które odbywają się co roku w innym kraju, w tym w ostatnich latach w Montrealu (2015); Leicester (2016); Cartagenie (2017); Eugene (2018) i Madrycie (2019).

IAMCR patronuje seriom książek w wydawnictwie Palgrave Macmillan oraz Wiley-Blackwell, a jego sekcje wydają następujące czasopisma naukowe: Journal of Alternative & Community Media; Journal of Global Diaspora & Media; Global Media and China; The Political Economy of Communication.

Więcej informacji http://www.iamcr.org/

 

European Communication Research and Education Association (ECREA)

„European Communication Research and Education Association jest stowarzyszeniem o silnej oddolnej kulturze organizacyjnej, gdzie różne projekty i pomysły powstają i materializują się dzięki kreatywnej energii i entuzjazmowi swoich członków”.

ECREA została założona podczas pierwszej Europejskiej Konferencji Komunikacji w Amsterdamie w 2005 roku, jako połączenie dwóch europejskich stowarzyszeń badaczy komunikacji: European Communication Association (ECA) i European Consortium for Communications Research (ECCR).

Organizacja liczy 2700 członków skupionych w 24 sekcjach tematycznych, 4 tymczasowych grupach roboczych i 3 stałych sieciach. Co dwa lata organizuje międzynarodowe konferencje (European Communication Conferences). Ostatnie z nich odbyły się w Hamburgu (2010), Istambule (2012), Lizbonie (2014), Pradze (2016), Lugano (2018). Co roku organizowana jest także Letnia Szkoła Doktorancka ECREA.

ECREA zarządza dwiema seriami książek w wydawnictwie Routledge. Dorobek intelektualny Letniej Szkoły Doktoranckiej jest publikowany w The Researching and Teaching Communication Series.

Więcej informacji http://www.ecrea.eu

 

ECREA Central and East-European Network

ECREA CEE Network powstała w 2009 roku. Głównym celem sieci jest harmonijna integracja i proporcjonalna reprezentacja naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej w strukturach ECREA, a także promocja ich osiągnięć w wymianie intelektualnej poza granicami regionu. Sieć ma również na celu ożywienie i zacieśnienie współpracy oraz wymiany między naukowcami z Europy Środkowo-Wschodniej z badaczami spoza regionu. Również naukowcy zainteresowani badaniami nad mediami i komunikacją w tej części Europy działają w ramach CEE Network. Do stałych zadań konsorcjum należy organizacja konferencji CEECOM, a także wspieranie studiów, edukacji i współpracy badaczy mediów.

Historia sieci rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy na Zamku Książ odbyło się pierwsze Forum Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej z udziałem badaczy z Polski, Czech i Słowacji, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej oraz Uniwersytet Wrocławski. 

Odtąd idea corocznych konferencji była kontynuowana. W roku 2009 w Brnie i Telču (Czechy) skupiła 50 badaczy mediów i komunikacji z różnych krajów (nie tylko z Czech, Polski i Słowacji, ale także z Węgier, Rumunii, Belgii, Niemiec, Finlandii, USA, Wielkiej Brytanii).

Pierwsze oficjalne spotkanie i konferencja sieci odbyła się 14 października 2010 roku w trakcie trzeciej European Communication Conference w Hamburgu. Do sieci dołączyli naukowcy i studenci reprezentujący kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej.

Kolejne konferencje odbyły się w Bratysławie (gdzie skład CEE Network została poszerzony o badaczy z Austrii i Węgier); w Krakowie a następnie w Pradze, gdzie podczas sesji zamykającej obrady uczestnicy uzgodnili utworzenie międzynarodowego konsorcjum CEECOM odpowiedzialnego za rozwój i koordynację działań z zakresu badań mediów i komunikacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

W skład Zarządu CEECOM weszli wówczas naukowcy z Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Polski i Słowacji. Zarząd tworzyli: Auksė Balčytienė (Vytautas Magnus University), Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski), Michał Głowacki (Uniwersytet Warszawski), Epp Lauk (University of Jyväskylä), Zrinjka Peruško (Sveučilište u Zagrebu), Irena Reifová (Univerzita Karlova), Ilija Tomanić-Trivundža (Univerza v Ljubljani) and Tomáš Trampota (Univerzita Karlova).

Członkowie PTKS aktywnie uczestniczą w działaniach ECREA, szczególnie w CEE Network, będącej organizatorem corocznych konferencji, ale także udzielają się na rzecz sieci w ramach ECREA, działając w różnych sekcjach i grupach badawczych.

Więcej informacji https://ecrea.eu/Central-and-East-European-Network

 

 

 

 

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.