I Kongres 2008

Published: 21.03.2017

Pod hasłem „Kreowanie Komunikowania: Zawartość, Kontrola, Krytyka”
odbył się we Wrocławiu, w dniach 15-17 września 2008 roku
I Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

plakat1

W pewnym sensie Kongres stanowił zwieńczenie pierwszego roku działalności Towarzystwa, jednocześnie wyznaczając perspektywy dalszej pracy i kierunki badań. O skali przedsięwzięcia oraz potrzebie integracji świadczą liczby: Wrocław odwiedziło około 350 badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki (z krajowych między innymi Uniwersytety: Warszawski, Wrocławski, Śląski, Opolski, Rzeszowski, Warmińsko-Mazurski, Gdański, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jagielloński, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, liczne szkoły wyższe, akademie i politechniki), wygłoszono 20 referatów w 5 sesjach plenarnych oraz 217 referatów w 52 panelach zorganizowanych w ramach 23 sekcji badawczych.
W uroczystości otwarcia udział wzięli między innymi: prof. dr hab. Marek Bojarski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Robert Kwaśnica, rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, współorganizatorzy Kongresu.
Wykład inauguracyjny wygłosił Profesor Walery Pisarek, nestor polskich badań nad komunikowaniem, członek honorowy PTKS.
Gośćmi honorowymi Kongresu byli: Wolfgang Donsbach, Walery Pisarek, Paolo Mancini, Graham Murdock, Winfried Schulz, Donald Shaw, Gerald Sussman. Przybyli także przedstawiciele towarzystw międzynarodowych i narodowych: Irmina Matonyté i Dominic Wring (International Political Science Association), Irina Rozina (Rosyjskie Towarzystwo Komunikacji), Teresa Sasińska – Klas (Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych).


Obrady plenarne w przepięknej zabytkowej Auli Leopoldina prowadzili: Bogusława Dobek-Ostrowska, Karol Jakubowicz, Jerzy Mikułowski Pomorski, Beata Ociepka, Tomasz Goban-Klas, Teresa Sasińska-Klas.
Obradom sekcji przewodniczyli kierownicy sekcji badawczych: Wojciech Skrzydlewski, Ignacy Fiut, Rafał Habielski, Barbara Jacennik, Barbara Smoczyńska, Janina Fras, Stanisław Michalczyk, Jerzy Mikułowski Pomorski, Zbigniew Oniszczuk, Piotr Pawełczyk, Piotr Francuz, Stanisław Jędrzejewski, Jacek Sobczak, Jerzy Olędzki, Wanda Patrzałek, Ewa Hyży, Michał Drożdż, a także Beata Sierocka, Bogusława Dobek-Ostrowska, Bogusław Nierenberg, Janina Hajduk -Nijakowska, Marek Jeziński, Kazimierz Krzysztofek, Ryszard Chruściak, Wojciech Furman.
Odbyły się także spotkania organizacyjne członków sekcji, gdzie już sformułowano istotne wnioski oraz postulaty dotyczące tematyki następnych konferencji i zasad współpracy sekcji.
W trakcie Kongresu zaprezentowany został pierwszy numer czasopisma wydawanego przez Towarzystwo, tj. „Central European Journal of Communication”.
Uczestnicy Kongresu zostali zaproszeni na kolację wydaną przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza do Ratusza, uczestniczyli w koncercie zamykającym festiwal Wratislavia Cantans oraz w spektaklu inauguracyjnym I Festiwalu Opery Współczesnej.

 

 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY I KONGRESU

Uniwersytet Wrocławski
uw godlo

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
dsw

 
PATRONAT

Prezydent Miasta Wrocławia
wro logo1

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
wro logo2

SPONSOR

Art Marketing Syndicate S.A.
ams logo

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

wiedzaiedukacja.pl
wie

NewsPoint.pl
newspoint

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
waip

Wydawnictwo Naukowe PWN
pwn logo

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
uw wyd

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
uj wyd

Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
owafm

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.