II Kongres 2010

Published: 21.03.2017

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
„AUTONOMIA NAUKI O KOMUNIKOWANIU"
Lublin, 15-17 września 2010 r.

 plakat

I DZIEŃ II KONGRESU PTKS
15 wrzesień 2010 r.

UROCZYSTOŚC OTWARCIA

Uroczystość miała miejsce w Galerii Malarstwa XIX w. na Zamku Lubelskim. Po przywitaniu przez Prezes Towarzystwa prof. dr hab. Bogusławę Dobek-Ostrowską gości i uczestników kongresu, swoje wystąpienia mieli patroni honorowi Kongresu, wśród których byli między innymi Wicewojewoda Henryka Strojnowska, Prezydent Miasta Lublina Adam Wasilewski, Prorektorzy uczelni współorganizatorów Kongresu – UMCS – Prof. dr hab. Ryszard Dębicki i KUL Józef Fert, oraz dr Juliusz Braun – przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1 Goście honorowi II Kongresu PTKS: od lewej Prorektor KUL prof. dr hab. Józef F. Fert Wicewojewoda Henryka Strojnowska, Prezydent Miasta Lublin Adam Wasilewski, Prorektor UMCS Ryszard Dębicki


Dr Juliusz Braun – Dyrektor Departament Strategii i Analiz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W trakcie uroczystej sesji odbyło się wręczenie dyplomów honorowego członkostwa PTKS, którymi uhonorowani zostali dwaj wybitni uczeni związani z Towarzystwem i wspierający nasze wysiłki w kraju i zagranicą.

Prof. WAYNE WANTA , Oklahoma State University, USA

4 3

Prof. dr hab. TOMASZ GOBAN – KLAS, Uniwersytet Jagielloński

6 5

 

W takcie uroczystości ogłoszono wynik Konkursu „Doktorat’09”. Laureatem został dr Sławomir Czapnik za pracę doktorska pt. Anglosaski nurt ekonomii politycznej komunikowania. Powstanie, rozwój i stan obecny , napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Wiktora i obronioną na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Politologii.

7
Laureat Konkursu „Doktorat’09” dr Sławomir Czapnik

Na zakończenie uroczystości wykład inauguracyjny wygłosił członek honorowy PTKS prof. Wayne Wanta, wybitny badacz opinii publicznej, agenda – setting i nowych mediów, na temat Public Opinion and Social Media: Facebook, Friends, Fans and the Future.

8
Prof. Wayne Wanta w trakcie wykładu inauguracyjnego

UROCZYSTA PROMOCJA „CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION” FALL 2010

Po uroczystości otwarcia odbyła sie promocja najnowszego 5 numeru „CEJC” Fall 2010 pod tytułem „Development of Agenda Setting Theory and Research. Between West and East”. Sesję prowadził dr Michał Głowacki, który zaprosił do udziału w niej redaktorów tomu – prof. Wayna Wanta z Uniwersytetu Stanowego Oklahoma oraz dr Bartłomieja Łódzkiego z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. W sesji wzięli udział wzięli także obaj recenzenci – prof. dr hab. Jerzy Olędzki i prof. David Weaver z Uniwersytetu Indiana, bliski współpracownik twórców teorii agenda – setting. Po promocji goście i uczestnicy Kongresu zostali zaproszeni na lampkę szampana.

9
Uczestnicy sesji: od prawej redaktorzy tomu – prof. Wayne Wanta i dr Bartłomiej Łódzki oraz recenzenci – prof. David Weaver i prof. Jerzy Olędzki

10
Dr Ewa Nowak z UMCS – współautorka artykułu odbiera egzemplarz autorski

11
Mgr Wojciech Walczak z UMK w Toruniu autor jednego z artykułów opublikowanych w tomie

UROCZYSTOŚC OTWARCIA

Pierwszą sesję plenarną poprowadził prof. dr hab. Piotr Francuz. Pod zabytkowym obrazem „Unia Lubelska” Jana Matejki zasiedli uczestnicy dyskusji wybitni polscy medioznawcy profesorowie Walery Pisarek, Jerzy Mikułowski Pomorski, Janusz Adamowski i Tomasz Goban – Klas. Sprawa autonomii nauki o komunikowaniu była głównym przedmiotem dyskusji i także motywem przewodnim dla całego Kongresu. Podczas dyskusji, gdzie punkt wyjścia stanowił pogląd iż nauka o komunikowaniu powinna zostać uznana za autonomiczną dyscyplinę naukową, kwestią sporną okazało się jej nazwanie. Wszyscy uczestnicy dyskusji jednoznacznie opowiedzieli się za sformułowaniem formalnego wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uznanie autonomii tej dyscypliny naukowej.

12
Uczestnicy dyskusji: prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas (UJ), prof. dr hab. Janusz Adamowski (UW), prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski (UE w Krakowie), prof. dr hab. Walery Pisarek (UJ), i prowadzący prof. dr hab. Piotr Francuz (KUL).

13
Prof. dr hab. Walery Pisarek

14
Profesorowie: T. Goban-Klas, J. Adamowski, J. Mikułowski Pomorski

II SESJA PLANARNA „THEORETICAL DIVERSITY IN YCZNE ZRÓŻNICOWANIE W NAUCE O KOMUNIKOWANIU”

W sesji udział wzięli udział goście II Kongresu – wybitny badacz amerykański profesor David Weaver z Uniwersytetu Indiana, Aukse Balcytiene z Uniwersytetu Księcia Witolda Wielkiego z Kowna na Litwie . W zastępstwie prof. Paolo Moreira wystąpił pan Piotr Wysocki z Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz prof. dr hab. Piotr Francuz z KUL.
Sesja rozpoczęła się prezentacją profesora Davida Weavera poświęconej podstawowym pytaniom dotyczącym badań nad dziennikarstwem. Profesor przedstawiał nam odpowiedzi na pytania : Co już wiemy na temat badań i dlaczego powinno nam zależeć na takich badaniach? W swojej wypowiedzi prof. Weaver skupił się na mediach w USA nad którymi prowadzi wieloletnie badania. Piotr Wysocki przedstawił funkcjonowanie organizacji której jest pracownikiem, oraz sposoby komunikowania o zdrowiu. Na przykładzie tzw. świńskiej grypy wykazał, jakie błędy popełniono w informowaniu obywateli, które doprowadziły w wielu przypadkach do masowej histerii. Pokazał również jak jego organizacja prowadzi kampanie promujące zdrowie. Aukse Balčytiene zastanawiała się nad możliwościami i ograniczeniami w badaniach porównawczych dziennikarstwa na przykładzie Litwy. Prof. Francuz skoncentrował się nad badaniami eksperymentalnymi w nauce o komunikowaniu.

III SESJA PLENARNA „MEDIA ACCOUTABILITY AND TRANSPARENCY IN EUROPE – MEDIAACT”

Sesja dotyczyła odpowiedzialności i przejrzystości mediów w Europie. Prowadził ją prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski. Jako pierwszy wystąpił Andy Channelle z Uniwersytetu West England w Bristolu, który mówił o powolnym zanikaniu regulacji w mediach. Na konferencji nie mogła się pojawić Susanne Fengler z Instytutu Międzynarodowego Dziennikarstwa na Uniwersytecie w Dortmundzie. Zastąpił ją Tobias Eberwein poruszając tematykę odpowiedzialności mediów w kontekście wyzwania, jakim jest ona dla dziennikarstwa. O samoregulacjach oraz odpowiedzialności w mediach krajów nadbałtyckich mówiła Epp Lauk z Uniwersytetu Jyvaskyla. Paweł Urbaniak z Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu omówił regulacje dotyczące mediów i odpowiedzialności medialnej w Polsce.
Po zakończeniu sesji plenarnej na uczestników Kongresu czekała uroczysta kolacja na Zamku wydana przez Prezydenta Miasta Lublina dr Adama Wasilewskiego. Po wykwintnym poczęstunku goście udali się na koncert „Muzyka dawnych mistrzów” w Kaplicy Świętej Trójcy. Sopran Aleksandry Bubicz- Mojsy oraz kontratenor Piotra Olecha w połączeniu z muzyką organową Gabrieli Klauzy dostarczyły wszystkim wspaniałych doznań. Ten artystyczny akcent zakończył pierwszy dzień II Kongresu PTKS.

15 16


Goście II Kongresu w Kaplicy Świętej Trójcy podczas koncertu

DRUGI DZIEŃ II KONGRESU PTKS
16 wrzesień 2010 r.

Uczestników Kongresu gościł Katolicki Uniwersytet Lubelski. Przed południem odbyło się 30 paneli zorganizowanych przez 15 sekcji badawczych.

II WALNY ZJAZD WYBORCZY PTKS

Następnie miał miejsce II Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, podczas którego wyłoniono nowe władze na II Kadencję 2010-2013. Prezesem pozostała prof. dr hab. Bogusława Dobek Ostrowska. W skład zarządu weszli: Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż, prof. dr hab. Iwona Hofman, dr Małgorzata Lisowska – Magdziarz, prof. dr hab. Jerzy Olędzki, prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk i dr Agnieszka Stępińska. W skład Komisji Rewizyjnej weszli dr Bartłomiej Łódzki, prof. dr hab. Ignacy Fiut, prof. dr hab. Stanisław Michalczyk, dr Dorota Piontek, dr Teresa Sławińska.

IV SESJA PLENARNA
EUROPEAN JOURNALISM OBSERVATORY

W pierwszej sesji popołudniowej udział wzięli członkowie projektu Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie. Był wśród nich wybitny badacz i założyciel Obserwatorium – prof. Stephan Russ-Mohl z Uniwersytetu w Lugano (Szwajcaria), który prowadził dyskusję, a także dr Daniela Kraus z Medienhaus z Wiednia, oraz dr Adam Szynol i dr Michal Kuś prowadzący polską stronę EJO.

17
Uczestnicy sesji poświęconej EJO: od prawej prof. S. Russ-Mohl, dr Daniela Kraus, dr Adam Szynol

18
Prof. Stephan Russ-Mohl

V SESJA PLENARNA
FUTURE OR FUNERAL? THE DUAL SYSTEM AT THE CROSSRAODS

Prowadzącym sesję był koordynator projektu Olaf Steenfadt – konsultant w zakresie zarządzania mediami, były dziennikarz ARD i ZDF. W dyskusji ponadto uczestniczyli: Boyko Boyev, członek organizacji obrony praw człowieka Article XIX, Markus Booms (Europejskie Obserwatorium Audiowizualne), jak również badacze polscy, związani z Uniwersytetem Wrocławskim dr Michał Głowacki i dr Michał Kuś.
Uczestnicy sesji zastanawiali się nad regulacjami prawnymi, jakie powinny być uwzględnione w tworzeniu ustaw o mediach publicznych, omawiali także możliwe perspektywy rozwoju dla elektronicznych mediów publicznych i ich działań na rzecz wolności słowa i prawa do informacji dla obywateli. Sesja zakończyła się zgodą uczestników, co do ważnej roli mediów publicznych w przyszłości, jak i chęcią dalszych badań i studiów nad przyszłością nadawców publicznych.

19
Uczestnicy sesji: od prawej dr Michał Głowacki, Olaf Steenfadt, Boyko Boyev, dr Michał Kuś, Markus Booms

20
Michał Głowacki i Olaf Steenfadt

TRZECI DZIEŃ II KONGRESU PTKS
17 wrzesień 2010 r.

Obrady miały miejsce w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. W godzinach porannych odbyło się 12 paneli sekcji badawczych i 23 spotkania robocze ich członków. Równocześnie w holu głównym na parterze rozpoczęła sie sesja posterowa w której zaprezentowano 8 plakatów studentów i doktorantów z Uniwersytetu warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Śląskiego.

SESJA POSTEROWA

21
Wojciech Szabaciuk z Andy Channellem z Wielkie Brytanii

22
Uczestnicy sesji posterowej

23

Adam Michel prezentuje swoje badania prof. Stuartowi Allanowi

24
Paweł Baranowski zajmujący się badaniami nad reklama polityczną

 

WYKŁAD PROFESORA STUARTA ALLANA:?
„CITIZEN JOURNALISM ON THE INTERNET”

Jednym z gości Kongresu był profesor Stuart Allan z Wielkiej Brytanii, wybitny medioznawca, specjalista z zakresu historii dziennikarstwa i nowych mediów, autor wielu książek wydanych także w języku polskim. Profesor wygłosił wykład pt „Citizen Journalism on the Internet” (Dziennikarstwo obywatelskie w Internecie). Podczas swojego interesującego wykładu odwoływał się do nowych technologii, z jakich korzystają dziennikarze obywatelscy. Mówił również o wpływie dziennikarstwa obywatelskiego na współczesne media oraz o wykorzystaniu amatorskich materiałów przed profesjonalistów.

25
Prof. Stuart Allan w trakcie wykładu

26
Dyskusja po wykładzie prof. S. Allana

ZAKOŃCZENIE II KONGRESU

Po godzinie 13 odbyło sie uroczyste zakończenie kongresu, prowadzone przez prof. dr hab. Iwonę Hofman – przewodniczącą Lokalnego Komitetu Organizacyjnego. Każda z sekcji badawczych podsumowała swoją trzydniową pracę, przedstawiła wnioski wysnute z debat i referatów oraz zapowiedziała terminy publikacji. Podsumowano dorobek II Kongresu i zaproszono uczestników do udziału w następnym III KONGRESIE PTKS, który odbędzie się 15-17 września 2013 r. w Krakowie.

27
Uczestnicy II Kongresu z gośćmi z Wielkiej Brytanii – prof. Stuartem Allanem i Andy Channellem

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.