Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

533528 558566794156686 524861644 n

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej zostało powołane na Walnym Zjeździe Założycielskim 22 kwietnia 2007 roku we Wrocławiu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wielu ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Idea powołania Towarzystwa pojawiła się rok wcześniej – jako efekt dyskusji podczas konferencji podsumowującej 50 lat badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce (Wrocław, marzec 2006). Zasady i zakres działania Towarzystwa określa Statut PTKS. Aktywność Towarzystwa ma na celu przede wszystkim integrację rozproszonego środowiska badaczy i praktyków komunikowania, uporządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce, podniesienie ich rangi i poziomu oraz współpracę z podobnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi. Między innymi dzięki staraniom PTKS „nauki o mediach” wpisano jako nową dyscyplinę na listę MNiSW.

Cele statutowe realizowane są przede wszystkim poprzez: - pracę Sekcji Badawczych (spotkania, konferencje, projekty badawcze), - cykliczne Kongresy PTKS, - współpracę z naukowymi towarzystwami międzynarodowymi, - Konkurs „Doktorat” na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o mediach, - wydawanie recenzowanego, oficjalnego, anglojęzycznego czasopisma naukowego „Central European Journal of Communication” (CEJC), czasopismo to indeksowane jest w licznych internetowych, naukowych bazach danych, znajduje się również na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. CEJC udostępniane jest w trybie „open access” na głównej stronie internetowej czasopisma www.cejc.ptks.pl

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej zostało powołane na Walnym Zjeździe Założycielskim 22 kwietnia 2007 roku we Wrocławiu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wielu ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Idea powołania Towarzystwa pojawiła się rok wcześniej – jako efekt dyskusji podczas konferencji podsumowującej 50 lat badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce (Wrocław, marzec 2006). Zasady i zakres działania Towarzystwa określa Statut PTKS. Aktywność Towarzystwa ma na celu przede wszystkim integrację rozproszonego środowiska badaczy i praktyków komunikowania, uporządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce, podniesienie ich rangi i poziomu oraz współpracę z podobnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi. Między innymi dzięki staraniom PTKS „nauki o mediach” wpisano jako nową dyscyplinę na listę MNiSW.

Cele statutowe realizowane są przede wszystkim poprzez: - pracę Sekcji Badawczych (spotkania, konferencje, projekty badawcze), - cykliczne Kongresy PTKS, - współpracę z naukowymi towarzystwami międzynarodowymi, - Konkurs „Doktorat” na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o mediach, - wydawanie recenzowanego, oficjalnego, anglojęzycznego czasopisma naukowego „Central European Journal of Communication” (CEJC), czasopismo to indeksowane jest w licznych internetowych, naukowych bazach danych, znajduje się również na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. CEJC udostępniane jest w trybie „open access” na głównej stronie internetowej czasopisma www.cejc.ptks.pl

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.