Konkurs DOKTORAT

Konkurs Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej Doktorat na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach organizowany jest corocznie od 2009 roku. Przyświecają mu dwa podstawowe cele. Po pierwsze, promocja i wsparcie młodych badaczy, przez nagłośnienie i nagradzanie prac doktorskich omawiających w sposób oryginalny ważne zagadnienia naukowe, wykorzystujących w badaniach nowatorskie podejścia metodologiczne oraz charakteryzujących się pogłębioną refleksją komunikologiczną i medioznawczą. Po drugie, konkurs ma stanowić platformę aktywizacji i integracji  środowiska naukowego zajmującego się problematyką komunikacji społecznej, mediów i dziennikarstwa.


Dotychczas do konkursu zgłoszono ponad siedemdziesiąt prac doktorskich.

Lista laureatów wszystkich edycji konkursu Doktorat:

 • 2008 - dr Teresa Sławińska, „Zarządzanie przedsiębiorstwem prasowym na przykładzie spółki Quest France”, promotor: dr hab. Teresę Sasińska-Klas z Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • 2009 - dr Sławomir Czapnik, „Anglosaski nurt ekonomii politycznej komunikowania. Powstanie, rozwój i stan obecny”, promotor: prof. dr hab. Zbigniew Wiktor z Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • 2010 – dr Agnieszka Turska-Kawa, „Poczucie alienacji a użytkowanie mediów”, promotorzy: dr hab. prof. UW Iwona Jakubowska-Branicka; dr hab. Stanisław Michalczyk, prof. Uniwersytetu Śląskiego;
 • 2011 – dr Małgorzata Adamik-Szysiak, „Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010, promotor: prof. dr hab. Iwona Hofman z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;
 • 2012 - dr Magdalena Ślawska, „Formy dialogowe w gatunkach dziennikarskich”, promotor: prof. dr hab. Małgorzata Kita z Uniwersytetu Śląskiego;
 • 2013 – dr Wojciech Maguś, „Wizerunki kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kampanii wyborczej 2010 roku w mediach”, promotor: prof. dr hab. Iwona Hofman z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;
 • 2014 – dwie nagrody główne: dr Mirela Mazurkiewicz, „Stan wojenny w Polsce w perspektywie Rozgłośni Radia Wolna Europa”, promotor: prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak z Uniwersytetu Opolskiego; dr Piotr Kubiński, „Poetyka gier wideo. Cechy swoiste”, promotor: dr hab. prof. UW Ewa Szczęsna z Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 2015 – dr Karolina Albińska, „Poranna audycja radiowa jako hybryda megagatunkowa (na podstawie wybranych programów z rozgłośni radiowych polskich i brytyjskich)”, promotor: prof. dr hab. Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa z Uniwersytetu Łódzkiego;
 • 2016 – dr Monika Kornacka-Grzonka, „Rola mediów lokalnych w społeczności Śląska Cieszyńskiego” , promotor: dr hab. Marian Gierula z Uniwersytetu Śląskiego
 • 2017 - dr Anna Barańska - Szmitko, „Kształtowanie wizerunku autora felietonu przez odbiorcę tekstu”, promotor: prof. dr hab. Grażyna Habrajska z Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 2018 - dr Maria Wąsicka-Sroczyńska, Parlamentarne partie polityczne wobec nadawców publicznych w III Rzeczypospolitej Polskiej”, promotor: dr hab. Tadeusza Wallas z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyróżnienie specjalne: dr Róża Norström, „The coverage of the Russian-Ukrainian conflict by the Polish media (2014-2015)”, promotor: prof. zw. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 2019 - dr Paweł Łokić, „Praktyki uprawiania zawodu dziennikarza w środowisku nowych mediów”, promotor: prof. dr hab. Dorota Piontek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 2020 – dr Kinga Adamczewska, „Rola mediów we współczesnych modelach przepływu informacji politycznej”, promotor: dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 2021 – dr Katarzyna Pagacz, „Dyplomacja publiczna państw Unii Europejskiej w mediach społecznościowych”, promotor: dr hab. Agnieszka Hess, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2022 – dr Marta Woźniak, "Świat wartości w krakowskiej prasie katolickiej – „Dzwon Niedzielny” (1925-1939), promotor: śp. ks. prof. Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Laureaci otrzymują nagrodę w postaci dofinansowania publikacji książkowej pracy doktorskiej lub wyjazdu na konferencję zagraniczną.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.