Publikacje

Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

PTKS wydaje czasopisma i publikacje z zakresu dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Najważniejszym projektem wydawniczym stowarzyszenia jest czasopismo naukowe "Central European Journal of Communicaton” https://www.cejc.ptks.pl/. Wydawanie półrocznika w języku angielskim ma podkreślać rosnące znaczenie nauki o komunikacji i mediach w Europie Środkowej oraz innych rejonach świata. Celem redakcji jest promowanie rozwoju teorii i badań empirycznych, w tym także zróżnicowanych podejść metodologicznych. W czasopiśmie są publikowane także recenzje książek, rozważania na temat badań naukowych, raporty z konferencji oraz wywiady z przedstawicielami środowiska akademickiego i praktyków komunikacji i mediów.

Od 2019 roku PTKS jest również wydawcą elektronicznego periodyku naukowego ”Com.press” https://compress.edu.pl, który ukazuje się dwa razy do roku. Do publikowania na łamach tego czasopisma zapraszani są przede wszystkim młodzi naukowcy. „Com.press” przygotowywany jest we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego https://media.uj.edu.pl oraz Wydawnictwem ToC https://toc-editions.com.

W 2017 roku Towarzystwo rozpoczęło wydawanie serii PTKS, która poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce komunikacji społecznej i mediów. Książki te dokumentują dorobek Kongresów PTKS. Z kolei, w 2019 roku ukazała się pierwsza pozycja w serii będącej efektem działalności redakcji i sekcji badawczych, poprzez które działa PTKS. Każdy tom serii jest pomyślany jako element mozaiki, która obrazuje obszar badań dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Towarzystwo współpracuje z prestiżowymi wydawnictwami oferującymi publikacje z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, takimi jak: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oficyna Wydawnicza AFM oraz Wydawnictwo Adam Marszałek. W Wydawnictwach tych publikowane są książki, które są zwieńczeniem realizowanych projektów i organizowanych przez PTKS wydarzeń naukowych.

Od początku swojego istnienia, Towarzystwo monitoruje rynek krajowych publikacji z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. W wyniku tej działalności opracowana została bibliografia dyscypliny 2007-2018. Obecnie przygotowywane jest internetowe repozytorium dyscypliny.

Siła mediów
Data wydania: 15.12.2020 r.

Siła mediów

Atrakcyjność tematów związanych z siłą i władzą mediów w nowej rzeczywistości medialnej powoduje, że badacze chętnie podejmują rozmaite kwestie z tego obszaru badań medioznawczych. (…) Współczesne refleksje na ten temat powiązane są zwłaszcza z efektami zmian dokonujących się pod wpływem nowych technologii cyfrowych, które wywierają wielostronny wpływ na wzrost gospodarczy, produktywność i społeczeństwo, w tempie którego ludzkość wcześniej nie zaznała.
Stare potęgi ekonomiczne i moralne, mające władzę i kapitał symboliczny, wystarczający, aby być autorytetami, takie jak wielkie gazety opiniotwórcze czy telewizja, detronizowane są przez nowe twory internetowe i portale społecznościowe, Twittera, YouTube’a czy serwisy z zawartością filmową typu Netflix. Konsekwencją tej mediamorfozy jest przejście do nowego, nie w pełni jeszcze ukształtowanego systemu mediów, w którym role i wpływy są rozdzielane na nowo. (…) Efektem ubocznym wykluwania się nowego systemu jest proliferacja kanałów medialnych, niszowość oraz polaryzacja mediów.
(…) Rozpiętość tematyczna książki świadczy o tym, jak wiele pól eksplorują medioznawcy, aby próbować odkrywać i zrozumieć złożoność mechanizmów działania współczesnych mediów.

Siła mediów
Data wydania: 15.12.2020 r.

Siła mediów

Atrakcyjność tematów związanych z siłą i władzą mediów w nowej rzeczywistości medialnej powoduje, że badacze chętnie podejmują rozmaite kwestie z tego obszaru badań medioznawczych. (…) Współczesne refleksje na ten temat powiązane są zwłaszcza z efektami zmian dokonujących się pod wpływem nowych technologii cyfrowych, które wywierają wielostronny wpływ na wzrost gospodarczy, produktywność i społeczeństwo, w tempie którego ludzkość wcześniej nie zaznała.
Stare potęgi ekonomiczne i moralne, mające władzę i kapitał symboliczny, wystarczający, aby być autorytetami, takie jak wielkie gazety opiniotwórcze czy telewizja, detronizowane są przez nowe twory internetowe i portale społecznościowe, Twittera, YouTube’a czy serwisy z zawartością filmową typu Netflix. Konsekwencją tej mediamorfozy jest przejście do nowego, nie w pełni jeszcze ukształtowanego systemu mediów, w którym role i wpływy są rozdzielane na nowo. (…) Efektem ubocznym wykluwania się nowego systemu jest proliferacja kanałów medialnych, niszowość oraz polaryzacja mediów.
(…) Rozpiętość tematyczna książki świadczy o tym, jak wiele pól eksplorują medioznawcy, aby próbować odkrywać i zrozumieć złożoność mechanizmów działania współczesnych mediów.

Koronawirus wyzwaniem współczesnego społeczeństwa
Data wydania: 15.10.2020 r.

Koronawirus wyzwaniem współczesnego społeczeństwa

Pierwszy kwartał 2020 roku niezwykle zmienił świat, który dotychczas znaliśmy. 4 marca 2020 roku w Polsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Tydzień później dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus ogłosił, że epidemia COVID-19 wywołana wirusem z Wuhan została uznana za pandemię. Wśród wielu obostrzeń wprowadzonych również w Polsce były i takie, które zmieniły nasz co- dzienny sposób funkcjonowania. Koronawirus stał się wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa, a pandemia wpłynęła niemal na każdy element naszego życia. Pandemia i spowodowane nią zmiany w życiu światowej społeczności są interesującym obiektem badań dla młodych naukowców, zwłaszcza początkujących badaczy mediów i komunikacji społecznej. Należy bowiem zwrócić szczególną uwagę na sposób funkcjonowania mediów i całego środowiska.

Oblicza współczesnej komunikacji
Data wydania: 20.12.2018 r.

Oblicza współczesnej komunikacji

Komunikacja traktowana jako system zróżnicowanych zależności pomiędzy podmiotami i aktorami politycznymi, organizacjami, mediami czy obywatelami ma dziś niebywały potencjał kształtowania relacji między nimi, propagowania określonych zachowań i wzorców politycznych, społecznych oraz kulturowych. W procesach tych ważną rolę odgrywają media, które jako środki komunikacji stały się nie tylko dominującym źródłem obrazów i definicji rzeczywistości społecznej, ale także skutecznym narzędziem mobilizacji i pobudzania innowacyjności. Nadto tworzą one, gromadzą i publicznie przedstawiają wartości kulturowe i społeczne. W czasach, które Manuel Castells (2013, s. 143) nazywa „globalną epoką cyfrową”, centralne miejsce zajmują właśnie rozmaite wątki komunikacyjne, oparte na rozwoju technologii, wynikającym z dynamicznych przemian w obrębie komunikacji masowej. Nie oznacza to jednak, że wiążąca się z komunikowaniem możliwość upowszechniania zawartości przekazów w zglobalizowanym świecie jest niczym nieograniczona i w pełni elastyczna.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.