68 Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Komunikacji

Published: 19.06.2018

Panel PTKS: Władza wykonawcza – media relations w erze zmediatyzowanej polityki w Finlandii, Litwie, Polsce i Szwecji
Praga, Czechy, 24-28 maj 2018

image004Uczestnicy panelu:   Gunnar Nygren, Auksė Balčytienė, Bogusława Dobek-Ostrowska, Svetlana  Bodrunova, Milda Malling, Jacek Nożewski, Karl Magnus Johansson, Risto Niemikari, Elena Johansson, Tapio Raunio.

 

Panel organizowany przez PTKS pt. “Władza wykonawcza – media relations w erze zmediatyzownej polityki w Finlandii, Litwie, Polsce i Szwecji” (Political Executive – Media Relations in the Era of Mediatized Politics in Finland, Lithuania, Poland and Sweden) odbył się 26 maja 2018 r. w hotelu Hilton i prowadzony był przez Bogusławę Dobek-Ostrowską z Uniwersytetu Wrocławskiego. Obejmował on sześć prezentacji, stanowiących wynik projektu międzynarodowego, którego efektem będzie monografia Close and Distant: Political Executive–Media Relations in Four Countries. Projekt koncentrował się wokół relacji między władza wykonawczą i mediami w czterech Krajach Nadbałtyckich – Polsce i Litwie oraz Szwecji i Finlandii. Opierał się na wywiadach przeprowadzonych z politykami, pracownikami ministerstw, specjalistami i doradcami w zakresie relacji z mediami i public relations, wykorzystano dostępne materiały i dokumenty. W panelu zaprezentowano wyniki badań nad komunikowaniem rządowym, w tym nad mediami społecznościowymi, komunikowaniem formalnym i nieformalnym, kulturą komunikowania politycznego:
- “Variations in Political Communication Culture. New Forms of Political Parallelisms and Media-Politics Coalitions” Auksė Balčytienė (Uniwersytet Vytautasa Magnusa, Litwa),
- “Journalists and Political Power-Mediatization and Political Instrumentalization” Gunnar Nygrena (Södertörn University, Szwecja ) i Risto Niemikari (Uniwersytet Tampere, Finlandia),
- “Journalists and their Political Sources in Poland: Describing the Interrelationship” Jacek Nożewski (Uniwersytet Wrocławski, Polska),
- “Formal and Informal Interaction: Power and Exchange Between Journalists and their Political Sources” Milda Malling (Uniwersytet Södertörn, Szwecja),
- “Social Media for Top Politicians: Comparative Case Illustrations from Finland, Poland and Sweden” Elena Johansson (Uniwersytet Södertörn, Szwecja)
- “Government Communication in Comparative Perspective” Karl Magnus Johansson (Uniwersytet Södertörn, Szwecja) i Tapio Raunio (Uniwersytet w Tampere, Finlandia).
Po przedstawieniu wszystkich prezentacji, respondentka Svetlana S. Bodrunova z Uniwersytetu St. Petersburg z Rosji przedstawiła sugestie dotyczące wagi i potrzeby studiów porównawczych. Następnie był czas na pytania z sali i odpowiedzi uczestników panelu.

image001

Tekst: Marta Łysik
Zdjęcie: Jacek Nożewski
https://www.messenger.com/t/lena.degtereva
https://www.facebook.com/jacek.nozewski/posts/1676905275690634

 

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.