Program Mentoringowy FMMiK PTKS

Program Mentoringowy Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej jest adresowany do doktorantów i studentów studiów drugiego stopnia, których zainteresowania naukowe są związane z szeroko pojętą komunikacją społeczną i mediami. To szansa nie tylko na dialog naukowy, ale również propozycja formy współpracy z uznanymi badaczami reprezentującymi dyscyplinę nauk o komunikacji społecznej i mediach. Zgłoszenia do VI edycji Programu Mentoringowego przyjmowane będą do 3 grudnia 2023 roku. 

Mentorzy VI edycji Programu Mentoringowego

  • dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  • dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  • dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
  • ks. dr hab. Rafał Leśniczak, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  • dr hab. Magdalena Mateja, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • dr Anna Miotk (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  • dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK (Politechnika Koszalińska)

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z poszczególnymi Mentorami (obszary tematyczne, liczba podopiecznych, język współpracy, forma współpracy i częstotliwość spotkań) dostępne są TUTAJ

Załączniki

REGULAMIN

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorką programu mgr Roksaną Gloc: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.