Program Mentoringowy FMMiK PTKS

Program Mentoringowy Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej jest adresowany do doktorantów i studentów studiów drugiego stopnia, których zainteresowania naukowe są związane z szeroko pojętą komunikacją społeczną i mediami. To szansa nie tylko na dialog naukowy, ale również propozycja formy współpracy z uznanymi badaczami reprezentującymi dyscyplinę nauk o komunikacji społecznej i mediach. Zgłoszenia do V edycji Programu Mentoringowego przyjmowane były do 2 grudnia 2022 roku. 

Mentorzy V edycji Programu Mentoringowego

 • dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • ks. dr hab. Rafał Leśniczak, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Paulina Olechowska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Grażyna Piechota, prof. KAAFM (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • prof. dr hab. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Piotr Siuda, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • ks. dr hab. Krzysztof Stępniak, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z poszczególnymi Mentorami (obszary tematyczne, liczba podopiecznych, język współpracy, forma współpracy i częstotliwość spotkań) dostępne są TUTAJ

Załączniki

Regulamin

 

Program Mentoringowy FMMiK PTKS: Edycja Specjalna „Dla Ukrainy”

Zaproszenie adresowane jest do doktorantów i studentów studiów drugiego stopnia z afiliacją na uczelni ukraińskiej, których zainteresowania naukowe są związane z szeroko pojętą komunikacją społeczną i mediami. Celem programu jest wsparcie młodych badaczy przez doświadczonych naukowców z Polski. Udział w programie jest bezpłatny. Istnieje możliwość współpracy w języku polskim lub angielskim, jednak w przypadku mentorów, którzy wyrazili na to zgodę, współpraca może odbywać się także w języku ukraińskim. Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Udział w programie kończy się 31 grudnia 2022 roku niezależnie od dnia przystąpienia. 

W celu zgłoszenia się do udziału w Edycji Specjalnej „Dla Ukrainy”, należy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać następujące informacje (w języku polskim lub angielskim):

 • imię i nazwisko
 • rodzaj studiów
 • uczelnia
 • nazwa instytutu/wydziału
 • imię i nazwisko promotora pracy magisterskiej lub doktorskiej
 • zainteresowania naukowe związane z pracą magisterską/doktorską/projektem badawczym
 • określenie celu uczestnictwa w programie
 • uzasadnienie wyboru sekcji badawczej PTKS
 • zakładany efekt końcowy (publikacja/wystąpienie konferencyjne)

Załączniki

Regulamin: Edycja Specjalna "dla Ukrainy" 

 

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorką programu mgr Roksaną Zdunek: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.