Media - język - społeczeństwo
Media - język - społeczeństwo
data wydania: 2021.12.30
ISBN: 978-83-961190-6-3
e-ISBN: 978-83-958931-3-1

Kategorie


  • Dominika Popielec
  • Krzysztof Marcinkiewicz

Media - język - społeczeństwo

Stan badań i aktualne problemy

Monografia jest zbiorem dziewięciu tekstów, których tematyka mieści się w kręgu trzech zazębiających się ze sobą obszarów – języka, mediów i społeczeństwa. Proponowany tom prezentuje pewien wielopłaszczyznowy wycinek językowo-medialnej rzeczywistości, zawierający przykłady jej oddziaływania na społeczeństwo. Wyrazem tego jest różnorodność artykułów będąca potwierdzeniem tezy, że w obliczu stanu badań warto podjąć próby poszerzenia perspektywy analitycznej, co – zdaniem Redaktorów monografii – było zasadniczym celem tekstów.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.