Edycja 2024

Published: 17.02.2024

Laureaci i nominowani do 7. edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza

Trzy publikacje o mediach i demokracji zostały nominowane do tegorocznej edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza. Laureatką Nagrody została dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. ucz. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) za monografię pt. Opinia publiczna online (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2023). Nagrodę specjalną otrzymał Piotr Pytlakowski za Strefę niepamięci (Warszawa: Agora, 2023).

Kapituła Nagrody dokonała oceny publikacji zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza podczas posiedzenia w dniu 4 kwietnia 2024 roku. Monografie oraz artykuły naukowe wpisujące się w badania mediów i demokracji były zgłaszane przez członkinie i członków Kapituły, redaktorów i stałych współpracowników czasopisma „Central European Journal of Communication”, członków zarządu sieci badawczej the International Association of Public Service Media Researchers oraz laureatów Nagrody z poprzednich edycji. Każdej z uprawnionych osób przysługiwało prawo zgłoszenia maksymalnie 2 publikacji.

Kapituła Nagrody dokonała oceny zgodnie z kryteriami:

  • oryginalności i poprawności metodologicznej,
  • znaczenia dla rozwoju badań mediów i demokracji,
  • oraz potencjału dla polityki medialnej i oddziaływania na świadomość społeczną.

W 2024 roku Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza otrzymała:

     

Ewa Nowak-Teter (2023). Opinia publiczna online. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Za kompleksowe i wielowymiarowe ujęcie problematyki opinii publicznej w świecie rzeczywistym i sferze wirtualnej, które przełożyło się na wskazanie kluczowych problemów funkcjonowania opinii publicznej w systemach demokratycznych – zagadnień istotnych dla decydentów i ekspertów ze względu na nasilające się konflikty społeczne i postępującą tendencję do polaryzacji.

Ewa Nowak-Teter jest politolożką, dr hab. nauk społecznych i prof. ucz. w Katedrze Mediatyzacji Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także redaktorką naczelną czasopisma naukowego „Mediatization Studies” i przewodniczącą sekcji Mediatyzacja Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Jej zainteresowania badawcze obejmują mediatyzację sfery publicznej i prywatnej, logikę mediów, opinię publiczną online i komunikowanie polityczne. W 2021 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki.

Do Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza w 2024 roku nominowani byli także:

 

  

1) Tiziano Bonini & Emiliano Treré (2024). Algorithms of Resistance. The Everyday Fight against Platform Power. Cambridge, MA: MIT Press.

Za oryginalność tematu i przesłania, polegającą na ukazaniu – wbrew dominującej narracji – podmiotowości i sprawczości jednostek w walce o demokrację i sprawiedliwość.


 

2) Gergely Gosztonyi (2023). Censorship from Plato to Social Media. The Complexity of Social Media’s Content Regulation and Moderation Practices. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46529-1.

Za ponadczasową analizę różnych przypadków cenzurowania i konstruktywne rozwiązania w zakresie regulacji internetu, wspierające ideę społeczeństwa demokratycznego

 

Kapituła Nagrody podczas posiedzenia w dniu 4 kwietnia 2024 roku zdecydowała także o przyznaniu nagrody specjalnej książce Piotra Pytlakowskiego Strefa niepamięci (Warszawa: Agora, 2023) – publikacji poruszającej obrazem mechanizmów zła, które nie zmieniają się, tylko zyskują nowe atrybucje.

Ten wysokiej klasy reportaż o ludzkim sumieniu i dramacie naszego człowieczeństwa, którego obecności doświadczamy każdego dnia, jest dokumentacją bardzo ważnej części naszej historii i współczesności.

Zdaniem Kapituły, sukces zeszłorocznej edycji nagrody specjalnej pokazuje, że należy kontynuować nagradzanie publicystycznych publikacji, które współgrają z ideą konkursu i jednocześnie wychodzą poza ramy akademickie.

 

Laureatom oraz nominowanym serdecznie gratulujemy!

Dagmara Sidyk-Furman i Michał Głowacki

 

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.