Edycja 2023

Published: 20.02.2023

Laureaci i nominowani do 6. edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza

Trzy publikacje o mediach i demokracji zostały nominowane do tegorocznej edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza. Laureatem Nagrody został prof. Slavko Splichal (Uniwersytet Lublański, Słowenia) za monografię pt. Datafication of Public Opinion and the Public Sphere: How Extraction Replaced Expression of Opinion (London, New York: Anthem Press, 2022). Nagrodę specjalną otrzymała Jolanta Kurska za Wieczny powrót Dreyfusa (Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2022).

Kapituła Nagrody dokonała oceny publikacji zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza podczas posiedzenia w dniu 12 kwietnia 2023 roku. Monografie oraz artykuły naukowe wpisujące się w badania mediów i demokracji były zgłaszane przez członkinie i członków Kapituły, redaktorów i stałych współpracowników czasopisma „Central European Journal of Communication”, członków zarządu sieci badawczej the International Association of Public Service Media Researchers oraz laureatów Nagrody z poprzednich edycji. Każdej z uprawnionych osób przysługiwało prawo zgłoszenia maksymalnie 2 publikacji.

Kapituła Nagrody dokonała oceny zgodnie z kryteriami:

  • oryginalności i poprawności metodologicznej,
  • znaczenia dla rozwoju badań mediów i demokracji,
  • oraz potencjału dla polityki medialnej i oddziaływania na świadomość społeczną.

W 2023 roku Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza otrzymał:

     

Slavko Splichal (2022). Datafication of Public Opinion and the Public Sphere: How Extraction Replaced Expression of Opinion. London, New York: Anthem Press.

Za innowacyjną i krytyczną ocenę procesów formowania się opinii publicznej, będącej kręgosłupem społeczeństwa demokratycznego, a także za przystępny sposób systematyzacji koncepcji dotyczących opinii publicznej, uwzględniający wielowymiarowość i różnorodność kontekstową tematu.

Slavko Splichal jest profesorem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Lublańskiego i członkiem Słoweńskiej Akademii Nauki i Sztuki, a także założycielem i dyrektorem Europejskiego Instytutu Komunikacji i Kultury z siedzibą w Lublanie oraz czasopisma naukowego „Javnost-The Public”. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z teorią komunikacji, polityką mediów, opinią publiczną i metodami badań nad komunikacją. Profesor Slavko Splichal jest także ekspertem w badaniu mediów i demokracji - nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej. Warto odnotować, że we wstępie do swojej najnowszej monografii, Slavko Splichal podkreślił wpływ myśli Karola Jakubowicza na własne badania.

Do Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza w 2023 roku nominowani byli także:

  

1) R. Eugene Parta (2022). Under the Radar. Tracking Western Radio Listeners in the Soviet Union. Budapest, Vienna, New York: Central European University Press.

Za opis działań podjętych przez Radio Liberty (Radio Swoboda) w celu dotarcia do publiczności w ZSRR, a także za próbę analizy podobieństwa manipulacji językowych i propagandy w mediach w obliczu wojny w Ukrainie.


 

2) Sara Bentivegna, Rossella Rega (2022). Searching for the Dimensions of Today’s Political Incivility. Social Media + Society, 8(3). https://doi.org/10.1177/20563051221114430.

Za opisanie kryzysu norm zachowania publicznego i politycznego, a także za unaocznienie procesu unicestwiania dialogu – zjawisk ważnych zwłaszcza w okresie nieporadności dyskursu demokratycznego oraz trwających kampanii politycznych.

Należy podkreślić, że po raz pierwszy w historii Nagrody, nominację uzyskał artykuł naukowy („Searching for the Dimensions of Today’s Political Incivility”, opublikowany w czasopiśmie Social Media + Society).

Kapituła Nagrody podczas posiedzenia w dniu 12 kwietnia 2023 roku zdecydowała także o przyznaniu nagrody specjalnej książce Jolanty Kurskiej Wieczny powrót Dreyfusa (Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2022), która uświadamia, gdzie tkwią źródła i powody podziałów oraz polaryzacji społeczeństwa - niezależne od sytuacji politycznych i społecznych, a mające wpływ na eskalację tych negatywnych procesów.

Autorka książki podkreśliła ponadto rolę prasy i dziennikarzy kształtujących dyskursy publiczne nie tylko w wymiarze historycznym sprawy Dreyfusa, gdyż wykazała także związek demokracji z jakością mediów. Zdaniem Kapituły, publikacja ta stanowi ostrzeżenie, które pokazuje, że sprawa Dreyfusa ma charakter uniwersalny i przez to jej zamysł i znaczenie doskonale wpisują się w ideę konkursu.

Uroczyste wręczenie Nagrody nastąpiło podczas rozpoczęcia konferencji z cyklu „Studia i Perspektywy Medioznawcze”, organizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego w dn. 15 maja 2023 roku.

 

Laureatom oraz nominowanym serdecznie gratulujemy!

Dagmara Sidyk-Furman i Michał Głowacki

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.