Edycja 2021

Published: 03.02.2021

Laureatka i nominowani do 4. edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza

Sześć publikacji autorstwa badaczy z Belgii, Chorwacji, Polski, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii zostało nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza. Nagrodę otrzymała prof. Karen Donders z Belgii za monografię pt.: Public Service Media and the Law: Theory and Practice in Europe (Routledge 2021).

Podczas posiedzenia w dniu 14 kwietnia 2021 roku, Kapituła Nagrody dokonała oceny publikacji zgłoszonych do tegorocznej edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza. Monografie oraz artykuły naukowe wpisujące się w badania mediów i demokracji były zgłaszane przez członkinie i członków Kapituły, redaktorów „Central European Journal of Communication” (redaktora naczelnego, zastępcę redaktora naczelnego, stałych współpracowników redakcji), członków zarządu sieci badawczej International Association of Public Service Media Researchers oraz laureatów Nagrody z poprzednich edycji. Każdej z uprawnionych osób przysługiwało prawo zgłoszenia maksymalnie 2 pozycji.

Kapituła Nagrody dokonała oceny zgodnie z kryteriami:

1) oryginalności i poprawności metodologicznej,
2) wkładu w rozwój nauki o mediach i demokracji,
3) oraz potencjału dla polityki medialnej i oddziaływania na świadomość społeczną.

W 2021 roku Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza otrzymała:

 

Karen Donders (2021). Public Service Media and the Law: Theory and Practice in Europe. London and New York: Routledge.

Za podkreślenie znaczenia mediów publicznych we współczesnych demokracjach, w szczególności za odważne zbadanie różnic między teorią i praktyką mediów publicznych w Europie.

Profesor Karen Donders jest dyrektorem ds. zadań publicznych w publicznym nadawcy radiowo-telewizyjnym we Flandrii, Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT). Przed dołączeniem do VRT pracowała jako profesor na Vrije Universiteit Brussel w Belgii. Wśród jej wcześniejszych publikacji znajdują się liczne monografie, publikacje zbiorowe i artykuły naukowe na temat europejskiej polityki medialnej i innowacji w mediach publicznych.

Do Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza w 2021 roku nominowani byli także:

  

1) Péter Bajomi-Lázár (2020). A patrónusi-kliensimédiarendszer. Magyarország 2010–2018 [The Patron-Client Media System. Hungary 2010–2018]. Budapest: Napvilág.

Za wyjaśnienie zjawiska kolonizacji mediów przez partie polityczne na Węgrzech oraz zidentyfikowanie zestawu praktyk świadczących o erozji systemów demokratycznych.  


 

2) Claire Bond Potter (2020). Political Junkies: From Talk Radio to Twitter, How Alternative Media Hooked Us on Politics and Broke Our Democracy. New York: Basic Books.

Za transdyscyplinarne badanie naukowe na temat bliskich powiązań między mediami, polityką i rządami prawa, a także popularnonaukowe spojrzenie na media i demokrację.


 

3) Zrinjka Peruško, Dina Vozab  & Antonija Čuvalo 2021). Comparing Post-Socialist Media Systems. The Case of South East Europe. London and New York: Routledge. 

Za nowatorską metodologię i dokonanie badań porównawczych rozwoju mediów w krajach post-socjalistycznych, a także za nowe podejście do kategorii systemów medialnych, z uwzględnieniem kryteriów modernizmu i socjalizmu.


     

4) Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, Dorota  Piontek & Agnieszka Hess (2020).  Populist Political Communication in Poland: Political Actors – Media – Citizens. Berlin: Logos Verlag.

Za zbadanie zjawiska populizmu w oparciu o ilościowe i jakościowe badania porównawcze, a także zidentyfikowanie rekomendacji w zakresie komunikacji politycznej w Polsce.


     

5) Howard Tumber & Silvio Waisbord (2021). The Routledge Companion to Media Disinformation and Populism. New York: Routledge.

Za analizę dezinformacji i populistycznej retoryki na temat współczesnych demokracji oraz za podniesienie wagi prawdy i przejrzystości w dyskursie publicznym.


​Uroczyste wręczenie Nagrody nastąpiło 28 września 2021 r. podczas sesji plenarnej kończącej konferencję sieci badawczej The International Association of Public Service Media Researchers RIPE@2021 pt. Public Service Media’s Contribution to Society (edycja online). Laureatka otrzymała swój pamiątkowy dyplom także bezpośrednio - w imieniu Kapituły Nagrody wręczył go Michał Głowacki.

  

Na zdjęciach: konferencja RIPE@2021 oraz stacjonarne wręczenie Nagrody.

 

Laureatce oraz nominowanym serdecznie gratulujemy!

 

Michał Głowacki i Dagmara Sidyk

Zdjęcia: Dagmara Sidyk; VRT.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.