Z wielkim żalem informujemy o śmierci Profesora Mariana Gieruli

21.04.2020

  • Home
  • Aktualności
  • Z wielkim żalem informujemy o śmierci Profesora Mariana Gieruli

Prof. Marian Gierula

Szanowni Państwo Członkowie PTKS,
z wielkim żalem informujemy o śmierci Profesora Mariana Gieruli medioznawcy i politologa, badacza mediów regionalnych i lokalnych, w tym szczególnie prasy na Górnym Śląsku, wybitnego znawcy systemu mediów rosyjskich i w krajach postradzieckich, aktywnego członka Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej od początku powstania Towarzystwa w 2007 roku.
Profesor Marian Gierula był pracownikiem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego, wieloletnim kierownikiem Zakładu Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UŚ oraz jednym z głównych inicjatorów i koordynatorów
badań medioznawczych na Śląsku.
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (1979), na którym również obronił pracę doktorską w 1988 r. (promotor: prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski) na podstawie rozprawy „Tygodniki lokalne PZPR w latach 1976-1984. Analiza prasoznawcza”. Habilitację uzyskał w 2001 r. w Rostowskim Państwowym Uniwersytecie w Rosji (monografia „Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie”). Był członkiem Komisji Medioznawczej PAU.
W latach 2005 - 2014 profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, gdzie kierował Instytutem Dziennikarstwa. Współpracował także z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Katowicach (2003-2006) oraz Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Katowicach (2004 –2011).
Odbywał staże naukowe w Ośrodku Badań Prasoznawczych w Krakowie, Wydziałach Dziennikarstwa rosyjskich państwowych uniwersytetów w Moskwie, Rostowie nad Donem, Sankt-Petersburgu, Woroneżu i Bielgorodzie oraz na Uniwersytecie Florenckim i Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie.
Wypromował siedmiu doktorów oraz recenzował 12 prac habilitacyjnych.
Profesor był autorem i współautorem wielu publikacji poświęconych współczesnym mediom i dziennikarstwu.
Niezapomniany pozostanie w naszej pamięci!

https://us.edu.pl/instytut/idkm/dla-pracownika/ogloszenia-biezace/wspomnienie-o-profesorze-marianie-gieruli/
http://www.old.inpidz.us.edu.pl/zak%C5%82ady/zak%C5%82ad-dziennikarstwa/dr-hab-marian-gierula.html

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.