„Media and Democracy Karol Jakubowicz Award”

Published: 30.04.2018

W grudniu 2017 roku, z inicjatywy przyjaciół została ustanowiona nowa i ważna nagroda dla środowiska medioznawców „Media and Democracy Karol Jakubowicz Award”, afiliowana przy Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej (PTKS). Patron nagrody, dr Karol Jakubowicz (1941-2013), medioznawca, ekspert i praktyk mediów, w latach 90. XX wieku był zaangażowany w reformowanie telewizji i radia w Polsce, pełniąc m. in. różne funkcje w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Radzie Nadzorczej Telewizji Polskiej. Przewodniczył międzyrządowej radzie programu „Informacja dla wszystkich” przy UNESCO oraz Komitetowi Zarządzającemu ds. Mediów i Nowych Usług Komunikacyjnych Rady Europy. Jego książki „Media publiczne. Początek końca czy nowy początek” (2007), „Polityka medialna a media elektroniczne” (2008) oraz „Media i demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli” (2013) stanowią aktualną wykładnię roli mediów publicznych i kierunków polityki medialnej. Dr K. Jakubowicz był członkiem-założycielem PTKS, a od 2011 roku członkiem honorowym.

Zgodnie z wolą Fundatorki – Małgorzaty Semil-Jakubowicz – Nagroda będzie przyznawana za publikacje o tematyce określonej jako media i demokracja i ogłaszana corocznie 28 kwietnia, w rocznicę śmierci Karola Jakubowicza.

W pierwszej edycji Nagrodę otrzymują dr Maria Nowina Konopka za monografię „Infomorfoza. Zarządzanie informacją w nowych mediach (Wyd. UJ, Kraków 2017) i dr Jakub Nowak za monografię „Polityki sieciowej popkultury” (Wyd. UMCS, Lublin 2017).

W książce M. Nowiny Konopki omówiono nowy porządek medialny i przeobrażenia wielu poziomów funkcjonowania mediów. Nowatorskie podejście Autorki wpisuje się w pojęcia „nowej ekologii mediów” i „nowego ekosystemu medialnego” opisywanych przez K. Jakubowicza.

Książka J. Nowaka dotyczy współczesnego statusu nowych mediów jako narzędzi i przestrzeni aktywności popkulturowej i obywatelskiej. Autor w wielowątkowym opracowaniu podejmuje problemy m. on. widzialności treści online i politycznych mechanizmów jej nadawania, nowych wzorów aktywności obywatelskiej, politycznego statusu tzw. cyfrowych pośredników.

Nagrodę specjalną – za całokształt dokonań w zakresie promowania zasad demokratycznych w mediach otrzymuje Christian S. Nissen – Copenhagen Business School (Dania), Dyrektor Generalny duńskiego nadawcy publicznego DR w latach 1994–2004. Kapituła nagrodziła długoletnie działania Christiana S. Nissena w promowaniu reform mediów publicznych na arenie międzynarodowej (Rada Europy, Europejska Unia Nadawców) oraz jedną z ostatnich publikacji pt. „Media Freedom Revisited. The Widening Gap Between Ideals and Reality” (rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją U. Carlsson “Freedom of Expression and Media in Transition”, Wyd. Nordicom, Goteborg 2016).

Wręczenie nagród “Media and Democracy Karol Jakubowicz Award” odbędzie się w dniu 15.06.2018 roku o godz. 11:30-11:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej UW podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami: https://www.media-management.eu/conference-warsaw/

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.