Edycja 2022

Published: 21.02.2022

Laureatka i nominowani do 5. edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza

Cztery publikacje o mediach i demokracji zostały nominowane do tegorocznej edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza. Nagrodę otrzymała dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM, za monografię pt. The Pirate Waves. Polish Private Radio Broadcasting in the Period of Transformation 1989-1995 (Peter Lang 2022).

Kapituła Nagrody dokonała oceny publikacji zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza podczas posiedzenia w dniu 5 kwietnia 2022 roku. Monografie oraz artykuły naukowe wpisujące się w badania mediów i demokracji były zgłaszane przez członkinie i członków Kapituły, redaktorów i stałych współpracowników czasopisma „Central European Journal of Communication”, członków zarządu sieci badawczej the International Association of Public Service Media Researchers oraz laureatów Nagrody z poprzednich edycji. Każdej z uprawnionych osób przysługiwało prawo zgłoszenia maksymalnie 2 publikacji.

Kapituła Nagrody dokonała oceny zgodnie z kryteriami:

  • oryginalności i poprawności metodologicznej,
  • znaczenia dla rozwoju badań mediów i demokracji,
  • oraz potencjału dla polityki medialnej i oddziaływania na świadomość społeczną.

W 2022 roku Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza otrzymała:

 

Urszula Doliwa (2022). The Pirate Waves. Polish Private Radio Broadcasting in the Period of Transformation 1989-1995. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang.

Za praktyczne podejście do polityki medialnej w formie usystematyzowania etapów rozwoju rynku medialnego na przykładzie stacji radiowych, wzbogacone o perspektywę porównawczą transformacji mediów w Europie Środkowej i Wschodniej.

Profesor Urszula Doliwa jest Dyrektorką Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie. Od samego początku kariery naukowej jej zainteresowania badawcze oscylowały wokół radia i mediów non-profit. Wcześniejsze publikacje jej autorstwa obejmują więc monografie, artykuły i opracowania naukowe dotyczące systemów medialnych, mediów społecznościowych i rozgłośni radiowych.

Do Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza w 2022 roku nominowani byli także:

  

1) Nico Carpentier (2021). Iconoclastic Controversies: A Photographic Inquiry Into Antagonistic Nationalism. Bristol, UK: Intellect.

Za oryginalną próbę poszerzenia studiów nad komunikacją o aspekt wizualny oraz dowodzenie, że sztuka i kultura mogą być istotnym nośnikiem w utrwalaniu dyskursów na temat tożsamości narodowej, zaszłości historycznych oraz współczesnego rozumienia demokracji.


 

2) Katarzyna Konarska (2021). Media publiczne a demokracja: teoria i praktyka. Media publiczne Europy Środkowo-Wschodniej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Za dojrzałe studium na temat mediów publicznych w Europie Środkowej i Wschodniej z uwzględnieniem poziomu demokracji, którego rezultaty mogą stanowić punkt odniesienia dla uzdrowienia systemu mediów publicznych w Europie.


     

3) Agnieszka Węglińska (2021). Public Television in Poland. Political Pressure and Public Service Media in a Post-communist Country. Abingdon and New York, US: Routledge.

Za połączenie systemowego i organizacyjnego spojrzenia na media publiczne w Polsce oraz metody jakościowe, które określiły podstawowe wyzwania dla reformy mediów publicznych, zarówno w odniesieniu do kontekstu społecznego, jak i potencjalnych barier organizacyjnych.

Spośród publikacji zgłoszonych do Nagrody, Kapituła postanowiła także odnotować i wyróżnić obecność Manifestu Mediów Publicznych i Internetu Publicznego (oryg. The Public Service Media and Public Service Internet Manifesto), opracowanego przez Christiana Fuchsa i Klausa Unterbergera z udziałem członków sieci badawczej InnoPSM (Research Network on Innovation in Public Service Media Policies). Dokument ten nie ma charakteru publikacji naukowej (i z tego formalnego powodu nie mógł zostać nominowany do Nagrody), jednak – zdaniem Kapituły – jego zamysł i znaczenie doskonale wpisują się w ideę konkursu. Celem tej inicjatywy jest bowiem podkreślenie uczestnictwa obywateli w tworzeniu mediów publicznych oraz promowanie inicjatywy utworzenia publicznego Internetu (oryg. Public Service Internet), jako alternatywy dla mediów prywatnych. Manifest można podpisać tutaj.

Uroczyste wręczenie Nagrody nastąpi podczas rozpoczęcia VI Kongresu PTKS pt. „Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych”, które odbędzie się w Gdańsku w dniu 22 września 2022 r.

Laureatce oraz nominowanym serdecznie gratulujemy!

 

Dagmara Sidyk-Furman i Michał Głowacki

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.