Webinarium pt. Publikowanie książek naukowych

Published: 13.03.2021

Zarząd PTKS we współpracy z Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS zaprasza zarówno młodych, jak i doświadczonych badaczy mediów i komunikacji do udziału w webinarium:
Publikowanie książek naukowych. Najlepsze praktyki i rekomendacje dla badaczy mediów i komunikacji 

z udziałem redaktorek Lexington Books, marki wydawniczej wydawnictwa Rowman & Littlefield International

- Nicolette Amstutz, Director of Editorial

oraz 

- Jessiki Tepper, Associate Acquisitions Editor for Film, Television, and Media Studies

które odbędzie się  16.04.2021, w godz. 16.00-17.00.

W trakcie prezentacji omówionych zostanie wiele istotnych aspektów związanych z publikowaniem, w tym:

- Jak nawiązać kontakt z odpowiednim redaktorem?

- Jak przygotować propozycję wydawniczą (ang. book proposal)?

- Jakie są główne typy książek naukowych (monografie, dysertacje i prace zbiorowe)?

- Co autor powinien wiedzieć o publiczności, do której kieruje książkę (i o rynku, na którym działa jego wydawca)?

- Jak wygląda proces recenzowania?

- Co trzeba wiedzieć o kwestiach prawno-autorskich?

Podczas spotkania przewidziano czas na zadawanie pytań. Będzie to okazja do bezpośredniej rozmowy z doświadczonymi pracownikami wydawnictwa. Głównym celem spotkania jest wyjaśnienie procesu wydawniczego, tak by stał się on mniej skomplikowany i bardziej dostępny dla naukowców.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Kopecka-Piech.

Rejestracja trwa do 11.04.2021 za pośrednictwem strony: https://tiny.pl/rn7z4

Spotkanie organizowane jest w ramach Międzynarodowego Programu Wydawniczego Polskiego Towarzystwa Komunikacyjnego: Small grants for section-to-section cooperation: https://www.ptks.pl/en/pca-programs/pca-international-programme

Zachęcamy członków PTKS do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu publikacji międzynarodowych monografii zbiorowych.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.