Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN

Published: 01.12.2020

Z radością i satysfakcją informujemy, że posiedzenie plenarne Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, na posiedzeniu plenarnym, 26 listopada br, podjęło jednogłośnie uchwałę popierającą wniosek PTKS o utworzenie Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN. Wniosek prezentowała prezes Zarządu prof. dr hab. Iwona Hofman, uzyskując pełne poparcie dla argumentów formalnych, statusu dyscypliny, zakresu i zasięgu oddziaływania społecznego. Następny etap procedowania zależy od stanowiska Prezydium PAN.
Powodzenie starań w tej sprawie (jak i wcześniej, przy tworzeniu dyscypliny i poszerzaniu w nowej klasyfikacji nauk) pokazuje siłę zintegrowanego środowiska. Dziękujemy dziekanom wydziałów i dyrektorom instytutów za uchwały wspierające projekt.

Zarząd PTKS

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.