National Conferences

XVI KONFERENCJA NAUKOWA ETYKI MEDIÓW Bezinteresowność w mediach – interesowne media
From Wednesday, 18 May 2022 -  8:00
To Thursday, 19 May 2022 -  5:00
Hits : 103

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
zaprasza na
XVI KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ETYKI MEDIÓW
Bezinteresowność w mediach – interesowne media
Disinterestedness in Media – Self-Interested Media
KRAKÓW, 18–19 MAJA 2022 ROKU


Współczesne media posiadają ogromny potencjał oddziaływania na ludzi w wymiarze indywidualnym i społecznym. Skala i jakość tego oddziaływania zależy od przekazywanych przez nie wartości oraz od jakości i wartości samych mediów. Dlatego postrzeganie mediów i całej przestrzeni komunikacji społecznej przez pryzmat wartości jest nie tylko naukowo-badawczą powinnością, ale stanowi konieczność dla naprawy i poprawy jakości współcze-snej mediosfery, szczególnie po to, by media nie przyczyniały się do hamowania rozwoju społeczności i szkodzenia integralnemu dobru człowieka.
Jedną z ważnych wartości w mediach jest bezinteresowność. Szkoda, że ta wartość w przestrzeni mediów i komunikacji społecznej bywa coraz częściej ironizowana, marginali-zowana czy wręcz z niej eliminowana. Brak poważnego traktowania bezinteresowności po-zbawia świat mediów najbardziej ludzkiego wymiaru. Bezinteresowność bowiem odsłania w mediach coraz częściej zapoznawane postawy i działania, takie jak: wzajemne obdarowanie, szlachetne intencje i motywacje przekazu, powołanie i misję dziennikarską, priorytet dobra odbiorcy, nieinteresowną afirmację osób obecnych w mediosferze. Bez uwzględnienia czło-wieka zdolnego do bezinteresowności nie można w ogóle mówić o ludzkim charakterze pro-cesów komunikacji społecznej.
Współczesna komunikacja medialna funkcjonuje w różnego typu uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych, w których elementy komercji i ideologii stają się coraz bardziej jednym z głównych wyznaczników jej charakteru i jakości, czyniąc z mediów narzędzia inte-resownych: komercyjnych, politycznych i ideologicznych działań. Badawcza konfrontacja analiz bezinteresowności jako koniecznej wartości w mediach z analizą tendencji interesow-nych działań medialnych wydaje się być interesującą badawczo i poznawczo powinnością.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Z wyrazami szacunku i serdecznych pozdrowień
ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
dr Katarzyna Drąg

CONTACT


POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION
POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


Main

Address

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Mailpost

Address

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Secretary
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BANK ACCOUNT

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2

IBAN: PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.