National Conferences

XII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI MEDIALNEJ PT. DEKOMPOZYCJE I REKOMPOZYCJE KULTURY KOMUNIKOWANIA. EKOSYSTEM MEDIALNY W PROCESIE ZMIANY
Friday, 19 November 2021
Hits : 214

Wydział Zarządzania i Transportu
Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych
oraz
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Katedra Polonistyki
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej


PARTNERZY


Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Katedra Socjologii Historii Wojskowości
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wydział Humanistyczny
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

zapraszają na

XII edycję ogólnopolskiej konferencji medialnej pt.
Dekompozycje i rekompozycje kultury komunikowania Ekosystem medialny w procesie zmiany

Konferencja połączona jest z obchodami 10-lecia czasopisma naukowego „MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO”
wydawanego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
oraz
Jubileuszem 20-lecia istnienia SOCJOLOGII w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Termin konferencji: 19 listopada 2021 r.
Miejsce konferencji: Konferencja odbywać będzie się w formie online, za pośrednictwem platformy MS TEAMS
Adres organizatora: Akademia Techniczno-Humanistyczna,
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Tematyka konferencji
Jak zauważa Marian Golka w wydanej w 2008 roku książce pod tytułem Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacji „<<Kultura jest komunikowaniem, a komunikowanie kulturą>> (…).Można więc z tego wysnuć prosty wniosek, że taka jest kultura oraz życie społeczne, jakie jest komunikowanie, i takie jest komunikowanie, jaka jest kultura i życie społeczne z nią związane. (…) Istotę komunikowania stanowi obcowanie z ludźmi i ze światem. A więc niedoskonałe komunikowanie świadczy o niedoskonałym świecie”, co szczególnie wybrzmiewa w czasie pandemii. Obserwacja rzeczywistości społecznej pozwala stwierdzić, że znajdujemy się w fazie głębokiej zmiany kulturowej.
Społeczeństwa są konstruowane i integrowane poprzez akty komunikacji. Nowe technologie komunikacyjne mogą wspomagać te procesy albo je zaburzać. Niestabilność sfery komunikacji publicznej pociąga za sobą dezintegrację całego systemu społecznego, naruszając ład aksjonormatywny. Rozmaite segmenty kształtujące ekosystem komunikacyjny ulegają dekompozycji, zmiany zachodzą zarówno na poziomie komunikacji interpersonalnej, jak i publicznej. Głębokie naruszenie form kulturowych związanych z komunikowaniem otwiera drogę do rekompozycji struktur społecznych. Następuje swoiste sprzężenie zwrotne między działaniami a procesami komunikacji. Przerwana reprodukcja norm i zasad organizacji życia społecznego otwiera drogę do wdrożenia szeregu innowacji społecznych. W przestrzeni społecznej pojawiają się nowi aktorzy jednostkowi i zbiorowi, ekosystem komunikacji organizuje pokolenie „cyfrowych tubylców”. Postępująca digitalizacja procesów komunikacyjnych wiąże się zarówno z nowymi formami i funkcjami relacji społecznych, organizacjami społecznymi, jak i sferami działalności ekonomicznej.
Trwająca już drugi rok pandemia COVID-19 przemodelowała zasady funkcjonowania we wszystkich sferach życia społecznego. Zmiany związane z kulturą komunikacji dają się zaobserwować na wielu poziomach. Pojawiają się liczne napięcia społeczne wynikające z wielości docierających do nas informacji, braku spójności treści komunikatów, trudności z weryfikacją wiadomości, informacji czy też narracji medialnych. Dobrym przykładem jest problematyka związana z ochroną zdrowia. W jej przypadku mamy do czynienia z bezpośrednim wpływem informacji na praktyki życia codziennego jednostek. Warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób podejścia komunikacyjne realizowane przez nadawców publicznych oraz prywatnych wpływają na strategie adaptacyjne podejmowane przez jednostki, grupy i zbiorowości.
Sesje tematyczne
1. Redefinicje w obszarze kultury komunikowania
2. Nowe tematy, formy i narzędzia komunikowania
3. Komunikacja w czasie pandemii

Więcej informacji w komunikacie.

CONTACT


POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION
POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


Main

Address

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Mailpost

Address

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Secretary
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BANK ACCOUNT

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2

IBAN: PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.