National Conferences

LOGOS - ETOS - PATOS. RETORYKA I ARGUMENTACJA
From Friday, 04 November 2022 -  8:00
To Saturday, 05 November 2022 -  5:00
Hits : 62

LOGOS - ETOS - PATOS.
RETORYKA I ARGUMENTACJA
KONFERENCJA
PTR I ARGDIAP
4-5 LISTOPADA 2022


W Retoryce Arystotelesa logos jako część inwencji retorycznej przedstawiony jest jako argumentacja entymematyczna odnosząca się do istoty sprawy. Etos i patos również mogą przybrać formę entymematu, ale argumentacja ta nie odnosi się bezpośrednio do zagadnienia. W tego rodzaju entymemacie konkluzja odnosi się do etosu mówiącego lub do odbioru emocjonalnego słuchaczy. W sytuacji idealnej — z właściwie przedstawioną sprawą i racjonalnymi sędziami — dominuje logos, a w rzeczywistości, którą opisywał Arystoteles — z niedoskonałym postępowaniem w sprawie i irracjonalnymi sędziami — dominuje etos i patos. Czy tak jest i dziś? Celem wspólnej konferencji stowarzyszenia ArgDiaP i Polskiego Towarzystwa Retorycznego jest odpowiedź na pytanie o rolę argumentacji w retoryce oraz rolę retoryki w argumentacji.
Proponowane obszary tematyczne analiz:
●Etos, logos i patos: definicje i przykłady
●Retoryczna argumentacja jako działanie publiczne
●Typy argumentów w dyskursie publicznym
●Retoryczne podejście do teorii deliberacji, polityki, zaangażowania
obywatelskiego
●Retoryczna analiza argumentacji multimodalnej
●Retoryka argumentacyjna w dyskursach specjalistycznych
●Etyczna i nieetyczna argumentacja
●Rola odbiorcy w retoryce argumentacyjnej
●Kryteria oceny argumentu
●Obliczeniowe i formalne modele argumentacji
●Wzory i schematy argumentu w retoryce
●Strategie retoryczne we współczesnych dyskursach (publicznym, medialnym,
prawniczym i innych)
●Retoryka a wojna informacyjna, dezinformacja, fact-checking
●Analiza dyskursu medialnego z perspektywy retoryki i teorii argumentacji
Wykłady plenarne:
● dr hab. Maria Załęska (Uniwersytet Warszawski, przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Retorycznego – PTR)
● dr Marcin Lewiński – Universidade NOVA de Lisboa

Najważniejsze informacje organizacyjne
Miejsce obrad: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział
Politologii i Dziennikarstwa, ul. Głęboka 45
Organizatorzy: ArgDiaP i Polskie Towarzystwo Retoryczne we współpracy
z Instytutem Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach oraz Instytutem
Neofilologii UMCS

Termin: 4-5 listopad 2022 r.

Koszt udziału: 400,00 PLN (obejmuje: catering, uroczystą kolację i materiały konferencyjne)
Członkowie ArgDiaP i PTR z opłaconymi składkami członkowskimi za rok
2022: 350 PLN

Nocleg i dojazd: we własnym zakresie

Kalendarium:
●Zgłoszenia propozycji referatu w języku polskim (20 min referatu + 10 min dyskusji): do 30 czerwca 2022 r. Zgłoszenia poprzez formularz: https://forms.gle/9Qg1XLixzeqJjV526
●Opłata konferencyjna: do 30 września 2022 r.

Komitet Naukowy:
Maria Załęska, Uniwersytet Warszawski (Przewodnicząca PTR)
Marcin Koszowy, Politechnika Warszawska (Przewodniczący ArgDiaP)
Michał Araszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
Agnieszka Budzyńska-Daca, Uniwersytet Warszawski
Martin Hinton, Uniwersytet Łódzki
Agnieszka Kampka, SGGW
Ewa Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski
Marcin Selinger, Uniwersytet Wrocławski
Tomasz Żurek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komitet Naukowo-Organizacyjny:
Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Barbara Konat, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Patrycja Kupś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Elżbieta Pawlak-Hejno, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Publikacja:
Artykuły nadesłane do 30.12.2022, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną zamieszczone w numerze 2/2023 czasopisma „Res Rhetorica” (100 pkt.).

Kontakt:
Kwestie organizacyjne: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CONTACT


POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION
POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


Main

Address

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Mailpost

Address

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Secretary
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BANK ACCOUNT

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2

IBAN: PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.