National Conferences

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa KSI@ŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSI@ŻCE RYNEK – TECHNOLOGIE – KONSUMPCJA
From Wednesday, 29 June 2022 -  9:30
To Thursday, 30 June 2022 -  3:00
Hits : 77

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa KSI@ŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSI@ŻCE RYNEK – TECHNOLOGIE – KONSUMPCJA

Od Środa 29 czerwiec 9.30

Do Czwartek 30 czerwca 15.00

Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej

Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w Lublinie

ma zaszczyt zaprosić na

II Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

KSI@ŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSI@ŻCE

RYNEK – TECHNOLOGIE – KONSUMPCJA

Lublin, 29-30 czerwca 2022 r.

W epoce ekspansywnego rozwoju mediów i technologii cyfrowych, znaczenia nabierają pytania o przekształcenia procesu komunikacji poprzez książkę, jej miejsce w kulturze zmediatyzowanej oraz charakter relacji pomiędzy słowem drukowanym a innymi mediami. Na przestrzeni ostatnich lat media w sposób znaczący wpłynęły na kształt rynku książki, jej społeczny obieg oraz praktyki lekturowe czytelników/konsumentów. Z jednej strony stanowią otoczenie konkurencyjne dla branży wydawniczej, z  drugiej stały się jej istotną częścią. Z kolei książka, stanowiąc wzór i punkt odniesienia dla różnych mediów, jednocześnie przenika do nich, łączy się z nimi i zmienia wskutek ich wielorakich wpływów i oddziaływań.

 Media transformują rynek książki w sposób totalny, w aspekcie organizacji, treści i formy. Są narzędziami wykorzystywanymi w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przez tradycyjne instytucje rynku książki, autonomicznymi instrumentami rozpowszechniania i promocji publikacji, a wreszcie heterogenicznymi przestrzeniami dla społecznego życia książki. Dzięki mediom i nowym technologiom odbiorca otrzymuje niedostępne wcześniej formaty książki.  Media tworzą nową płaszczyznę reprodukcji i prezentacji książki,  będąc jednocześnie jej składnikiem tematycznym. Pozwalają także na upowszechnienie i wzmocnienie obecności książki w sferze życia społecznego, gdzie ma ona szansę zaistnienia w mainstreamie rozmaitych debat, co przyczynia się do jej popularyzacji. Zatem problem mediów na współczesnym rynku książki to nie tylko sprawa obiektywnej rzeczywistości rozwijającej się technologii oraz nowych potrzeb i praktyk czytelniczych, ale też nowych trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Podczas konferencji chcemy zadać pytania o naturę wzajemnych wpływów książki i mediów.

Proponujemy rozważenie  następujących zagadnień:

- status książki we współczesnej kulturze medialnej;

- mediatyzacja rynku książki;

- wpływ mediów na formę, treść i funkcje książki;

- książka w prasie, radiu, telewizji, kinie, Internecie;

- media społecznościowe jako przestrzeń funkcjonowania/życia książki;

- książka jako towar/produkt medialny;

- media w komunikacji marketingowej na rynku książki;

- media jako składnik tematyczny książki/literatury;

- media i technologie jako narzędzia reprodukcji i dystrybucji książki

- konsumpcja książki w dobie elektronicznej transmisji kultury pisma;

- nowe (zapośredniczone medialnie) praktyki lekturowe.

Można również zgłaszać tematy własne, wychodzące poza proponowane obszary.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy komunikacji społecznej i mediów, bibliologów, literaturoznawców, filmoznawców, kulturoznawców, językoznawców, antropologów kultury, psychologów, socjologów i estetyków (zwłaszcza zajmujących się socjologią i estetyką książki i mediów) oraz przedstawicieli innych dyscyplin i profesji, którzy centrum swych badań i praktyki zawodowej uczynili książkę i/lub media.

Konferencja odbędzie się zdalnie, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Proponujemy Państwu dwa podstawowe języki konferencji: polski i angielski.

Cenimy sobie czynny udział wszystkich uczestników: nie tylko jako referentów, ale także jako dyskutantów i inspirujących badaczy, zapraszamy więc do aktywnego udziału w całej konferencji.

Zgłoszenia udziału i propozycje tematów wraz z abstraktem (do 300 słów), prosimy przesyłać poprzez formularz https://forms.gle/Cg54L5gAuBpBAHGE6 w terminie do 31 maja 2022 roku.

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów spośród nadesłanych zgłoszeń. Autorzy zostaną powiadomieni o przyjęciu zgłoszeń w terminie do 5 czerwca.

Po konferencji planujemy wydanie recenzowanej monografii wieloautorskiej (20 pkt.) w Wydawnictwie UMCS.

Serdecznie zapraszamy!

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. ucz.

dr Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik

dr Renata Malesa

dr Grażyna Piechota

dr Kamil Stępień

 

Link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/3387629424799456

CONTACT


POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION
POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


Main

Address

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Mailpost

Address

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Secretary
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BANK ACCOUNT

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2

IBAN: PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.