National Conferences

XV KONFERENCJA NAUKOWA ETYKI MEDIÓW WOLNOŚĆ SŁOWA – WOLNE MEDIA
From Wednesday, 19 May 2021
To Thursday, 20 May 2021
Hits : 871

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
zaprasza na
JUBILEUSZOWĄ XV KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ETYKI MEDIÓW
Wolność słowa – wolne media
Freedom of speech – free media

KRAKÓW, 19–20 MAJA 2021 ROKU
w formie zdalnej

Przewodniczący Konferencji:
ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Konferencji:
dr Katarzyna Drąg

Wolność słowa w przestrzeni publicznej jest nie tylko wyznacznikiem wolności demo-kratycznego społeczeństwa obywatelskiego, ale wypływa przede wszystkim z fundamental-nej wolności człowieka jako przejaw i wyznacznik wartości i godności osoby. Wolność czło-wieka, wolność słowa urzeczywistnia się w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym przede wszystkim poprzez media i medialną komunikację społeczną. Wolność słowa, która bywa określana z różnych perspektyw jako swoboda i wolność wypowiedzi, jako wolność mediów, jako wolność dziennikarska, wpisuje się w szerszy kontekst wolności komuniko-wania. Wolność komunikowania z kolei wypływa z wolności człowieka. Dlatego pytanie o wolność słowa jest także i przede wszystkim pytaniem o wartość i godność wolnego czło-wieka oraz cały kontekst urzeczywistniania się jego wolności w przestrzeni komunikacji spo-łecznej.
Wolność jest zadaniem i wyzwaniem dla człowieka, dlatego należy ją odpowiedzialnie urzeczywistniać dla dobra człowieka. Stąd rodzi się podstawowy postulat obrony wolności przed jej zafałszowaniem lub zniekształceniem. W przestrzeni współczesnych mediów i ko-munikacji społecznej obserwujemy i badamy wiele negatywnych zjawisk ograniczających wolność słowa i wolne media, często w imię zafałszowanych i manipulacyjnych haseł rze-komych obrońców społeczeństwa. Człowiek w swojej wolności może być niestety także sprawcą wielorakiego zła. Wolność słowa i wolność komunikowania w przestrzeni społecz-nej mają swoje granice. Są to granice etyczne, a więc granice stanowione przez wartości, od-krywane w prawdzie własnego sumienia i uwarunkowane wzajemnie prymatem większych wartości. Dlatego, troszcząc się o wolność słowa i jakość wolnych mediów, warto i należy komunikować odpowiedzialnie, warto i należy wyzwalać konieczny i skuteczny mechanizm etycznego sprzeciwu wobec wszelkich zjawisk ograniczania wolności słowa, manipulacji wolnością informacji oraz ograniczania wolnych mediów. Przestrzenią takiej troski o człowieka i jego godność są organizowane przez nas od 15 lat Konferencje Etyki Mediów.

W czasie tegorocznej Jubileuszowej XV Konferencji Naukowej Etyki Mediów, Wolność słowa – wolne media (Freedom of speech – free media), Kraków, 19-20 maja 2021 roku, będziemy analizować z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy:

• wolność słowa jako przejaw i wyznacznik godności człowieka,
• wolność myślenia i sumienia jako prawo człowieka,
• wolność mediów jako przejaw wolności społeczeństwa demokratycznego,
• wolność mediów w agregowaniu i upowszechnianie informacji,
• ideologizacja wolności słowa i wolności mediów,
• wolny dziennikarz w wolnych mediach,
• meandry wolności mediów: wyzwania, zagrożenia, ograniczenia,
• prawna obrona wolności słowa,
• etos wolności w przestrzeni mediów i komunikacji społecznej,
• etyka dziennikarska w obronie wolności słowa i wolności dziennikarskiej,
• język mediów godny i niegodny wolności człowieka,
• wolność słowa w social media,
• koncerny technologiczne a wolność słowa w sieci,
• prawne i instytucjonalne ograniczenia wolności słowa: cenzura, prewencja, poprawność polityczna,
• nadużycia i zagrożenia absolutyzacją wolności słowa,
• wolność reklamy i public relations: wyzwania i standardy etyczne.

Zapraszamy Państwa do twórczego udziału w Konferencji, prosząc o rejestrację uczestnictwa za pośrednictwem strony www.etykamediow.pl w terminie od 22 lutego do 30 kwietnia 2021 r.

Opłata konferencyjna w wysokości 250,- zł (dla Członków PTKS opłata jest obniżona i wynosi 200,- zł) obejmuje koszty pełnego uczestnictwa w trybie online wraz z możliwością publikacji tekstów w serii Etyka Mediów (wydawnictwo 100 pkt, po uzyskaniu akceptacji recenzenta).

Wpłata na konto do 5 maja 2021 roku: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, Alior Bank SA PLN 41 2490 0005 0000 4600 5727 1204, cel: etyka mediów. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kolejne informacje organizacyjne prześlemy Państwu po potwierdzeniu uczestnictwa, natomiast szczegółowy program Konferencji prześlemy do dnia 7 maja. Potrzebne informacje znajdą Państwo na stronach: www.etykamediow.pl, www.upjp2.edu.pl, www.ptks.pl.

Z wyrazami szacunku i serdecznych pozdrowień

ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
dr Katarzyna Drąg

CONTACT


POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION
POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


Main

Address

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Mailpost

Address

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Secretary
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BANK ACCOUNT

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2

IBAN: PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.