Oblicza współczesnej komunikacji
Oblicza współczesnej komunikacji
data wydania: 2018.12.20
ISBN: 978-83-949981-4-1
e-ISBN: 978-83-949981-5-8

Kategorie


  • Agnieszka Stępińska
  • Ewa Jurga-Wosik
  • Bartłomiej Secler

Oblicza współczesnej komunikacji

Konteksty - Problemy – Wyzwania

Komunikacja traktowana jako system zróżnicowanych zależności pomiędzy podmiotami i aktorami politycznymi, organizacjami, mediami czy obywatelami ma dziś niebywały potencjał kształtowania relacji między nimi, propagowania określonych zachowań i wzorców politycznych, społecznych oraz kulturowych. W procesach tych ważną rolę odgrywają media, które jako środki komunikacji stały się nie tylko dominującym źródłem obrazów i definicji rzeczywistości społecznej, ale także skutecznym narzędziem mobilizacji i pobudzania innowacyjności. Nadto tworzą one, gromadzą i publicznie przedstawiają wartości kulturowe i społeczne. W czasach, które Manuel Castells (2013, s. 143) nazywa „globalną epoką cyfrową”, centralne miejsce zajmują właśnie rozmaite wątki komunikacyjne, oparte na rozwoju technologii, wynikającym z dynamicznych przemian w obrębie komunikacji masowej. Nie oznacza to jednak, że wiążąca się z komunikowaniem możliwość upowszechniania zawartości przekazów w zglobalizowanym świecie jest niczym nieograniczona i w pełni elastyczna.

Warto przy tym odnotować, że procesom tym nadaje się także wymiar polityczności – podobnie jak samym mediom i szeroko rozumianej komunikacji, które wpisuje się w konteksty polityki, reżimów politycznych, władzy. Jeśli pozyskiwanie i nieskrępowana wymiana informacji, a także komunikacja są ważnym elementem systemów politycznych, należy mieć na uwadze, że pod ich wpływem systemy te podlegają rozmaitym metamorfozom.

Powyższe – zarysowane ogólnie – kwestie skłaniają do konstatacji, że współczesną komunikację należy postrzegać jako proces wieloaspektowy i wielowymiarowy, którego znakiem charakterystycznym jest niebywały potencjał i otwartość na wyzwania współczesności w sferze społecznej, politycznej, kulturowej, organizacyjnej czy międzyludzkiej. Szerokie potraktowanie komunikacji w perspektywie rozmaitych problemów i wyzwań stało się przyczynkiem i zarazem celem powstania niniejszej publikacji. Zgromadzone w tomie teksty uwzględniają bowiem wskazane wcześniej konteksty, uwarunkowania, wymiary, dylematy i spojrzenia na problematykę komunikacji – w aspekcie teoretycznym i praktycznym – przedstawicieli różnych dziedzin: medioznawców, politologów, socjologów, filozofów i innych.

CONTACT


POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION
POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


Main

Address

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Mailpost

Address

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Secretary
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BANK ACCOUNT

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2

IBAN: PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.