Relacja z drugiego dnia VI Kongresu PTKS

Published: 24.09.2022

Drugi dzień VI Kongresu PTKS, przypadający na 23 września 2022 roku, rozpoczął się zebraniem sekcji badawczych. Towarzystwo dzieli się na 21 sekcji o zróżnicowanej tematyce – m.in. historia mediów, radio, reklama, komunikowanie zdrowotne, masowe, polityczne czy religijne.

Następnym punktem programu była sesja „Media Freedom and Democracy in the Age of Platforms and Data”, obejmująca wystąpienia ekspertów z wielu krajów Europy. Głównym prowadzącym panel był prof. Göran Bolin. Pierwszą prelegentką, skupiającą się w przemówieniu na problematyce wolności prasy w post-socjalistycznej Litwie, była prof. Ilva Skulte. Następnie o wolności słowa w Estonii, opowiedziała dr Halliki Harro-Loit z Uniwersytetu w Tartu. Prezentację „The Protection of <<Justice>> in Hungarian Law” przedstawił dr Gabor Polyak, członek Mertek Media Monitor - organizacji działającej na rzecz wzmocnienia wolności mediów. Polskimi przedstawicielami w tym segmencie byli dr Łukasz Szurmiński, dr Jacek Mikucki oraz dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab wraz z wystąpieniem „The Critical Junctures of Media Freedom in Poland”. Sesję zamknęło wystąpienie  „Researching Media Freedom and Democracy: The Case of <<Central European Journal of Communication>>” prof. Michała Głowackiego oraz prof. Agnieszki Stępińskiej.  

Goście drugiego dnia Kongresu uczestniczyli w panelach tematycznych, podzielonych na dwie sesje. Pierwsza obejmowała 10 sekcji – wśród nich znalazły się m.in. „Kościół, religia i media”, „Między manipulacją a propagandą” czy „Health and medical communication in the context of the COVID-19 pandemic and the invasion of Ukraine – challenges and transformations” pod merytorycznym patronatem Sekcji Komunikacji zdrowotna. Podczas drugiej sesji odbyło się 14 paneli tematycznych, takich jak chociażby „Media i polityka”, „Nowe praktyki public relations” czy „Społeczeństwo sieci”.

Obradom okrągłego stołu podlegał temat pozycjonowania dyscypliny w nauce w Polsce. W dyskusji uczestniczyli prof. Urszula Doliwa, ks. prof. Michał Drożdż, prof. Sławomir Gawroński oraz – zdalnie – prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek. Obradom tej części spotkania przewodniczyła prof. Iwona Hofman. W efekcie obrad zainicjowano propozycję złożenia na ręce prof. Błażeja Skoczenia, przewodniczącego Komisji Edukacji Narodowej, postulatów na temat między innymi stabilizacji punktacji czasopism w dyscyplinach oraz zwiększenia udziału monografii w wypełnianiu slotów publikacyjnych. 

Zjazd Walny rozpoczął się od przedstawienia przez Prezes PTKS prof. Iwonę Hofman sprawozdania z działalności Towarzystwa, które spotkało się z poparciem wszystkich głosujących. Kolejne głosowania dotyczyły przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTKS za lata 2020-2022 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi. Oba głosowania zakończyły się pozytywnym wynikiem. Następnie na stanowisko Prezesa PTKS po raz kolejny wybrano prof. Iwonę Hofman. Głosowanie na członków zarządu wyłoniło 6 nazwisk – prof. Małgorzatę Łosiewicz, prof. Agnieszkę Hess, prof. Małgorzatę Adamik-Szysiak, prof. Szymona Ossowskiego, ks. prof. Michała Drożdża oraz prof. Mariusza Kolczyńskiego. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: prof. Mirosława Wielkopolska-Szymura, dr Bartłomiej Łódzki, prof. Agnieszka Walecka-Rynduch, prof. Olga Dąbrowska-Cendrowska oraz prof. Maria Łoszewska-Ołowska. Redaktorem naczelnym czasopisma European Journal of Communication na kolejną kadencję został prof. Michał Głowacki. 

Po zakończeniu Zjazdu Walnego odbyła się uroczysta kolacja połączona z koncertem reprezentantek Studia Wokalnego UG.

Autorzy: Emilia Michalik, Anna Merchel

 fot. Mateusz Siedlecki, Kacper Frąckowiak, Kinga Trzebiatowska, Aleksandra Żukowska

CONTACT


POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION
POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


Main

Address

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Mailpost

Address

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Secretary
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BANK ACCOUNT

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2

IBAN: PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.