Bibliografia dyscypliny

2018

 1. Adamik-Szysiak Małgorzata, Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ISBN 978832279119-6, s. 537.
 2. Ash Timothy Garton, Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata, SIW Znak, Warszawa 2018, ISBN 9788324053698, s. 656.
 3. Bralczyk Jerzy, 1000 słów, Prószyński Media Sp. z o.o., Warszawa 2018, ISBN 9788326825156, s. 480.
 4. Brzezińska Monika, Burgoński Piotr, Gierycz Michał, Analiza dyskursu politycznego. Teoria, zastosowanie, granice naukowości, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018, ISBN 9788380904194, s. 198.
 5. Drozdowicz Krzysztof, Łoszewska-Ołowska Maria, Zaremba Michał, Prawo prasowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018,  ISBN 9788381243148, s, 456.
 6. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, C.h.Beck, Warszawa 2018, ISBN 9788381288507, s. 136. 
 7. Hodalska Magdalena, Kataklizmy w mediach. Dziennikarskie relacje z klęsk żywiołowych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, ISBN 978-83-7638-915-8, s. 255.
 8. Hofman Iwona, Górka Ewelina, Maguś Justyna, Pataj Magdalena, Publicystyka Leopolda Ungera. W kierunku dziennikarstwa poważnego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ISBN 9788380198241, s. 386. 
 9. Hofman Iwona, Kępa-Figura Danuta, Współczesne media. Media multimodalne, t. 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ISBN 9788322790823, s. 186.
 10. Hofman Iwona, Kępa-Figura Danuta, Współczesne media. Media multimodalne, t. 2: Multimodalność mediów elektronicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ISBN 9788322790847, s. 212.
 11. Jaskiernia Alicja, Monitoring wolności mediów w Europie, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ISBN 9788175458404, s. 487. 
 12. Kaliszewski Andrzej, Żyrek-Horodyska Edyta, Fakty i artefakty,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , Kraków 2018, ISBN 9788323344858, s. 260.
 13. Kardaras Nicholas, Dzieci ekranu, Cedewu, Warszawa 2018, ISBN 9788381021333, s. 328. 
 14. Konarska Katarzyna, Lewicki Arkadiusz, Urbaniak Paweł (red.),  Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, ISBN/ISSN 97883657705815, s. 422.
 15. Laskowska Małgorzata, Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych, Elipsa, Warszawa 2018, ISBN 9788380171909, s. 454. 
 16. Łosiewicz Małgorzata, Nowe media w trzecim sektorze, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2018, ISBN 9788378657040, s. 482.
 17. Machowicz Kinga, Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochrony prawa do prywatności, PWN, Warszawa 2018, ISBN 9788301201005, s. 201.
 18. Marecki Piotr, Między kartką a ekranem, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ISBN 978 8323344919, s. 188.
 19. Marecki Piotr, Gatunki cyfrowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ISBN 978 8323344544, s. 200.
 20. Marzec Krzysztof, Narzędzia Google dla e-commerce, Helion, Warszawa 2018,  ISBN 9788328342460, s. 240. 
 21. Misiuna Jan, Molęda-Zdziech Małgorzata, Łubiarz Sabina (red. naukowa), Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy. Aktorzy, strategie, konteksty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 302, ISBN  978-83-8030-212-9
 22. Lorenc Katarzyna, Dynamika wolności mediów na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ISBN 978 8323343714, s. 134.
 23. Popiołek Malwina, Czy można żyć bez Facebooka? Rola serwisów społecznościowych w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ISBN 978 8323344988. 
 24. Stelmach Jerzy, Sztuka manipulacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 9788381600026, s. 120. 
 25. Tochman Wojciech, Wściekły pies, Literackie, Warszawa 2018, ISBN 9788308065532, s. 180.
 26. Wojtaszczyk Konstanty Adam, Stawarz Paweł, Wiśniewska-Grzelak Justyna (red. nauk.), Zmierzch demokracji liberalnej? ASPRA –JR, Warszawa 2018, ISBN 9788375458718, s. 626.
 27. Zakaria Farid, Przyszłość wolności, Fundacja Kultura Liberalna, Warszawa 2018, 9788394035693, s. 330.
 28. Zalewski Sławomir, Informacje niejawne we współczesnym państwie, Editions Spotkania Sp. z o.o., 2018, ISBN 9788379653324, s. 160.
 29. Konarska Katarzyna, Urbaniak Paweł (red. nauk.), Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce, Libron, 2018, ISBN 9788365705815, s. 422.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.