Bibliografia dyscypliny

2017

 1. Albińska Karolina, Poranna audycja radiowa jako hybryda megagatunkowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 97888380194311, s. 641.
 2. Antczak Anna, Kultowa propaganda, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 97888380197299, s. 236.
 3. Dobek-Ostrowska Bogusława, Sobera Waldemar (red.), Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, ISBN 978-83-229-3561-3, s. 224.
 4. Doktorowicz Krystyna (red.), Media społecznościowe, Tom. 2, Dialog w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego, Katowice 2017, ISBN 978-83-226-3149-2, s.154.
 5. Dymmel Anna, Kotuła Sebastian (red.), Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.
 6. Michał Drożdż, Klaudia Cymanow-Sosin (red.), Etyczność w mediach – między pogardą a szacunkiem, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2017, ISBN 978-83-7793-483-3.
 7. Flores Suzana, Sfejsowani. Jak media społecznościowe wpływają na nasze życie emocje i relacje z innymi, Muza SA, Warszawa 2017, ISBN 9788328704015, s. 304.
 8. Frelik Paweł, Kultury wizualne science fiction, Universitas, Kraków 2017, ISBN: 97883-242-2700-6, s. 220.
 9. Głowacki Michał, Jaskiernia Alicja (ed. by), Public Service Media Renewal. Adaptation to Digital Network Challenges, Peter Lang Edition 2017, ISBN 978-3-631-67728-5 (Print), DOI 10.3726/b11680, s. 252.
 10. Grębowiec Jacek, Pragmatyka reklamy, Universitas, Kraków 2017, ISBN: 97883-242-3096-9, s. 208.
 11. Heller Włodzimierz, Janiak Anna Maria, Mikołajczyk Magdalena (red.), E-learning jako przestrzeń komunikacji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2017, ISBN: 978-83-65512-23-9, s.128.
 12. Hess Agnieszka, Brickwedde Katja, Gevorski Marianna, Michalak-Maliszewska Iga, Nowak Krzysztof, Winiarska-Brodowska Małgorzata, W zwierciadle mediów. Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w niemieckiej i polskiej prasie – zmieniające się wizerunki, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2017, ISBN: 978-83-949981-0-3, eISBN: 978-83-949981-3-4, s. 180.
 13. Hess Agnieszka, Bukowski Michał, Joanna Grzechnik, Wioletta Klytta , Dialog obywatelski w Krakowie. Reprezentacje medialne, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2017, ISBN: 978-83-946879-2-2, eISBN: 978-83-946879-3-9, dostęp: http://www.odo.wzks.uj.edu.pl/raporty-odo s. 196
 14. Hodalska Magdalena, Trauma dziennikarzy. Dziennikarstwo traumy, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków 2017, ISBN 978-83-946879-8-4 (wersja drukowana), ISBN 978-83-946879-9-1 (wersja elektroniczna), s. 187.
 15. Hofman Iwona, Kępa-Figura Danuta (red.), Współczesne media – gatunki w mediach. Tom 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ISBN 9788377849675, s. 492.
 16. Hofman Iwona, Kępa-Figura Danuta (red.), Współczesne media – gatunki w mediach. Tom 2: Gatunki w mediach elektronicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ISBN , 9788377849699, s. 424.
 17. Jas-Koziarkiewicz Marta (red.), Informacja w Unii Europejskiej. Jaka i dlaczego?, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2017, ISBN 978-83-627-5154-9, s. 236.
 18. Jaskiernia Alicja, Gajlewicz-Korab Katarzyna, Pluralizm mediów, pluralizm w mediach, red. naukowa, Warszawa 2017, ASPRA-JR, ISBN 978-83-7545-812-1, s. 228,
 19. Knosala Bartłomiej, Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana. Filozoficzne konsekwencje zmian form komunikacji, Universitas, Kraków 2017, ISBN: 97883-242-3034-1, s. 256.
 20. Kalisz Aleksandra, Tyc Ewelina (red.), Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. Tom 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ISBN: 978-83-226-3143-0, s. 220.
 21. Kokowicz Dorota, Wizerunek Polski w „Daily Telegraph” w latach 2007-2010, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 97888380197282, s. 347.
 22. Kraśnicka-Wilk Izabela, Mówiące ciało, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ISBN: 978-83-233-4296-0, s. 136.
 23. Oświecimski K., Lakomy M., E-kampanie prezydenckie w USA i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, ss. 284,
 24. Lindner Jacek, 12 469 dróg do absolutu. Polskie media, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 9788380196933.
 25. Lisowska-Magdziarz Małgorzata, Fandom dla początkujących, Część I. Społeczność i Wiedza, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ISBN 978-83-945105-6-5, s. 189.
 26. Matykiewicz-Włodarska Aleksandra, Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraje pierwszej piętnastki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 9788838016889, s. 384.
 27. Marcyński Krzysztof, Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8090-100-1, s. 628.
 28. Nęcek Robert, Misztal Wojciech (red.), Media-Kultura-Dialog: W piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2016, ISBN 978-83-7438-583-1, s. 344.
 29. Nowak Jakub, Polityki sieciowej popkultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ISBN: 978-83-227-9001-4, s. 462.
 30. Olechowska Paulina, Pajewska Ewa (red.), Pogranicze w mediach. Media na pograniczu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 9788379721498, ISSN 08602751, s. 344.
 31. Olechowska Paulina, „Mosty nad granicą”. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 1997-2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 9788379721627, ISSN 08602751, ss. 394.
 32. Orhan Ebru, Tureckie media za rządów Recepa Tayyipa Erdogana (2003-2014), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 97888380196902, s. 169.
 33. Penkowska Grażyna (red.), Zagrożenia ze strony mediów, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017, ISBN 9788365155603, s. 212.
 34. Piontek Dorota, Ossowski Szymon, Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, Wydawnictwo ToC, Poznań 2017, ISBN 978-83-949981-1-0 (wydanie drukowane), ISBN ISBN 978-83-949981-7 (wydanie elektroniczne), s. 265.
 35. Pyżalski J. (red.), Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych Pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi korzyściami, Wydawnnictwo ETER, Łódź 2017, ISBN 978-83-947832-0-4, s. 227'
 36. Pstyga Alicja, Patocka-Sigłowy Urszula, Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego. Polityka-media-komunikacja, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2017.
 37. Stępniak Krzysztof, Fenomen reklamy religijnej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk-Warszawa 2017, ISBN 978-83-7549-277-4, s. 284.
 38. Stępniak Krzysztof, Tadeusz Żychiewicz, Wydawnictwo "Petrus", Kraków 2017, ISBN 978-83-7720-404-7, s. 326.
 39. Szymańska Agnieszka, Europa dziennikarzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ISBN: 978-83-233-4279-3, s. 300.
 40. Świerczyńska-Głownia Weronika, Działalność programowa telewizji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ISBN: 978-83-233-42809, s. 324.
 41. Wasilewski Krzysztof, „Bezdomnych gromady niemałe…” Dyskurs imigracyjny na łamach prasy amerykańskiej (1875-1924), Oficyna Trojka, Poznań 2017, ISBN: 978-83-947-490-4-0, s. 640.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.