Bibliografia dyscypliny

2014

Tytuł: Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych
Autor: Janina Hajduk-Nijakowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Opole 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISBN: 978-83-7395-612-4
Liczba stron: 380

Tytuł: Poranny towarzysz i doradca. Polskie telewizje śniadaniowe na przykładzie programów ?Dzień Dobry TVN? i ?Pytanie na śniadanie?.
Autor: Olga Dąbrowska-Cendrowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Elipsa
ISBN: 978-83-7151-999-4
Liczba stron: 174

Tytuł: Media mniejszości. Mniejszości w mediach
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak, Ewa Godlewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-484-7
Liczba stron: 324

Tytuł: Media i polityka. Relacje i współzależności
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-457-1
Liczba stron: 384

Tytuł: Media i polityka. Relacje i współzależności
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-457-1
Liczba stron: 384

Tytuł: Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji
Autor: Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014
Wydawnictwo: ASPRA-JR
ISBN: 978-83-7545-478-9
Liczba stron: 224

Tytuł: Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a ponowoczesnością.
Autor: Tadeusz Kononiuk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: ASPRA-JR
ISBN: 978-83-7545-427-7
Liczba stron:304

Tytuł: System medialny Islandii
Autor: Lidia Pokrzycka
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-455-7
Liczba stron: 236

Tytuł: Prawna regulacja krajowego rynku zbiorowego zarządzania prawami do muzyki
Autor: Michał Zaremba
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo WDiNP UW
ISBN: 978-83-63183-62-2
Liczba stron: 499

Tytuł: A Polyvalent Media Policy in the Enlarged European Union
Autor: Beata Klimkiewicz
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014
Wydawnictwo: Jagiellonian University Press
ISBN: 978-83-233-3715-7
Liczba stron: 323.

Tytuł: Czas seriali
Autor: Agnieszka Szczepanek, Sandra Wojciechowska, Piotr Buśko
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-634-3416-8
Liczba stron: 262

Tytuł: Demokracja w obliczu nowych mediów
Autor: M. Musiał-Karg
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0415-6
Liczba stron: 244

Tytuł: Dziennikarstwo i media 4. Marka, media, komunikacja
Autor: I. Borkowski K. Stasiuk-Krajewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWr
ISBN: 978-83-229-3426-4
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Dziennikarz. Zawód przyszłości.
Autor: J. Ściślak
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo ASTRUM sp. z o.o.
ISBN: 978-83-727-7776-2
Liczba stron: 176

Tytuł: Gazeta Krakowska w antrakcie. Wspomnienia redaktora
Autor: S. Tabakowski
Miejsce i rok wydania: Katowice 2014
Wydawnictwo: Śląsk sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-716-44840-3
Liczba stron: 350

Tytuł: Komunikowanie polityczne: podmioty, wartości, kanały przekazu.
Autor: E. Maj (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0885-0
Liczba stron: 202

Tytuł: Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie.
Autor: M. Łyszczarz, S. Marcinkiewicz, M. Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0855-0
Liczba stron: 286

Tytuł: Kurs dziennikarstwa dla samouków.
Autor: M. K. Piekarska
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Biblioteka analiz sp. z o.o.
ISBN: 978-83-638-7903-7
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Meandry i dylematy transformacji polskiego systemu medialnego
Autor: Wiesław Sonczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: WDiNP UW
ISBN: 978-83-631-8349-3
Liczba stron: 338

Tytuł: Media w transformacji.
Autor: A. Graczyk, M. Przybysz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: ELIPSA DOM WYDAWNICZY I HANDLOWY
ISBN: 978-83-715-1132-5
Liczba stron: 418

Tytuł: Medialne lwy dla rekinów biznesu.
Autor: A. Ślifirska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-011-8005-8
Liczba stron: 200

Tytuł: Naznaczeni popkulturą.
Autor: B. Dziadzia
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-634-3424-3
Liczba stron: 466

Tytuł: Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce.
Autor: Iwona Hofman, Justyna Maguś (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMCS
ISBN: 978-83-778-4507-3
Liczba stron: 302

Tytuł: Obrazkowe memy internetowe.
Autor: J. Sroka
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: CEDEWU sp. z o.o.
ISBN: 978-83-755-6669-7
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania (wybrane zagadnienia)
Autor: Sławomir Czapnik
Miejsce i rok wydania: Opole 2014
Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego
ISBN: 978-83-7395-608-7
Liczba stron: 232

Tytuł: ?Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne.?
Autor: Tomasz Huk
Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski w Katowicach i Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Katowice-Kraków 2014,
ISBN: 978-83-7850-705-5
Liczba stron: 384

Tytuł: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2. Autor: Anna Zorska, Małgorzata Molęda-Zdziech, Bohdan Jung (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH
ISBN: 978-83-7378-915-9
Liczba stron: 273

Tytuł: Dzienniki regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2013 roku
Autor: Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński (red.)
Wydawnictwo: Uniwersytetu Rzeszowskiego Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2014
ISBN: 978-83-7996-079-8
Liczba stron: 256

Tytuł: Prasowe gatunki dziennikarskie
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Wydawnictwo: Poltext Sp. z.o.
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7561-397-1
Liczba stron: 180

Tytuł: Social media to ściema
Autor: B. J. Mendelson
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo HELION S.A.
ISBN: 978-83-2467-500-5
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Społeczne funkcje mediów katolickich
Autor: Bogumił Karp
Miejsce i rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Radio Victoria
ISBN: 978-83-9070-770-9
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Społeczne konteksty edukacji medialnej
Autor: Grażyna Penkowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 9788363434137
Liczba stron: 298

Tytuł: Twitter ? sukces komunikacji w 140 znakach
Autor: Eryk Mistewicz
Miejsce i rok wydania: 2014
Wydawnictwo: One Press
ISBN: 9788324678990
Liczba stron: 200

Tytuł: Upór poznawania
Autor: Jerzy Jastrzębski
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWrc
ISBN: 9788322934395
Liczba stron: 208

Tytuł: Ustanawianie agendy politycznej przez media
Autor: Ewa Nowak
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377845110
Liczba stron: 356

Tytuł: W lustrze mediów. Wizerunki wybranych subkultur
Autor: Marek Sokołowski
Miejsce i rok wydania: Toruń2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788377802809
Liczba stron: 394

Tytuł: Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji
Autor: M. Major, J. Bucknall-Hołyńska (red.)
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UG
ISBN: 9788378651482
Liczba stron: 248

Tytuł: Współczesne media. Wartości mediów (tom 2)
Autor: b.d.
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377844663
Liczba stron: 240

Tytuł: Zaufaj mi, jestem kłamcą
Autor: Ryan Holiday
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo HELION S.A.
ISBN: 9788324692460
Liczba stron: 296

Tytuł: Status prawny dziennikarza
Autor: Wojciech Lis (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-3250-7
Liczba stron: 566

Tytuł: Wizerunki polityków w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Kampania wyborcza na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku
Autor: Wojciech Maguś
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-456-4
Liczba stron: 579

Tytuł: Społeczeństwo, polityka, ekonomia. Śląscy twórcy i dziennikarze (1922-1945).
Autor: Maria Buszman-Witańska
Miejsce i rok wydania: Katowice 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN: 978-83-7875-208-0
Liczba stron: s. 139

Tytuł: I Communicate, Therefore I AM
Autor: Jarosław Jęczeń
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: KUL
ISBN: 978-83-7702-853-7
Liczba stron: 196

Tytuł: Konflikt ? negocjacje ? kultura ? komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje.
Autor: Anita Stefańska, Anna Knocińska, Elżbieta Kwiatkowska
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-989-1
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Komunikacja jako narzędzie (po)rozumienia we wspólnotach społecznych
Autor/ka: Anna Mitręga, Iwona Jaroszewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-523-7
Liczba stron: 399

Tytuł: Europa Obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej
Autor: Małgorzata Winiarska-Brodowska
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Humanitas
ISBN: 978-83-61991-71-7
Liczba stron: 222

Tytuł: Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie
Autor/ka: Aleksandra Matykiewicz-Włodarska, Monika Ślufińska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-901-3
Liczba stron: 383

Tytuł: Polityka 2.0. Aktorzy polityczni w świecie nowych mediów,
Autorzy: Mirosław Lakomy, Leszek Porębski, Natalia Szybut
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo WAM,
ISBN: (Ignatianum):978-83-7614-205-0, WAM:978-83-277-1024-6
Liczba stron: 250

Tytuł: Problemy demokracji
Redakcja naukowa: Mirosław Lakomy, Maria Nowina Konopka
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014
ISBN: 978-83-7614-196-1 (Ignatianum), 978-83-277-0198-5 (WAM)
Liczba stron: 184

Tytuł: Wizerunki polityków w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Kampania wyborcza na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku
Autor: Wojciech Maguś
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-456-4
Liczba stron: 579

Tytuł: Społeczeństwo, polityka, ekonomia. Śląscy twórcy i dziennikarze (1922-1945).
Autor: Maria Buszman-Witańska
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN: 978-83-7875-208-0
Liczba stron: s. 139

Tytuł: I Communicate, Therefore I AM
Autor: Jarosław Jęczeń
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
ISBN: 978-83-7702-853-7
Liczba stron: 196

Tytuł: Status prawny dziennikarza
Autor: Wojciech Lis (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-3250-7
Liczba stron: 566

Tytuł: Konflikt ? negocjacje ? kultura ? komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje. Autor/ka: Anita Stefańska, Anna Knocińska, Elżbieta Kwiatkowska
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-989-1
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Komunikacja jako narzędzie (po)rozumienia we wspólnotach społecznych Autor/ka: Anna Mitręga, Iwona Jaroszewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-523-7
Liczba stron: 399

Tytuł: Komunikacja ? (po)rozumienie -obecność społeczna Autor/ka: Małgorzata Biedroń, Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-522-0
Liczba stron: 337

Tytuł: Poranny towarzysz i doradca. Polskie telewizje śniadaniowe na przykładzie programów ?Dzień Dobry TVN? i ?Pytanie na śniadanie?.
Autor: Olga Dąbrowska-Cendrowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Elipsa
ISBN: 978-83-7151-999-4
Liczba stron: 174

Tytuł: Media mniejszości. Mniejszości w mediach
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak, Ewa Godlewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-484-7
Liczba stron: 324

Tytuł: Media i polityka. Relacje i współzależności
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-457-1
Liczba stron: 384

Tytuł: Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji
Autor: Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014
Wydawnictwo: ASPRA-JR
ISBN: 978-83-7545-478-9
Liczba stron: 224

Tytuł: Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a ponowoczesnością.
Autor: Tadeusz Kononiuk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: ASPRA-JR
ISBN: 978-83-7545-427-7
Liczba stron: 304

Tytuł: System medialny Islandii
Autor: Lidia Pokrzycka
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-455-7
Liczba stron: 236

Tytuł: Prawna regulacja krajowego rynku zbiorowego zarządzania prawami do muzyki
Autor: Michał Zaremba
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo WDiNP UW
ISBN: 978-83-63183-62-2
Liczba stron: 499

Tytuł: A Polyvalent Media Policy in the Enlarged European Union
Autor: Beata Klimkiewicz
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014
Wydawnictwo: Jagiellonian University Press
ISBN: 978-83-233-3715-7
Liczba stron: 323.

Tytuł: Czas seriali
Autor: Agnieszka Szczepanek, Sandra Wojciechowska, Piotr Buśko
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-634-3416-8
Liczba stron: 262

Tytuł: Demokracja w obliczu nowych mediów
Autor: M. Musiał-Karg
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0415-6
Liczba stron: 244

Tytuł: Dziennikarstwo i media 4. Marka, media, komunikacja
Autor: I. Borkowski K. Stasiuk-Krajewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWr
ISBN: 978-83-229-3426-4
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Dziennikarz. Zawód przyszłości.
Autor: J. Ściślak
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo ASTRUM sp. z o.o.
ISBN: 978-83-727-7776-2
Liczba stron: 176

Tytuł: Gazeta Krakowska w antrakcie. Wspomnienia redaktora
Autor: S. Tabakowski
Miejsce i rok wydania: Katowice 2014
Wydawnictwo: Śląsk sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-716-44840-3
Liczba stron: 350

Tytuł: Komunikowanie polityczne: podmioty, wartości, kanały przekazu.
Autor: E. Maj (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0885-0
Liczba stron: 202

Tytuł: Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie.
Autor: M. Łyszczarz, S. Marcinkiewicz, M. Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0855-0
Liczba stron: 286

Tytuł: Kurs dziennikarstwa dla samouków.
Autor: M. K. Piekarska
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Biblioteka analiz sp. z o.o.
ISBN: 978-83-638-7903-7
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Meandry i dylematy transformacji polskiego systemu medialnego
Autor: Wiesław Sonczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: WDiNP UW
ISBN: 978-83-631-8349-3
Liczba stron: 338

Tytuł: Media w transformacji.
Autor: A. Graczyk, M. Przybysz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: ELIPSA DOM WYDAWNICZY I HANDLOWY
ISBN: 978-83-715-1132-5
Liczba stron: 418

Tytuł: Medialne lwy dla rekinów biznesu.
Autor: A. Ślifirska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-011-8005-8
Liczba stron: 200

Tytuł: Naznaczeni popkulturą.
Autor: B. Dziadzia
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-634-3424-3
Liczba stron: 466

Tytuł: Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce.
Autor: Iwona Hofman, Justyna Maguś (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMCS
ISBN: 978-83-778-4507-3
Liczba stron: 302

Tytuł: Obrazkowe memy internetowe.
Autor: J. Sroka
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: CEDEWU sp. z o.o.
ISBN: 978-83-755-6669-7
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania (wybrane zagadnienia)
Autor: Sławomir Czapnik
Miejsce i rok wydania: Opole 2014
Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego
ISBN: 978-83-7395-608-7
Liczba stron: 232

Tytuł: Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne.
Autor: Tomasz Huk
Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski w Katowicach i Oficyna Wydawnicza ?Impuls?, Katowice-Kraków 2014,
ISBN: 978-83-7850-705-5
Liczba stron: 384

Tytuł: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2.
Autor: Anna Zorska, Małgorzata Molęda-Zdziech, Bohdan Jung (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH
ISBN: 978-83-7378-915-9
Liczba stron: 273

Tytuł: Dzienniki regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2013 roku
Autor: Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński (red.)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2014
ISBN: 978-83-7996-079-8
Liczba stron: 256

Tytuł: Prasowe gatunki dziennikarskie
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Wydawnictwo: Poltext Sp. z.o.
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7561-397-1
Liczba stron: 180

Tytuł: Social media to ściema
Autor: B. J. Mendelson
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo HELION S.A.
ISBN: 978-83-2467-500-5
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Społeczne funkcje mediów katolickich
Autor: Bogumił Karp
Miejsce i rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Radio Victoria
ISBN: 978-83-9070-770-9
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Społeczne konteksty edukacji medialnej
Autor: Grażyna Penkowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 9788363434137
Liczba stron: 298

Tytuł: Twitter ? sukces komunikacji w 140 znakach
Autor: Eryk Mistewicz
Miejsce i rok wydania: 2014
Wydawnictwo: One Press
ISBN: 9788324678990
Liczba stron: 200

Tytuł: Upór poznawania
Autor: Jerzy Jastrzębski
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWrc
ISBN: 9788322934395
Liczba stron: 208

Tytuł: Ustanawianie agendy politycznej przez media
Autor: Ewa Nowak
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377845110
Liczba stron: 356

Tytuł: W lustrze mediów. Wizerunki wybranych subkultur
Autor: Marek Sokołowski
Miejsce i rok wydania: Toruń2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788377802809
Liczba stron: 394

Tytuł: Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji
Autor: M. Major, J. Bucknall-Hołyńska (red.)
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UG
ISBN: 9788378651482
Liczba stron: 248

Tytuł: Współczesne media. Wartości mediów (tom 2)
Autor: b.d.
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377844663
Liczba stron: 240

Tytuł: Zaufaj mi, jestem kłamcą
Autor: Ryan Holiday
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo HELION S.A.
ISBN: 9788324692460
Liczba stron: 296

Tytuł: ?Tylko Rock?-rezultaty analizy strukturalnej
Autor: Artur Trudzik
Miejsce i rok wydania: Szczecin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo volumina.pl
ISBN: 978-83-7867-239-5
Liczba stron: 594

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.