Bibliografia dyscypliny

2013

Tytuł: Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jerzy Snopek, Krzysztof Groń (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 978-83-7561-205-9
Liczba stron: 225

Tytuł: Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jerzy Snopek, Krzysztof Groń (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 978-83-7561-209-7
Liczba stron: 312

Tytuł: Ponadczasowe strony internetowe
Autor: Alexander Dawson
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2013
Wydawnictwo: HELION
ISBN: 9788324644537
Liczba stron: 384

Tytuł: Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki
Autor: Lech W. Zacher
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 9788375612967
Liczba stron: 594

Tytuł: Nowe media a praktyki komunikacyjne
Autor: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Stanisław Jędrzejewski, Joanna Bierówka (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-224-7
Liczba stron: 178

Tytuł: Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna
Autor: Jan Pleszczyński
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842843
Liczba stron: 489

Tytuł: Władza komunikacji
Autor: Manuel Castells
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-17021-9
Liczba stron: 514

Tytuł: Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak, Wojciech Maguś (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842874
Liczba stron: 325

Tytuł: Współczesne media. Język mediów
Autor: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842614
Liczba stron: 500

Tytuł: Obszary badań wizerunku
Autor: Alicja Waszkiewicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
ISBN: 9788375454109
Liczba stron: 149

Tytuł: Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg
Autor: Nicholas Carr
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Helion
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-246-4138-3
Liczba stron: 280

Tytuł: Lubię to! Potęga marketingu szeptanego na Facebooku
Autor: Dave Kerpen
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Helion
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-246-4813-9
Liczba stron: 256

Tytuł: Hanna Bogucka
Autor: Technologie radia kognitywnego
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-17199-5
Liczba stron: 242

Tytuł: Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacji
Autor: Hanna Batorowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Seria wydawnicza: Nauka-Dydaktyka-Praktyka
ISBN: 978-83-61-46487-7
Liczba stron: 155

Tytuł: Kultura media etyka
Autor: Piotr Pawlak, Wojciech Strzelecki (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Seria wydawnicza: Gnieźnieńskie Studia Europejskie
ISBN: 978-83-76-54204-1
Liczba stron: 286
Tytuł: Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką a rynkiem
Autor: Michał Kuś
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-22-93368-8
Liczba stron: 128

Tytuł: Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce
Autor: Lucyna Szot
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-22-93381-7
Liczba stron: 414

Tytuł: Media regionalne a zainteresowania kulturalne młodzieży
Autor: Magdalena Sasin
Miejsce i rok wydania: Łódź, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-75-25823-3
Liczba stron: 318

Tytuł: O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich
Autor: Janina Fras
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-22-93382-4
Liczba stron: 190

Tytuł: Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze
Autor: Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-78-50163-3
Liczba stron: 251

Tytuł: Marketing polityczny w Internecie
Autor: Jarosław Zieliński
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-77-80701-9
Liczba stron: 217

Tytuł: Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce
Autor: Maria Paula Malinowski Rubio
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Nomos
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-76-88106-5
Liczba stron: 336

Tytuł: Postmedia. Cyfrowy kod i baza danych
Autor: Piotr Celiński
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-77-84352-9
Liczba stron: 220

Tytuł: Cypherpunks. Wolność i przyszłość internetu
Autor: Julian Assange
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2013
Wydawnictwo: Helion
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-24-67325-4
Liczba stron: 163

Tytuł: Komunikacja w mediach społecznościowych
Autor: Piotr Gutowski
Miejsce i rok wydania: Gdynia, 2013
Wydawnictwo: Novae Res
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-77-22418-2
Liczba stron: 212

Tytuł: Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku. Model kognitywny i przykład dobrej praktyki
Autor: Izabela Gatkowska, Wiesław Lubaszewski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-23-33526-9
Liczba stron: 174

Tytuł: Pragmatyka internetu. Web 2.0 jako środowisko
Autor: Rafał Maciąg
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-23-33511-5
Liczba stron: 295

Tytuł: Kompetencje komunikacyjne nieletnich
Autor: Anna Wojnarska
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-77-84341-3
Liczba stron: 315

Tytuł: Zmierzch profesjonalnego dziennikarstwa
Autor: Janusz W. Adamowski, Anna Jupowicz-Ginalska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Aspra
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-75-45407-9
Liczba stron: 157

Tytuł: Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu
Autor: Mirosław Filiciak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-63-43409-0
Liczba stron: 312

Tytuł: Rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu relacji międzyosobowych
Autor: Krzysztof Niewiadomski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Serafin
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-63243-17-3
Liczba stron: 342

Tytuł: Prasa jako medium edukacyjne
Autor: Edyta Zierkiewicz
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-78-50373-6
Liczba stron: 495

Tytuł: Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji – aspekty międzynarodowe
Autor: Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Aspra
Seria wydawnicza: Media początku XXI wieku
ISBN: 978-83-75-45421-5
Liczba stron: 245

Tytuł: Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych – Prezentacje i odbiór
Autor: Beata Łaciak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Żak
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-62-01558-0
Liczba stron: 410

Tytuł: Konieczność i różnorodność kompetencji medialnej
Autor: Anna Sugier-Szerega, Małgorzata Sławek-Czochra
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7702-541-3
Liczba stron: 228

Tytuł: Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego
Autor: Małgorzata Molęda-Zdziech
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Difin
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-76-41798-1
Liczba stron: 444

Tytuł: Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II
Autor: Grzegorz Łęcki
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Elipsa
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-71-51957-4
Liczba stron: 318

Tytuł: Współczesna edukacja medialna. Teoria i rzeczywistość
Autor: Agnieszka Ogonowska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-72-71792-4
Liczba stron: 268

Tytuł: To oni są wszystkiemu winni. Język wrogości w Polskim dyskursie medialnym
Autor: Xymena Bukowska, Barbara Markowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Trio
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7436-270-2
Liczba stron: 174

Tytuł: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej
Autor: Ewa Nowak (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7784273-7
Liczba stron: 187

Tytuł: Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi
Autor: Dariusz Jemielniak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: POLTEXT
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375612851
Liczba stron: 376

Tytuł: Przenikanie idei informelu. Polska prasa lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku
Autor: Magdalena Howorus-Czajka
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788378650409
Liczba stron: 172

Tytuł: Polityka (re)prezentacji. Studia i szkice o kulturze medialnej
Autor: Agnieszka Ogonowska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788372717917
Liczba stron: 215

Tytuł: Zawód dziennikarz śledczy
Autor: Cezary Gmyz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Fronda
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788362268276
Liczba stron: 300

Tytuł: Rodzina w mediach. Media w rodzinie
Autor: Małgorzata Sitarczyk (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Difin
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376417721
Liczba stron: 192

Tytuł: Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach. Analiza seriali obyczajowych najpopularniejszych na początku XXI wieku
Autor: Krzysztof Arcimowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788362015481
Liczba stron: 497

Tytuł: Poetyka telewizyjnych programów porannych. Między informacją, tabloidem i autopromocją
Autor: Marcin Sanakiewicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373836174
Liczba stron: 134

Tytuł: Sport w mediach
Autor: Marta Jarosz, Piotr Drzewiecki, Paweł Płatek (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Elipsa
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788371519444
Liczba stron: 540

Tytuł: Pismo, tekst,literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków
Autor: Paweł Majewski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Seria wydawnicza: Communicare
ISBN: 9788323511526
Liczba stron: 353

Tytuł: Igrzyska śmierci i filozofia. Rzecz o podglądactwie
Autor: George A. Dunn, Nicolas Michaud
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2013
Wydawnictwo: Helion
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788324652518
Liczba stron: 238
Tytuł: Mowa umowna. O felietonach Kisiela
Autor: Magdalena Mateja
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy DUET
ISBN: 978-83-62558-26-1
Liczba stron: 342

Tytuł: Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości
Autor: Joanna Bielska-Krawczyk, Sylwia Kołos, Magdalena Mateja (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
ISBN: 978-83-231-2917-2
Liczba stron: 408

Tytuł: Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych
Autor: Agnieszka Hess
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-233-3527-6
Liczba stron: 340

Tytuł: Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny
Autor: Agnieszka Roguska (red.)
Miejsce i rok wydania: Siedlce, 2013
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ?SZANSA?
ISBN: 978-83-931326-4-5
Liczba stron: 304

Tytuł: Media w edukacji. Obszary lokalności ? różnorodność współczesności
Autor: Agnieszka Roguska (red.)
Miejsce i rok wydania: Siedlce, 2013
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ?SZANSA?
ISBN: 978-83-931326-5-2
Liczba stron: 292

Tytuł: Nowe media i wyzwania współczesności
Autor: Marek Sokołowski ( red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978 ? 83 ? 7780 ? 814 ? 6
Liczba stron: 368

Tytuł: O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich
Autor: Janina Fras
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWr
ISBN: 9788322933824
Liczba stron: 190

Tytuł: Dobre praktyki w rzecznictwie prasowym
Autor: Dariusz Rott, Zbigniew Widera
Miejsce i rok wydania: Kraków – Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „Episteme?, Pracownia Zarządzania Wiedzą
ISBN: 978-83-7759-012-6
Liczba stron: 78

Tytuł: Problemy konwergencji mediów
Autor: Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott (red.)
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec – Praga, 2013
ISBN: 978-80-87800-00-3
Liczba stron: 378

Tytuł: Marketingova a medialní komunikace dnes II
Autor: Dariusz Rott (red.)
Miejsce i rok wydania: Praha, 2013
ISBN: 978-80-87800-02-7
Liczba stron: 68

Tytuł: Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach
Autor: Lakomy Mirosław
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM
ISBN: 978-83-7614-138-1 (Ignatianum)
ISBN: 978-83-7767-938-8 (WAM)
Liczba stron: 404

Tytuł: Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu
Autor: Piotr Francuz
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL
ISBN: 978-83-7702-706-6
Liczba stron: 348

Tytuł: Zarządzanie w mediach
Autor: Tadeusz Kowalski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wolters Kluver SA
ISBN: 978-83-264-4477-7
Liczba stron: 310

Tytuł: Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych
Autor: Monika Marta Przybysz
Miejsce i rok wydania: Kielce, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Jedność
ISBN: 978-83-7660-910-2
Liczba stron: 418

Tytuł: Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej
Autor: Monika Bartnik, Wojciech Lis
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Difin
ISBN: 978-83-7641-719-6
Liczba stron: 172

Tytuł: Współczesne media. Język mediów
Autor: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842614
Liczba stron: 500

Tytuł: Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu.
Autor: Mirosław Filiciak
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-6343-09-0
Liczba stron: 300

Tytuł: Internet. Czas się bać.
Autor: Wojciech Orliński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Agora SA
ISBN: 978-83-268-1298-9
Liczba stron: 288

Tytuł: Czas celebrytów . Mediatyzacja życia publicznego.
Autor: Małgorzata Molęda-Zdziech
Wydawnictwo: Difin Warszawa 2013
ISBN: 978-83-7641-798-1
Liczba stron: 444

Tytuł: Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli
Autor: Karol Jakubowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 978-83-7561-269-1
Liczba stron: 274

Tytuł: Media w Hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego
Autor: Radosław Sajna
Miejsce i rok wydania: Bydgoszcz 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ISBN: 978-83-7096-906-6
Liczba stron: 465

Tytuł: Ochrona pluralizmu w polityce medialnej Włoch
Autor: Maciej Miżejewski
Miejsce i rok wydania: Kraków 2013
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
ISBN: 978- 83-7638-231-9
Liczba stron: 204

Tytuł: Jean Baudrillard wobec współczesności. Polityka, media, społeczeństwo.
Autor: Agnieszka Ziętek
Miejsce i rok wydania: Kraków 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Universitas
ISBN: 97883-242-2355-8
Liczba stron: 245

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.