Bibliografia dyscypliny

2012

Tytuł: Italianization (or Mediterraneanization) of Polish Media System? Reality and Perspective
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska w: Comparing Media System Beyond the Western World Daniel Hallin, Paolo Mancini (red)
Miejsce i rok wydania: Cambridge, 2012
Wydawnictwo: Cambridge University Press
ISBN: 978-1-107-01365-0
Liczba stron: 26-50.

Tytuł: Komunikowanie się w organizacji ? studium prakseologiczne
Autor: Magdalena Zalewska-Turzyńska
Miejsce i rok wydania: Łódź, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375257366
Liczba stron: 248

Tytuł: Komunikowanie o zdrowiu chorobie i leczeniu
Autor: Barbara Jacennik, Aleksandra Hulewska, Agnieszka Piasecka (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: VIZJA PRESS&IT
ISBN: 9788362855063
Liczba stron: 220

Tytuł: Szkoła, komunikacja i edukacja. Komunikowanie w różnorodnych relacjach interpersonalnych
Autor: Anna Knocińska, Marzena Okrasa, Kazimierz Czerwiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788377803202
Liczba stron: 227

Tytuł: Komunikacja – (po)rozumienie – obecność społeczna
Autor: Małgorzata Biedroń, Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-522-0
Liczba stron: 337

Tytuł: Sens. Rozumienie. Komunikacja sytuacyjna. Notatki tłumacza
Autor: Vera Vinogorova
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-321-9
Liczba stron: 117

Tytuł: Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe
Autor: Joanna Bachura
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-332-5
Liczba stron: 486

Tytuł: Zarys aksjologii internetu. Netykieta jako system norm i wartości sieci
Autor: Michał Piotr Pręgowski
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-118-5
Liczba stron: 222

Tytuł: Polityka – media – manipulacja medialna. Przypadek Polski po 1989
Autor: Aleksandra Seklecka
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-219-9
Liczba stron: 286

Tytuł: Komunikacja społeczna – negocjacje – edukacja. Perspektywa wielu kultur
Autor: Zbigniew Nęcki, Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz Czerwiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-442-1
Liczba stron: 225

Tytuł: Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji
Autor: Kazimierz Czerwiński, Anna Knocińska, Anita Stefańska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-443-8
Liczba stron: 222

Tytuł: Komunikacja społeczna w zarządzaniu. Proces komunikowania w relacjach międzyosobowych
Autor: Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz Czerwiński, Hubert Paluch (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-444-5
Liczba stron: 211

Tytuł: Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kultur
Autor: Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Danuta Wosik-Kawala (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-319-6
Liczba stron: 197

Tytuł: Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości. Perspektywa edukacyjna
Autor: Wojciech J. Maliszewski, Mariusz Korczyński, Kazimierz Czerwiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-318-9
Liczba stron: 233

Tytuł: Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy w Polsce
Autor: Olga Białek-Szwed
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-511-4
Liczba stron: 420

Tytuł: Blog w perspektywie genologii multimedialnej
Autor: Marta Więckiewicz
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-344-8
Liczba stron: 293

Tytuł: Walka na spoty po polsku. Przypadek kampanii parlamentarnych z lat 2001–2007
Autor: Wojciech Peszyński
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-299-1
Liczba stron: 295

Tytuł: Ukraina Radziecka w prasie polskiej w latach 1929–1939
Autor: Olga Olszewska
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-263-2
Liczba stron: 298

Tytuł: Polska w mediach, media w Polsce
Autor: Zbigniew Pucek, Joanna Bierówka (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-264-3
Liczba stron: 166

Tytuł: Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych
Autor: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Joanna Bierówka, Stanisław Jędrzejewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-208-7
Liczba stron: 180

Tytuł: Medialny obraz rodziny i płci
Autor: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: ISBN 978-83-7571-280-3
Liczba stron: 214

Tytuł: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych
Autor: Joanna Aksman, Joalnta Pułka (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: ISBN 978-83-7571-142-4
Liczba stron: 201

Tytuł: Blogowanie
Autor: Jill Walker Rettberg
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16932-9
Liczba stron: 208

Tytuł: Dziennikarstwo wojenne online
Autor: Donald Matheson, Stuart Allan
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16949-7
Liczba stron: 248

Tytuł: Media alternatywne i zaangażowanie społeczne
Autor: Leah Lievrouw
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-17226-8
Liczba stron: 318

Tytuł: Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo
Autor: Alexander Halavais
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16971-8
Liczba stron: 264

Tytuł: Bezpieczeństwo informacyjne
Autor: Krzysztof Liderman
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-17022-6
Liczba stron: 218

Tytuł: E-learning dla dorosłych
Autor: Jakub Czarkowski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: DIFIN
ISBN: 9788376415130
Liczba stron: 242

Tytuł: Media i dziennikarstwo internetowe
Autor: Leszek Olszański
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 978-83-7561-248-6
Liczba stron: 320

Tytuł: Propaganda w NRD. Media i literatura
Autor: Ewa Matkowska
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3288-9
Liczba stron: 252

Tytuł: Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej
Autor: Piotr H. Lewiński
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3282-7
Liczba stron: 336

Tytuł: Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa
Autor: Piotr Cichocki
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-0935-6
Liczba stron: 222

Tytuł: Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-163-1
Liczba stron: 276

Tytuł: Współczesne media. Kryzys w mediach, tom I i II
Autor: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-138-9
Liczba stron: 261, 253

Tytuł: Człowiek w świecie mediów
Autor: Michał Drożdż, Ignacy s. Fiut i inni
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Jedność
ISBN: 978-83-7660-758-0
Liczba stron: 294

Tytuł: Kultura Internetu w Polsce. Od akademickich początków do upowszechnienia
zjawiska
Autor: Marta Juza
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Antykwa
ISBN: 978-83-60154-30-4

Tytuł: Public Relations i marketing w sektorze publicznym
Autor: Michał Kaczmarek (red.)
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Humanitas
ISBN: 9788361991656
Liczba stron: 202

Tytuł: Media alternatywne
Autor: Olga Guedes Bailey, Bart Cammaerts, Nico Carpentier
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 9788323332411
Liczba stron: 227

Tytuł: Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja
Autor: James Gleick
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Znak
ISBN: 978-83-2249-6
Liczba stron: 464

Tytuł: Kultura na pilota. O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej
Autor: Waldemar Kuligowski, Marcin Hermanowski
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2012
Wydawnictwo: Ars Nova
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788387433871
Liczba stron: 160

Tytuł: Wirtualne okno. Od Albertiego do microsoftu
Autor: Anne Friedberg
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Naukowa
Seria wydawnicza: Kultury mediów
ISBN: 9788377370537
Liczba stron: 462

Tytuł: Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów
Autor: Piotr Zawojski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Naukowa
Seria wydawnicza: Kultury mediów
ISBN: 9788377370551
Liczba stron: 324

Tytuł: Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii
Autor: Arkadiusz Dudziak
Miejsce i rok wydania: Olsztyn, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788372997692
Liczba stron: 287

Tytuł: Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Autor: Henryk Pietrzak
Miejsce i rok wydania: Rzeszów, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373388352
Liczba stron: 514

Tytuł: Dziennikarstwo i media 3. Przemiany świata mediów
Autor: Igor Borowski, Karina Stasiuk-Krajewska
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788322933411
Liczba stron: 263

Tytuł: Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów. Teoria i praktyka.
Autor: Krzysztof Gajdka
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Universitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788324222285
Liczba stron: 296

Tytuł: Między mówieniem a działaniem. W stronę analitycznego pragmatyzmu
Autor: Robert Brandom
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-17279-4
Liczba stron: 380

Tytuł: Piśmienność i rewolucja cyfrowa
Autor: Małgorzata Góralska
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-22-93343-5
Liczba stron: 319

Tytuł: Komunikacja wizualna
Autor: Piotr Francuz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
ISBN: 978-83-7383-606-8
Liczba stron: 346

Tytuł: Prawo prasowe. Komentarz
Autor: Wojciech Lis, Piotr Wiśniewski, Zbigniew Husak
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2012
Wydawnictwo: C.H.Beck
ISBN: 978-83-225-3553-7
Liczba stron: 620

Tytuł: Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi
Autor: Wojciech Lis, Zbigniew Husak (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-941-0
Liczba stron: 572

Tytuł: Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej
Autor: Agnieszka Hess, Marek Mazur (red.)
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ISBN: 978-83-61975-37-3
Liczba stron: 160
Książka dedykowana pamięci dr Karoliny Churskiej-Nowak

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.