Bibliografia dyscypliny

2011

Tytuł: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży
Autor: Jacek Pyżalski
Miejsce i rok wydania: Sopot, 2011
Wydawnictwo: GWP
ISBN: 9788374892445
Liczba stron: 164

Tytuł: Język ciała. Siedem lekcji komunikacji niewerbalnej
Autor: James Borg
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN: 9788320819007
Liczba stron: 187

Tytuł: Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska, Kamila Majdecka (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-3157-8
Liczba stron: 258

Tytuł: Ideologia i komunikacja. O edukacji, pedagogice i mediach
Autor: Jerzy Jastrzębski
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-229-3197-4
Liczba stron: 174

Tytuł: Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku
Autor: Bartłomiej Łódzki
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-3188-2
Liczba stron: 236

Tytuł: Przestrzenie komunikowania
Autor: Igor Borkowski, Karina Stasiuk-Krajewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-229-3173-8
Liczba stron: 236

Tytuł: Kultura gier komputerowych
Autor: Jon Dovey , Helen W. Kennedy
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-3078-3
Liczba stron: 212

Tytuł: Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-3057-8
Liczba stron: 272

Tytuł: Śmierć Papieża, narodziny mitu
Autor: Magdalena Hodalska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-233-2988-6
Liczba stron: 228

Tytuł: Nowa retoryka dziennikarska
Autor: Walery Pisarek
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: UNIVERSITAS
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 97883-242-1335-1
Liczba stron: 296

Tytuł: Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych
Autor: Izabela Podobas
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7641-385-3
Liczba stron: 199

Tytuł: Aktywność obywateli online. Teorie a praktyka
Autor: Jakub Nowak
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-227-3297-7
Liczba stron: 270

Tytuł: Wokół idei Jerzego Giedroycia. W dziesiątą rocznicę odejścia Redaktora i w dziesiątą rocznicę ustanowienia Nagrody Naukowej Jego Imienia
Autor: Iwona Hofman
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-227-3302-8
Liczba stron: 120

Tytuł: Studia nad dziennikarstwem
Autor: Iwona Hofman
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7784-022-1
Liczba stron: 192

Tytuł: Rzecznik prasowy. Kompetencje interpersonalne ? wybrane problemy i zagrożenia
Autor: Martela Ina, Rott Dariusz
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361991090
Liczba stron: 135

Tytuł: Przemiany systemu medialnego. Polsko-rosyjskie spojrzenie
Autor: Gierula Marian (red.)
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361991052
Liczba stron: 211

Tytuł: Fotografia dziennikarska. Teoria ? praktyka ? prawo
Autor: Wolny-Zmorzyński Kazimierz , Nowińska Ewa , Groń Krzysztof , Sosnowski Waldemar
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: POLTEXT
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375611779
Liczba stron: 171

Tytuł: Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Autor: Zaręba Agnieszka M.
Miejsce i rok wydania: Rzeszów, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Rzeszowskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373386242
Liczba stron: 223

Tytuł: Woda z mózgu. Manipulacja w mediach
Autor: Warecki Marek, Warecki Wojciech
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: FRONDA
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788362268733
Liczba stron: 343

Tytuł: Nowe media we współczesnym społeczeństwie
Autor: Jeziński Marek , Seklecka Aleksandra , Wojtkowski Łukasz (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788323126232
Liczba stron: 361

Tytuł: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła
Autor: Przybysz Monika, Marcyński Krzysztof SAC (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788371510069
Liczba stron: 184

Tytuł: Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej
Autor: Liedel Krzysztof , Serafin Tomasz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376414065
Liczba stron: 150

Tytuł: Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?
Autor: Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Furman Wojciech, Snopek Jerzy (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: POLTEXT
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375611885
Liczba stron: 229

Tytuł: Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku. Podręcznik akademicki
Autor: Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Furman Wojciech, Snopek Jerzy (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: POLTEXT
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375611847
Liczba stron: 240

Tytuł: Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia
Autor: Bielak Tomasz,Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: SCHOLAR
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373834781
Liczba stron: 369

Tytuł: Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych
Autor: Filiciak Mirosław, Giża Barbara (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: SCHOLAR
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373834798
Liczba stron: 259

Tytuł: Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych
Autor: Podobas Izabela
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376413853
Liczba stron: 199

Tytuł: Prawo prasowe. Komentarz
Autor: Kosmus Bogusław, Kuczyński Grzegorz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: C.H. BECK
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788325520915
Liczba stron: 641

Tytuł: Śmierć gazet i przyszłość informacji
Autor: Poulet Bernard
Miejsce i rok wydania: Wołowiec, 2011
Wydawnictwo: czarne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375362374
Liczba stron: 269

Tytuł: Badania marketingowe. Podstawy metodyczne
Autor: Stanisław Kaczmarczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788320819410
Liczba stron: 548

Tytuł: Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce
Autor: K. Churskiej-Nowak, S. Drobczyńskiego, (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2011
Wydawnictwo: WSNHiD
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-87653-78-1

Tytuł: Media 2010: Dwadzieścia lat po PRL-u
Autor: Ryszard Dyliński
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2011
Wydawnictwo: WSNHiD
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788387653811
Liczba stron: 98

Tytuł: Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy
Autor: L. W. Zacher (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7641-431-7
Liczba stron: 452

Tytuł: Tożsamość i komunikacja
Autor: L. Dyczewski, D. Wadowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2011
Wydawnictwo: KUL
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788377021514
Liczba stron: 256

Tytuł: Media publiczne. System medialny w Polsce ? pytania i dezyderaty
Autor: P. Bielawski, A. Ostrowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2011
Wydawnictwo: Scriptorium
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788362625116
Liczba stron: 338

Tytuł: Nieład komunikacyjny w demokracji lokalnej. Komunikowanie polityczne w budowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego
Autor: Grażyna Piechota
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2011
Wydawnictwo: Śląsk
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788371646683
Liczba stron: 187

Tytuł: Public relations ? konteksty międzykulturowe i międzynarodowe
Autor: Grażyna Piechota (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375711066
Liczba stron:204

Tytuł: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła
Autor: Monika Przybysz, Krzysztof Marcyński (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA
ISBN: 978-83-7151-006-9
Liczba stron: 184

Tytuł: Człowiek w medialnym labiryncie
Autor: Krzysztof Guzek, Małgorzata Laskowaska (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA
ISBN: 978-83-7151-019-9
Liczba stron: 180

Tytuł: Media a opinie i postawy społeczne
Autor: Zbigniew Pucek, Joanna Bierówka (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z.o.o. ? Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-157-8
Liczba stron: 134

Tytuł: Making Democracy in 20 Years. Media and Politics in Central and Eastern Europe
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska, Michał Głowacki(red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
ISSN: 0239-6661
ISNB: 978-83-229-3184-4
Liczba stron: 316

Tytuł: Polski system medialny na rozdrożu, Media w polityce, polityka w mediach
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
ISSN: 0239-6661
ISBN: 978-83-229-3183-7
Liczba stron: 228

Tytuł: The 2009 European Parliamentary Election News Coverage in Poland: Entrenched or Critical Joirnalism
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska, Bartłomiej Łódzki
w: Political Communication in European Parliamentary Elections Michaela Maier, Jesper Stromback, Lynda Kaid (red.)
Miejsce i rok wydania: Farnham, 2011
Wydawnictwo: Ashgate Publishing Limited
ISBN: 978-1-4094-1132-1
Liczba stron: 145-160

Tytuł: Internet w psychologii – psychologia w Internecie
Autor: Bassam Aouil, Kazimierz Czerwiński, Danuta Wosik-Kawala (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-965-6
Liczba stron: 366

Tytuł: Wielowymiarowość komunikacji społecznej i bezpieczeństwa w edukacji
Autor: Kazimierz Czerwiński, Wojciech J. Maliszewski, Klaudia Węc (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-159-8
Liczba stron: 321

Tytuł: Komunikacja wobec wyzwań współczesności
Autor: Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Iwona Jagoszewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-068-3
Liczba stron: 584

Tytuł: Komunikowanie społeczne w wielokulturowych społeczeństwach
Autor: Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Klaudia Węc (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-961-8
Liczba stron: 219

Tytuł: Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania
Autor: Józef Podgórecki, Aleksandra Dąbrowska, Kazimierz Czerwiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-959-5
Liczba stron: 263

Tytuł: Etyczne konteksty komunikowania społecznego a bezpieczeństwo personalne i zbiorowe
Autor: Wojciech Maliszewski, Kazimierz Czerwiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-957-1
Liczba stron: 200

Tytuł: Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiewania się
Autor: Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska, Wojciech J. Maliszewski, Marian Fiedor (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-870-3
Liczba stron: 316

Tytuł: Polityka medialna Danii, Norwegii i Szwecji. Analiza porównawcza interwencji państwa w systemy telewizyjne
Autor: Michał Głowacki
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 78-83-62363-39-1
Liczba stron: 338

Tytuł: Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja
Autor: Marek Jeziński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-119-2
Liczba stron: 243

Tytuł: Oskarżenie na zamówienie. Medialno-polityczny układ w przedstawianiu problematyki przestępczości zorganizowanej
Autor: Monika Gmurek
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-61186-60-1
Liczba stron: 156

Tytuł: Nowe media w systemie komunikowania: polityka
Autor: Marek Jeziński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-891-8
Liczba stron: 233

Tytuł: Znani z mediów o mediach i nie tylko
Autor: Jakub Balicki, Marta Sobocińska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-037-9
Liczba stron: 320

Tytuł: Paradoksy internetu. Konteksty społeczno-kulturowe
Autor: Magdalena Szpunar
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-946-5
Liczba stron: 195

Tytuł: Społeczne konteksty nowych mediów
Autor: Magdalena Szpunar
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-947-2
Liczba stron: 199

Tytuł: Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi
Autor: Wojciech Lis, Zbigniew Husak (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-941-0
Liczba stron: 572

Tytuł: „Stare” media w obliczu „nowych”, „nowe” w obliczu „starych”
Autor: Katarzyna Pokorna Ignatowicz, Joanna Bierówka (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-173-8
Liczba stron: 218

Tytuł: Hakerstwo
Autor: Tim Jordan
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16681-6
Liczba stron: 176

Tytuł: Komórka. Komunikacja mobilna
Autor: Rich Ling, Jonathan Donner
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16811-7
Liczba stron: 220

Tytuł: YouTube. Video online i kultura uczestnictwa
Autor: Jean Burgess, Joshua Green
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16740-0
Liczba stron: 208

Tytuł: Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza
Autor: Karol Jakubowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 9788375611144
Liczba stron: 326

Tytuł: Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 978-83-7561-188-5
Liczba stron: 240

Tytuł: Etyka public relations. Konteksty. Koncepcje. Kontrowersje
Autor: Karina Stasiuk-Krajewska
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3278-0
Liczba stron: 164

Tytuł: Polski system polityczny. Semantyki i struktury komunikacji politycznej
Autor: Maurycy Graszewicz
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3244-5
Liczba stron: 352

Tytuł: New Media [Studies]
Autor: Katarzyna Kopecka-Piech, Aleksander Woźny (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3261-2
Liczba stron: 172

Tytuł: Dziennikarstwo i Media 2. Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations
Autor: Igor Borkowski, Karina Stasiuk-Krajewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3246-9
Liczba stron: 228

Tytuł: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia
Autor: Lesław H. Haber (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: NOMOS
ISBN: 978-83-7688-067-9
Liczba stron: 446

Tytuł: iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości
Autor: Gary Small, Gigi Vorgan
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2011
Wydawnictwo: Vesper
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7731-023-6
Liczba stron: 288

Tytuł: Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych
Autor: Michał Bukowski, Jarosław Flis, Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-233-3270-1
Liczba stron: 140

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.