Bibliografia dyscypliny

2018
 1. Adamik-Szysiak Małgorzata, Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ISBN 978832279119-6, s. 537.
 2. Ash Timothy Garton, Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata, SIW Znak, Warszawa 2018, ISBN 9788324053698, s. 656.
 3. Bralczyk Jerzy, 1000 słów, Prószyński Media Sp. z o.o., Warszawa 2018, ISBN 9788326825156, s. 480.
 4. Brzezińska Monika, Burgoński Piotr, Gierycz Michał, Analiza dyskursu politycznego. Teoria, zastosowanie, granice naukowości, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018, ISBN 9788380904194, s. 198.
 5. Drozdowicz Krzysztof, Łoszewska-Ołowska Maria, Zaremba Michał, Prawo prasowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018,  ISBN 9788381243148, s, 456.
 6. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, C.h.Beck, Warszawa 2018, ISBN 9788381288507, s. 136. 
 7. Hodalska Magdalena, Kataklizmy w mediach. Dziennikarskie relacje z klęsk żywiołowych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, ISBN 978-83-7638-915-8, s. 255.
 8. Hofman Iwona, Górka Ewelina, Maguś Justyna, Pataj Magdalena, Publicystyka Leopolda Ungera. W kierunku dziennikarstwa poważnego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ISBN 9788380198241, s. 386. 
 9. Hofman Iwona, Kępa-Figura Danuta, Współczesne media. Media multimodalne, t. 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ISBN 9788322790823, s. 186.
 10. Hofman Iwona, Kępa-Figura Danuta, Współczesne media. Media multimodalne, t. 2: Multimodalność mediów elektronicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ISBN 9788322790847, s. 212.
 11. Jaskiernia Alicja, Monitoring wolności mediów w Europie, ASPRA-JR, Warszawa 2018, ISBN 9788175458404, s. 487. 
 12. Kaliszewski Andrzej, Żyrek-Horodyska Edyta, Fakty i artefakty,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , Kraków 2018, ISBN 9788323344858, s. 260.
 13. Kardaras Nicholas, Dzieci ekranu, Cedewu, Warszawa 2018, ISBN 9788381021333, s. 328. 
 14. Konarska Katarzyna, Lewicki Arkadiusz, Urbaniak Paweł (red.),  Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, ISBN/ISSN 97883657705815, s. 422.
 15. Laskowska Małgorzata, Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych, Elipsa, Warszawa 2018, ISBN 9788380171909, s. 454. 
 16. Łosiewicz Małgorzata, Nowe media w trzecim sektorze, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2018, ISBN 9788378657040, s. 482.
 17. Machowicz Kinga, Wolność wypowiedzi w Polsce wobec ochrony prawa do prywatności, PWN, Warszawa 2018, ISBN 9788301201005, s. 201.
 18. Marecki Piotr, Między kartką a ekranem, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ISBN 978 8323344919, s. 188.
 19. Marecki Piotr, Gatunki cyfrowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ISBN 978 8323344544, s. 200.
 20. Marzec Krzysztof, Narzędzia Google dla e-commerce, Helion, Warszawa 2018,  ISBN 9788328342460, s. 240. 
 21. Misiuna Jan, Molęda-Zdziech Małgorzata, Łubiarz Sabina (red. naukowa), Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy. Aktorzy, strategie, konteksty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 302, ISBN  978-83-8030-212-9
 22. Lorenc Katarzyna, Dynamika wolności mediów na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ISBN 978 8323343714, s. 134.
 23. Popiołek Malwina, Czy można żyć bez Facebooka? Rola serwisów społecznościowych w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ISBN 978 8323344988. 
 24. Stelmach Jerzy, Sztuka manipulacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 9788381600026, s. 120. 
 25. Tochman Wojciech, Wściekły pies, Literackie, Warszawa 2018, ISBN 9788308065532, s. 180.
 26. Wojtaszczyk Konstanty Adam, Stawarz Paweł, Wiśniewska-Grzelak Justyna (red. nauk.), Zmierzch demokracji liberalnej? ASPRA –JR, Warszawa 2018, ISBN 9788375458718, s. 626.
 27. Zakaria Farid, Przyszłość wolności, Fundacja Kultura Liberalna, Warszawa 2018, 9788394035693, s. 330.
 28. Zalewski Sławomir, Informacje niejawne we współczesnym państwie, Editions Spotkania Sp. z o.o., 2018, ISBN 9788379653324, s. 160.
 29. Konarska Katarzyna, Urbaniak Paweł (red. nauk.), Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce, Libron, 2018, ISBN 9788365705815, s. 422.
2017
 1. Albińska Karolina, Poranna audycja radiowa jako hybryda megagatunkowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 97888380194311, s. 641.
 2. Antczak Anna, Kultowa propaganda, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 97888380197299, s. 236.
 3. Dobek-Ostrowska Bogusława, Sobera Waldemar (red.), Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, ISBN 978-83-229-3561-3, s. 224.
 4. Doktorowicz Krystyna (red.), Media społecznościowe, Tom. 2, Dialog w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego, Katowice 2017, ISBN 978-83-226-3149-2, s.154.
 5. Dymmel Anna, Kotuła Sebastian (red.), Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.
 6. Michał Drożdż, Klaudia Cymanow-Sosin (red.), Etyczność w mediach – między pogardą a szacunkiem, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2017, ISBN 978-83-7793-483-3.
 7. Flores Suzana, Sfejsowani. Jak media społecznościowe wpływają na nasze życie emocje i relacje z innymi, Muza SA, Warszawa 2017, ISBN 9788328704015, s. 304.
 8. Frelik Paweł, Kultury wizualne science fiction, Universitas, Kraków 2017, ISBN: 97883-242-2700-6, s. 220.
 9. Głowacki Michał, Jaskiernia Alicja (ed. by), Public Service Media Renewal. Adaptation to Digital Network Challenges, Peter Lang Edition 2017, ISBN 978-3-631-67728-5 (Print), DOI 10.3726/b11680, s. 252.
 10. Grębowiec Jacek, Pragmatyka reklamy, Universitas, Kraków 2017, ISBN: 97883-242-3096-9, s. 208.
 11. Heller Włodzimierz, Janiak Anna Maria, Mikołajczyk Magdalena (red.), E-learning jako przestrzeń komunikacji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2017, ISBN: 978-83-65512-23-9, s.128.
 12. Hess Agnieszka, Brickwedde Katja, Gevorski Marianna, Michalak-Maliszewska Iga, Nowak Krzysztof, Winiarska-Brodowska Małgorzata, W zwierciadle mediów. Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w niemieckiej i polskiej prasie – zmieniające się wizerunki, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2017, ISBN: 978-83-949981-0-3, eISBN: 978-83-949981-3-4, s. 180.
 13. Hess Agnieszka, Bukowski Michał, Joanna Grzechnik, Wioletta Klytta , Dialog obywatelski w Krakowie. Reprezentacje medialne, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2017, ISBN: 978-83-946879-2-2, eISBN: 978-83-946879-3-9, dostęp: http://www.odo.wzks.uj.edu.pl/raporty-odo s. 196
 14. Hodalska Magdalena, Trauma dziennikarzy. Dziennikarstwo traumy, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków 2017, ISBN 978-83-946879-8-4 (wersja drukowana), ISBN 978-83-946879-9-1 (wersja elektroniczna), s. 187.
 15. Hofman Iwona, Kępa-Figura Danuta (red.), Współczesne media – gatunki w mediach. Tom 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ISBN 9788377849675, s. 492.
 16. Hofman Iwona, Kępa-Figura Danuta (red.), Współczesne media – gatunki w mediach. Tom 2: Gatunki w mediach elektronicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ISBN , 9788377849699, s. 424.
 17. Jas-Koziarkiewicz Marta (red.), Informacja w Unii Europejskiej. Jaka i dlaczego?, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2017, ISBN 978-83-627-5154-9, s. 236.
 18. Jaskiernia Alicja, Gajlewicz-Korab Katarzyna, Pluralizm mediów, pluralizm w mediach, red. naukowa, Warszawa 2017, ASPRA-JR, ISBN 978-83-7545-812-1, s. 228,
 19. Knosala Bartłomiej, Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana. Filozoficzne konsekwencje zmian form komunikacji, Universitas, Kraków 2017, ISBN: 97883-242-3034-1, s. 256.
 20. Kalisz Aleksandra, Tyc Ewelina (red.), Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. Tom 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ISBN: 978-83-226-3143-0, s. 220.
 21. Kokowicz Dorota, Wizerunek Polski w „Daily Telegraph” w latach 2007-2010, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 97888380197282, s. 347.
 22. Kraśnicka-Wilk Izabela, Mówiące ciało, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ISBN: 978-83-233-4296-0, s. 136.
 23. Oświecimski K., Lakomy M., E-kampanie prezydenckie w USA i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, ss. 284,
 24. Lindner Jacek, 12 469 dróg do absolutu. Polskie media, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 9788380196933.
 25. Lisowska-Magdziarz Małgorzata, Fandom dla początkujących, Część I. Społeczność i Wiedza, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ISBN 978-83-945105-6-5, s. 189.
 26. Matykiewicz-Włodarska Aleksandra, Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraje pierwszej piętnastki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 9788838016889, s. 384.
 27. Marcyński Krzysztof, Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8090-100-1, s. 628.
 28. Nęcek Robert, Misztal Wojciech (red.), Media-Kultura-Dialog: W piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2016, ISBN 978-83-7438-583-1, s. 344.
 29. Nowak Jakub, Polityki sieciowej popkultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ISBN: 978-83-227-9001-4, s. 462.
 30. Olechowska Paulina, Pajewska Ewa (red.), Pogranicze w mediach. Media na pograniczu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 9788379721498, ISSN 08602751, s. 344.
 31. Olechowska Paulina, „Mosty nad granicą”. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 1997-2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 9788379721627, ISSN 08602751, ss. 394.
 32. Orhan Ebru, Tureckie media za rządów Recepa Tayyipa Erdogana (2003-2014), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 97888380196902, s. 169.
 33. Penkowska Grażyna (red.), Zagrożenia ze strony mediów, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017, ISBN 9788365155603, s. 212.
 34. Piontek Dorota, Ossowski Szymon, Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, Wydawnictwo ToC, Poznań 2017, ISBN 978-83-949981-1-0 (wydanie drukowane), ISBN ISBN 978-83-949981-7 (wydanie elektroniczne), s. 265.
 35. Pyżalski J. (red.), Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych Pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi korzyściami, Wydawnnictwo ETER, Łódź 2017, ISBN 978-83-947832-0-4, s. 227'
 36. Pstyga Alicja, Patocka-Sigłowy Urszula, Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego. Polityka-media-komunikacja, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2017.
 37. Stępniak Krzysztof, Fenomen reklamy religijnej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk-Warszawa 2017, ISBN 978-83-7549-277-4, s. 284.
 38. Stępniak Krzysztof, Tadeusz Żychiewicz, Wydawnictwo "Petrus", Kraków 2017, ISBN 978-83-7720-404-7, s. 326.
 39. Szymańska Agnieszka, Europa dziennikarzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ISBN: 978-83-233-4279-3, s. 300.
 40. Świerczyńska-Głownia Weronika, Działalność programowa telewizji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ISBN: 978-83-233-42809, s. 324.
 41. Wasilewski Krzysztof, „Bezdomnych gromady niemałe…” Dyskurs imigracyjny na łamach prasy amerykańskiej (1875-1924), Oficyna Trojka, Poznań 2017, ISBN: 978-83-947-490-4-0, s. 640.
2007

Tytuł: Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę
Autor: Andrew Keen
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-25-5
Liczba stron: 198

Tytuł: Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?
Autor: Marek Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-38-5
Liczba stron: 336

Tytuł: Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006
Autor: Tomasz Mielczarek
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-18-7
Liczba stron: 400

Tytuł: Wielkie fiasko. Fuzja AOL i Time Warner. Studium przypadku
Autor: Małgorzata Dacko
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-00-2
Liczba stron: 224

Tytuł: Media publiczne. Początek końca czy nowy początek
Autor: Karol Jakubowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60501-32-0
Liczba stron: 296

Tytuł: Fotograficzne gatunki dziennikarskie
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Eedukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60501-71-9
Liczba stron: 136

Tytuł: Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów
Autor: Wiesław Godzic, Maciej Żakowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60807-03-3
Liczba stron: 336

Tytuł: Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów
Autor: Wiesław Godzic
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60501-46-7
Liczba stron: 414

Tytuł: Blogowanie w biznesie
Autor: Jeremy Wright
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-60501-47-4
Liczba stron: 234

Tytuł: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym
Autor: Ryszard Chruściak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ?Elipsa?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7151-792-1
Liczba stron: 479

Tytuł: Kreatywna reklama
Autor: Ken Burtenshaw
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Seria Kreatywna
ISBN: 978-83-01-15028-0
Liczba stron: 176

Tytuł: Komunikacja niewerbalna
Autor: Dale G. Leathers
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15036-5
Liczba stron: 544

Tytuł: Grzeczność w komunikacji językowej
Autor: Małgorzata Marcjanik
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-14981-9
Liczba stron: 168

Tytuł: Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności
Autor: Sherwyn P. Morreale, Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge. Urszula Jakubowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-14939-
Liczba stron: 744

Tytuł: Teoria komunikowania masowego
Autor: Denis McQuail
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15153-9
Liczba stron: 576

Tytuł: Społeczeństwo sieci
Autor: Manuel Castells
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15148-5
Liczba stron: 532

Tytuł: Komunikacja w grupach
Autor: Katherine Adams, Gloria J. Galanes. Tłumaczenie Dorota Kobylińska, Paweł Kobyliński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15347-2
Liczba stron: 448

Tytuł: Media masowe na świecie: modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa
Autor: Bogusława Dobek ? Ostrowska (red).
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-2814-1
Liczba stron: 336

Tytuł: Teoria prowokacji
Autor: Mirosław Karwat
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15395-3
Liczba stron: 424

Tytuł: Agresja językowa w życiu publicznym
Autor: Irena Kamińska-Szmaj
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-229-2865-3
Liczba stron: 370

Tytuł: Ogólna teoria komunikacji
Autor: Michael Fleischer
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-229-2864-6
Liczba stron: 324

Tytuł: Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu
Autor: Bogusława Dobek ? Ostrowska, Michał Kuś (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-2792-2
Liczba stron: 179

Tytuł: Manipulacja ? media ? edukacja
Autor: Bronisław Siemieniecki (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Biblioteka Multimedialna
ISBN: 978-83-7441-579-8
Liczba stron: 560

Tytuł: Media miedzy władzą a społeczeństwem
Autor: Magdalena Szpunar (red.)
Miejsce i rok wydania: Rzeszów, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-60583-11-1
Liczba stron: 238

Tytuł: Media a polityka
Autor: Magdalena Szpunar (red.)
Miejsce i rok wydania: Rzeszów, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-60583-06-7
Liczba stron: 278

Tytuł: Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji
Autor: Dorota Siemieniecka-Gogolin, Agnieszka Siemieńska-Łosko
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Biblioteka Multimedialna
ISBN: 978-83-74416-96-2
Liczba stron: 307

Tytuł: Pedagogika medialna tom 1
Autor: Bronisław Siemieniecki
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-0115-156-0
Liczba stron: 348

Tytuł: Pedagogika medialna tom 2
Autor: Bronisław Siemieniecki
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-0115-243-7
Liczba stron: 272

Tytuł: Media ? komunikacja: zdrowie i psychologia
Autor: Bassam Aouil, Wojciech Maliszewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7441-654-2
Liczba stron: 312

Tytuł: Kompetencja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego. Wielorakie perspektywy
Autor: Wojciech Maliszewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7441-655-9
Liczba stron: 376

Tytuł: Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenia i sytuacje. Tom II. Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych
Autor: Wojciech Maliszewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7441-789-1
Liczba stron: 278

Tytuł: Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Teoria ? rynek ? społeczeństwo
Autor: Janina Fras (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Nauka o Komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-664-1
Liczba stron: 291

Tytuł: System mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii
Autor: Katarzyna Konarska
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Nauka o Komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-661-0
Liczba stron: 208

Tytuł: Edukacja dla społeczeństwa wiedzy
Autor: Maria Kozielska
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Pedagogika Mediów
ISBN: 978-83-7441-800-3
Liczba stron: 268

Tytuł: Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenia i sytuacje. Tom I. Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania.
Autor: Wojciech Maliszewski (red).
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Pedagogika Mediów
ISBN: 978-83-7441-702-0
Liczba stron: 236

Tytuł: Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji
Autor: Dorota Siemieniecka-Gogolin, Agnieszka Siemińska-Łosko
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Pedagogika Mediów
ISBN: 978-83-7441-696-2
Liczba stron: 307

Tytuł: Polifonia, dialog i zderzenie kultur. Antologia tekstów z komunikacji miedzykulturowej.
Autor: Urszula Kusio (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Socjologia
ISBN: 978-83-7441-490-6
Liczba stron: 394

Tytuł: Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną
Autor: Janina: Fras (red.),
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-904-8
Liczba stron: 471

Tytuł: Wywiad dziennikarski
Autor: Sally Adams, Wynford Hicks
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2338-9
Liczba stron: 240

Tytuł: Produkcja radiowa
Autor: Robert McLeish
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2336-5
Liczba stron: 398

Tytuł: Teorie komunikowania masowego
Autor: Stanley J. Baran, Dennis K. Davis
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 9787-83-233-2265-8
Liczba stron: 484

Tytuł: Dziennikarstwo śledcze
Autor: David Spark
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2354-9
Liczba stron: 258

Tytuł: Systemy medialne
Autor: Daniel C. Hallin, Paolo Mancini
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2208-2
Liczba stron: 346

Tytuł: Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym
Autor: Hanas Mathias Kepplinger
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2381-5
Liczba stron: 216

Tytuł: Obrazowanie społeczeństwa w mediach
Autor: Ewa Bobrowska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2386-0
Liczba stron: 180

Tytuł: Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją
Autor: Bogdan Fisher, Weronika Świerczyńska-Głownia
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2322-8
Liczba stron: 128

Tytuł: Analiza tekstu w dyskursie medialnym
Autor: Małgorzata Lisowska-Magdziarz
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-3-233-2276-4
Liczba stron: 128

Tytuł: Publiczne przedsiębiorstwo medialne
Autor: Bogusław Nierenberg
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2323-5
Liczba stron: 206

Tytuł: Samorządowe public relations
Autor: Jarosław Flis
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2281-8
Liczba stron: 184

Tytuł: Interpersonalne stosunki międzykulturowe
Autor: Tadeusz Paleczny
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2343-3
Liczba stron: 256

Tytuł: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne
Autor: Marian Niezgoda, Lesław H. Haber (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2237-5
Liczba stron: 552

Tytuł: Etyka dziennikarska
Autor: Jan Pleszczyński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Difin
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7251-776-0
Liczba stron: 264

Tytuł: Media a demokracja
Autor: Lidia Pokrzycka, Włodzimierz Mich
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-227-2663-1
Liczba stron: 308

Tytuł: O mediach i języku
Autor: Walery Pisarek
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Universitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-242-0678-0
Liczba stron: 391

Tytuł: Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce (sierpień 1980 -13 grudnia 1981)
Autor: Walery Pisarek (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Universitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 97883-242-0896-8
Liczba stron: 372

Tytuł: Produkcja radiowa
Autor: Robert McLeish
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2336-5
Liczba stron: 398

Tytuł: Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot badań
Autor: Agnieszka Janiak, Wanda Krzemińska, Anna Wojtasik-Tokarz (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-89518-61-3
Liczba stron: 421

Tytuł: Telewizyjna transmisja sportowa czyli największy teatr świata
Autor: Andrzej Ostrowski
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-89518-59-0
Liczba stron: 248

Tytuł: Język w komunikowaniu
Autor: Marian Bugajski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-14807-2
Liczba stron: 538

Tytuł: Kreowanie informacji: media relations
Autor: Wojciech Jabłoński
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-14819-5
Liczba stron: 179

Tytuł: Kultura i język mediów
Autor: Maciej Tanaś (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-862-7
Liczba stron: 349

Tytuł: Antropologia komunikacji: od teorii do badań terenowych
Autor: Yves Winkin
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Seria wydawnicza: Communicare ? historia i kultura
ISBN: 978-83-2350-290-6
Liczba stron: 252

Tytuł: Homo videns. Telewizja i postmyślenie
Autor: Giovanni Sartori
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Seria wydawnicza: Communicare ? historia i kultura
ISBN: 978-83-235-0398-9
Liczba stron: 132

Tytuł: Słowa klucze. Różne języki ? różne kultury
Autor: Anna Wierzbicka
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Seria wydawnicza: Communicare ? historia i kultura
ISBN: 978-83-235-0246-3
Liczba stron: 564

Tytuł: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym
Autor: Jerzy Mikułowski-Pomorski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 83-242-0769-4
Liczba stron: 404

Tytuł: Komunikacja korporacyjna a biznes : praktyczny poradnik
Autor: Tomasz Kamiński
Miejsce i rok wydania: Bydgoszcz, Warszawa 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-60186-50-3
Liczba stron: 120

Tytuł: Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Prawo ? język ? tekst
Autor: Janina Fras (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-665-8
Liczba stron: 304

Tytuł: Polityka. Media. Społeczeństwo. Studia i szkice
Autor: Iwona Hofman
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-750-1
Liczba stron: 250

Tytuł: MTV wobec społecznych problemów współczesnego świata
Autor: Michał Głowacki
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-663-4
Liczba stron: 124

Tytuł: Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej
Autor: Wiesław Sikorski
Miejsce i rok wydania: Kraków 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-848-1
Liczba stron: 382

Tytuł: Iluzje ? interpretacje ? iluminacje. O przekazie telewizyjnym ? badacze i gimnazjaliści
Autor: Daria Zielińska-Pękał
Miejsce i rok wydania: Kraków 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-803-0
Liczba stron: 276

Tytuł: Komunikacja ? edukacja ? społeczeństwo. O dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Autor: Jolanta Rzeźnicka-Krupa
Miejsce i rok wydania: Kraków 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-833-7
ISBN: 978-83-7326-469-4
Liczba stron: 454

Tytuł: Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania
Autor: Dorota Kubicka, Anna Kołodziejczyk
Miejsce i rok wydania: Kraków 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-652-4
Liczba stron: 200

Tytuł: W niewoli reklamy? Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej
Autor: Anna Kowal-Orczykowska
Miejsce i rok wydania: Kraków 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-931-0
ISBN: 978-83-7308-786-6
Liczba stron: 244

Tytuł: Słownik wiedzy o mediach
Autor: Edward Chudziński (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, Bielsko-Biała 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7446-668-4
Liczba stron: 476

Tytuł: O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika
Autor: Mirosław Karwat
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-14966-6
Liczba stron: 434

Tytuł: Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania
Autor: Zbigniew Sareło
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7441-665-8
Liczba stron: 200

Tytuł: Psychologia mediów
Autor: Peter Winterhoff-Spurk
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 83-7318-739-9
Liczba stron: 250

Tytuł: Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej
Autor: Piotr Francuz (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2007
Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL
Seria wydawnicza:
ISBN: 9788373063532
Liczba stron: 316

Tytuł: Sztuka komunikacji
Autor: Latour Bernd
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza:
ISBN: 978-83-7318-800-6
Liczba stron: 164

Tytuł: Wielki mały ekran. telewizja a codzienność w latach sześćdziesiątych
Autor: Patryk Pleskot
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo TRIO
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374361354
Liczba stron: 208

Tytuł: Teoria komunikowania publicznego i politycznego
Autor: Bogusława Dobek ? Ostrowska, Michał Wiszniowski
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2007
Wydawnictwo: Astrum
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7249-092-6
Liczba stron: 248

Tytuł: Komunikowanie i obywatelskość
Autor: Peter Dahlgren
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2007
Wydawnictwo: ASTRUM
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 83-7277-234-7
Liczba stron: 256

Tytuł: Komunikowanie się z chorym psychicznie
Autor: Ewa Wilczek ? Rużycka
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2007
Wydawnictwo: Czelej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 83-60608-15-9
Liczba stron: 110

Tytuł: Mało znane systemy medialne
Autor: Zbigniew Oniszczuk, Marian Gierula (red.)
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788389275431
Liczba stron: 201

Tytuł: Gra w media. Miedzy informacją a deformacją
Autor: Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Stentor
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788389315892
Liczba stron: 145

Tytuł: Regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy
Autor: Janusz Adamowski, Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375450026
Liczba stron: 261

Tytuł: Studia nad komunikowaniem polityznym
Autor: Janina Fras (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374419031
Liczba stron: 315

Tytuł: Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne
Autor: Andrzej Zaremba
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788372518170
Liczba stron: 391

Tytuł: Wojna w mediach
Autor: Wiesława Piątkowska-Stępniak, Bogusław Nierenberg (red.)
Miejsce i rok wydania: Opole, 2007
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373952461
Liczba stron: 464

Tytuł: Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyć lubiane rekalmy
Autor: Luke Sullivan
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2007
Wydawnictwo: One Press
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788324600441
Liczba stron: 310

2008

Tytuł: Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa a świetle współczesnej filozofii moralnej
Autor: Wojciech Jerzy Bober
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-54-5
Liczba stron: 206

Tytuł: Od Tele-Echa do Polskiego Zoo. Ewolucja programu TVP
Autor: Jarosław Kończak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-51-4
Liczba stron: 328

Tytuł: Źródła informacji dla dziennikarza
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60501-16-0
Liczba stron: 182

Tytuł: Talk show. Szczerość na ekranie?
Autor: Grzegorz Ptaszek
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60501-91-7
Liczba stron: 240

Tytuł: Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza
Autor: Izabela Dobosz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7526-867-6
Liczba stron: 138

Tytuł: Blogi i wirtualne społeczności ? wykorzystanie w marketingu
Autor: Grzegorz Mazurek
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7526-620-7
Liczba stron: 208

Tytuł: Prawo mediów
Autor: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7334-874-5
Liczba stron: 768

Tytuł: Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych
Autor: Rafał Zimny
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo TRIO
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7436-144-6
Liczba stron: 360

Tytuł: Socjologia języka
Autor: Kwiryna Handke
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15365-6
Liczba stron: 350

Tytuł: Społeczeństwo informacyjne
Autor: Joanna Papińska-Kacperek (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15407-3
Liczba stron: 600

Tytuł: Kształcenie na odległość
Autor: Józef Bednarek, Ewa Lubina
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15471-4
Liczba stron: 244

Tytuł: Dzieci i telewizja
Autor: Dafna Lemish
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2450-8
Liczba stron: 250

Tytuł: Telepłeć ? gender w telewizji doby globalizacji
Autor: Anna Nacher
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2422-5
Liczba stron: 258

Tytuł: Net Art
Autor: Ewa Wójtowicz
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Rabid
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-6023-621-5
Liczba stron: 259

Tytuł: Etyka mediów
Autor: Paweł Czarnecki
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Difin
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 83-7251-865-1
Liczba stron: 141

Tytuł: Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych
Autor: Alicja Jaskiernia
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Aspra
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7545-049-1
Liczba stron: 560

Tytuł: Media w Europie
Autor: Kevin Williams
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60807-46-0
Liczba stron: 222

Tytuł: Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych i zagrożeń
Autor: Jadwiga Izdebska (red).
Miejsce i rok wydania: Białystok, 2008
Wydawnictwo: Trans Humana
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-61209-03-4
Liczba stron: 207

Tytuł: Społeczeństwo sieci
Autor: Darin Barney
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sic!
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-60457-41-2
Liczba stron: 229

Tytuł: Oblicza polskich mediów po 1989 roku
Autor: Lidia Pokrzycka, Beata Romiszewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-227-2790-4
Liczba stron: 244

Tytuł: Zmieniający się świat mediów
Autor: Jerzy Mikułowski-Pomorski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Universitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-242-0938-5
Liczba stron: 342

Tytuł: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja
Autor: Zbigniew Nauer, Edward Chudziński
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Universitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-242-0969-9
Liczba stron: 572

Tytuł: Media i ich odbiorcy. Międzypokoleniowe różnice w odbiorze
Autor: Małgorzata Dankowska ? Kosman
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-882-7894-5
Liczba stron: 181

Tytuł: Mass media. Metody badań
Autor: Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominic
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2282-5
Liczba stron: 655

Tytuł: Bauman o popkulturze. Wypisy
Autor: Mateusz Halawa, Paulina Wróbel (koncepcja i wybór)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60807-31-6
Liczba stron: 424

Tytuł: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center
Autor: Adam Szymaniak (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-60807-89-7
Liczba stron: 432

Tytuł: Media w Europie
Autor: Kevin Wiliams
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60807-46-0
Liczba stron: 224

Tytuł: Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce
Autor: Tadeusz Kowalski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60807-26-2
Liczba stron: 224

Tytuł: Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej
Autor: Katarzyna Krzan
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60807-52-1
Liczba stron: 220

Tytuł: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko
Autor: Don Tapscott, Anthony D. Williams
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo.
ISBN: 978-83-60807-23-1
Liczba stron: 208

Tytuł: Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach
Autor: Eugenia Mandal
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15484-4
Liczba stron: 361

Tytuł: WWW ? w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych
Autor: Jan Stasieńko, Agnieszka Dytman-Stasieńko (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-89518-73-6
Liczba stron: ?

Tytuł: Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność
Autor: Yochai Benkler
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, Internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-37-8
Liczba stron: 594

Tytuł: Naga małpa przed telewizorem
Autor: Tomasz Kozłowski, Tomasz Szlendak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60807-85-9
Liczba stron: 345

Tytuł: Komunikacja polityczna w amerykańskich kompaniach wyborczych
Autor: Tomasz Płudowski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15637-4
Liczba stron: 288

Tytuł: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju
Autor: Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-14866-9
Liczba stron: 360

Tytuł: Sztuka mówienia
Autor: Michał Kuziak
Miejsce i rok wydania: Bielsko-Biała 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN
Seria wydawnicza: Jak pisać? Jak mówić?
ISBN: 978-83-7446-728-5
Liczba stron: 288

Tytuł: Komunikacja w biznesie
Autor: Praca zbiorowa
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2008
Wydawnictwo: MT Biznes
Seria wydawnicza: Harvard Business Essentials
ISBN: 978-83-88970-65-8
Liczba stron: 215

Tytuł: W świecie komunikacji zdegradowanej
Autor: Igor Borkowski, Aleksander Woźny
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Nowe media. Nowe w mediach
ISBN: 9788322929049
Liczba stron: 300

Tytuł: Wacław Smid
Autor: Język reklamy w komunikacji medialnej
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2008
Wydawnictwo: CeDeWu
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7556-071-8
Liczba stron: 317

Tytuł: Dydaktyka mediów
Autor: Fridrich W. Kron, Alivisos Sofos
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2008
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-60083-55-0
Liczba stron: 160

Tytuł: Sztuka argumentacji. Jak wygrać każdy spór
Autor: Robert Mayer
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2008
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7489-166-0
Liczba stron: 204

Tytuł: Cyfrowa rewolucja
Autor: Piotr Gawrysiak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15607-7
Liczba stron: 392

Tytuł: Google AdWords w praktyce. Skuteczna reklama w Internecie
Autor: Przemysław Modrzewski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15602-2
Liczba stron: 380

Tytuł: Wstęp do nauki o komunikowaniu.
Autor: Walery Pisarek
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60501-14-6
Liczba stron: 344

Tytuł: Internet jako nowe dobro wspólne.
Autor: Justyna Hofmokl
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-95-8
Liczba stron: 248

Tytuł: Telewizja publiczna w czasach transformacji
Autor: Juliusz Braun
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-61408-64-2
Liczba stron: 248

Tytuł: Polityka medialna a media elektroniczne
Autor: Karol Jakubowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-33-0
Liczba stron: 282

Tytuł: Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Autor: Marian Golka
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15663-3
Liczba stron: 304

Tytuł: Siła tożsamości
Autor: Manuel Castells
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15583-4
Liczba stron: 464

Tytuł: Wpływ mediów: konteksty społeczno-edukacujnye
Autor: Bogusław Dziadzia
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008 (Wyd. 2)
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-889-4
Liczba stron: 202

Tytuł: Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich
Autor: Mark L. Knapp, Judith A. Hall
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2008 (Wyd. 2)
Wydawnictwo: Wydawnictwo ASTRUM
Seria wydawnicza: Kreatywność
ISBN: 978-83-7249-186-2
Liczba stron: 594

Tytuł: Mowa ciała
Autor: Barbara i Allan Pease
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2008 (dodruk)
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Rebis
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7510-019-8
Liczba stron: 454

Tytuł: Cywilizacja ?Przekroju?. Misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym
Autor: Justyna Jaworska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Seria wydawnicza: Communicare ? historia i kultura
ISBN: 978-83-235-0380-4
Liczba stron: 304

Tytuł: Comparing Media Systems in Central Europe. Beetwen Commercialization and Politicization
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska, Michał Głowacki
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-2937-7
Liczba stron: 244

Tytuł: Partycypacja polityczna w Internecie
Autor: Daniel Mider
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Elipsa
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-715-1818-8
Liczba stron: 468

Tytuł: Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów
Autor: Andrzej Gwóźdź (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-74-3
Liczba stron: 348

Tytuł: Od komunikacji do manipulacji
Autor: Paweł Znyk
Miejsce i rok wydania: Kežmarok, 2008
Wydawnictwo: Europejski Instytut Szkoleniowy
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-80-969938-9-5
Liczba stron: 222

Tytuł: Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych.
Autor: Anna Ryłko-Kurpiewska
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373264816
Liczba stron: 211

Tytuł: Wybrane zagraniczne systemy medialne
Autor: Janusz Adamowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60807-28-6
Liczba stron: 308

Tytuł: Komunikacja bez barier
Autor: Beata Kozyra
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: MT Biznes
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-61040-69-9
Liczba stron: 312

Tytuł: Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki
Autor: Maria Magoska (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2528-4
Liczba stron: 171

Tytuł: Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym
Autor: Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Biblioteka multimedialna
ISBN: 978-83-7441-988-8
Liczba stron: 205

Tytuł: Aktorzy życia politycznego w świecie opinii dziennikarzy. Jacy są, a jacy powinni być. Dziennikarze o politykach
Autor: Sabina Pawlas-Czyż
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-907-5
Liczba stron: 154

Tytuł: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
Autor: Jacek Błeszyński (red. nauk.)
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7587-042-8
Liczba stron: 470

Tytuł: Media w edukacji
Autor: Janusz Gajda
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-821-4
Liczba stron: 220

Tytuł: Media, wartości, wychowanie
Autor: Marek Ejsmont, Beata Kosmalska
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-440-7
Liczba stron: 320

Tytuł: Przemoc i zdrowie w obrazach telewizji. Edukacja przez ?codzienność? telewizyjną
Autor: Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-986-0
Liczba stron: 184

Tytuł: Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej
Autor: Agnieszka Roguska
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-881-8
Liczba stron: 172

Tytuł: Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka
Autor: Rainer Patzlaff
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: Pedagogika waldorfska
ISBN: 978-83-7308-613-5
ISBN: 978-83-7308-786-6
Liczba stron: 134

Tytuł: Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t. 1
Autor: Wojciech Kajtoch
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2514-7
Liczba stron: 343

Tytuł: Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t. 2
Autor: Wojciech Kajtoch
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2515-4
Liczba stron: 484

Tytuł: Mechanizmy skandalizacji w mediach
Autor: Hans Mathias Kepplinger
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2563-5
Liczba stron: 156

Tytuł: Newsy w sieci
Autor: Stuart Allan
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2557-4
Liczba stron: 214

Tytuł: Retoryka
Autor: Piotr Wilczek, Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska_Daca
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15678-7
Liczba stron: 335

Tytuł: Pedagog w blogosferze
Autor: Bogusław Śliwierski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7587-076-3
Liczba stron: 394

Tytuł: Całe życie w Sieci
Autor: Barbara Szmigielska (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2559-8
Liczba stron: 314

Tytuł: Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce
Autor: Łukasz Szurmiński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Seria wydawnicza: Media Polskie
ISBN: 978-83-7545-063-7
Liczba stron: 343

Tytuł: Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego. Studium mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce
Autor: Katarzyna Giereło-Klimaszewska
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7611-084-4
Liczba stron: 284

Tytuł: Public relations: teoretyczne i praktyczne aspekty sztuki komunikowania
Autor: Henryk Przybylski (red.)
Miejsce i rok wydania: Katowice 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7246-576-4
Liczba stron: 489

Tytuł: Gatunki audycji w radiu sformatowanym
Autor: Grażyna Stachyra
Miejsce i rok wydania: Lublin 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-227-2852-9
Liczba stron: 198

Tytuł: Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy rozwoju
Autor: Marek Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-7611-068-4
Liczba stron: 395

Tytuł: Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikowania
Autor: Marek Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-7611-058-5
Liczba stron: 443

Tytuł: Komunikacja społeczna w świecie realnym
Autor: Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-046-2
Liczba stron: 354

Tytuł: Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym
Autor: Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-046-2
Liczba stron: 296

Tytuł: Szkoła w zmianie. Zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych
Autor: Wojciech Maliszewski Inetta Nowosad, Roman Uździcki (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-422-4
Liczba stron: 248

Tytuł: Oblicza Internetu. Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu
Autor: Marek Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Elbląg, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo PWSZ w Elblągu
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-927315-8-0
Liczba stron: 286

Tytuł: Media ? wartości ? prawo
Autor: Ryszard Sztychmiler (red.)
Miejsce i rok wydania: Olsztyn, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7299-548-3
Liczba stron: 149

Tytuł: Media Studies Refleksja nad stanem obecnym
Autor: Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-227-2769-0
Liczba stron: 415

Tytuł: Człowiek a media. Obserwacje wizje obawy
Autor: Włodzimierz Gruszczyński, Anna Hebda
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Aspra
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7545-061-3
Liczba stron: 190

Tytuł: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem
Autor: John Fiske
Miejsce i rok wydania: Wrosław, 2008
Wydawnictwo: ASTRUM
Seria wydawnicza: Kreatywność
ISBN: 83-7249-019-8
Liczba stron: 248

Tytuł: Komunikacja i komunikowanie się w dawnej Polsce
Autor: Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-227-2791-1
Liczba stron: 364

Tytuł: Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego
Autor: Stanisław Michalczyk
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2008
Wydawnictwo: ŚLASK
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788371645440
Liczba stron: 477

Tytuł: Środki przekazu. Informacja czy manipulacja
Autor: Adam Balicki, Tadeusz Guz, Wojciech Lis (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373638037
Liczba stron: 260

Tytuł: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu
Autor: Lesław H. Haber. Stanisław Jędrzejewski
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373637900
Liczba stron: 254

Tytuł: Kultura grup dyskusyjnych w internecie
Autor: Justyna Lipińska
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376111537
Liczba stron: 207

Tytuł: Reklama i PR na rozdrożu
Autor: Henryk Mruk (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Forum
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361053095
Liczba stron: 174

Tytuł: Wizerunek firmy w mediach
Autor: Józef Szocki
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Forum
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361053057
Liczba stron: 181

Tytuł: Prawda w mediach
Autor: Mirosław Rewera (red.)
Miejsce i rok wydania: Tychy, 2008
Wydawnictwo: Maternus Media
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788389701091
Liczba stron: 92

Tytuł: Znaczenie komunikacji społecznej dla jurysprudencji. Wybrane zagadnienia
Autor: Stanisław Leszek Stadniczeńko
Miejsce i rok wydania: Opole, 2008
Wydawnictwo: TODTRI
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373953192
Liczba stron: 252

Tytuł: Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje w wieku przedszkolnym
Autor: Katarzyna Litwińska
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 8373637729
Liczba stron: 193

Tytuł: Mówione, pisane. Komunikacja, język, tekst
Autor: Kordian Bakuła
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788322929391
Liczba stron: 255

Tytuł: Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej
Autor: Jacek Wasilewski, Adam Skibiński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788372519221
Liczba stron: 310

Tytuł: Dziennikarstwo
Autor: Marek Chyliński, Stephan Russ-Mohl
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Grupa Wydawnicza Polskapresse
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361679006
Liczba stron: 448

Tytuł: Internet między edukacja bezpieczeństwem a zdrowiem
Autor: Mirosław Kowalski
Miejsce i rok wydania: Tychy, 2008
Wydawnictwo: Maternus Media
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 96
Liczba stron: 9788389701084

Tytuł: ProPaganda Dobrych Serc, czyli pierwszy tom a Reklamie Społecznej (Wyd. II)
Autor: Dominika Maison, Piotr Wasilewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Agencja Wasilewski
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788392403913
Liczba stron: 262

Tytuł: Lex informatica
Autor: karol Dobrzeniecki
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2008
Wydawnictwo: TNOiK
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788372854223
Liczba stron: 281

Tytuł: Retoryka reklamy
Autor: Piotr H. Lewiński
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788322929506
Liczba stron: 274

Tytuł: Analiza gatunków prasowych
Autor: Maria Wojtak
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788322728802
Liczba stron: 172

Tytuł: Gotowych faktów nie ma. Kreacja informacji oraz wizerunku publicznego i medialnego
Autor: Wiesław Gałązki
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2008
Wydawnictwo: Fabryka Słów
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788389518767
Liczba stron: 257

Tytuł: Język w mediach elektronicznych
Autor: Jerzy Podracki, Ewa Wolańska (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Semper, 2008
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375070385
Liczba stron: 200

Tytuł: Digitalizacja a rynek mediów w Polsce
Autor: Tadeusz Klimski, Jerzy Niepsuj
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788370724825
Liczba stron: 207

Tytuł: Media w edukacji ? szanse i zagrożenia
Autor: Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374419802
Liczba stron: 272

Tytuł: Podstawy prawa dla dziennikarzy
Autor: Maria Łoszewska-Ołowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788372518958
Liczba stron: 405

Tytuł: Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów
Autor: Wojciech Chyła
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788323216896
Liczba stron: 449

Tytuł: Kreacja w reklamie
Autor: Ryszard Kłeczek, Monika Hajdas, Magdalena Sobocińska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375266269
Liczba stron: 200

Tytuł: Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność?
Autor: Robert Heath
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2008
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374891479
Liczba stron: 155

Tytuł: Sztuka porozumiewania się. Rola mediów
Autor: Hanna Milewska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788392343127
Liczba stron: 197

Tytuł: Autoryzacja wypowiedzi
Autor: Joanna Taczkowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375264708
Liczba stron: 312

Tytuł: Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych ? wymiar edukacyjny
Autor: Agnieszka Piasecka
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Medicina Historica
ISBN: 978-83-7611-218-3
Liczba stron: 413

Tytuł: Kościół w kryzysie? Crisis management w Kościele w Polsce
Autor: Monika Przybysz
Miejsce i rok wydania: Tarnów, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos
ISBN: 978-83-733251-0-4
Liczba stron: 328

Tytuł: Środki przekazu ? informacja czy manipulacja?
Autor: Adam Balicki, Tadeusz Guz, Wojciech Lis (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2008
Wydawnictwo: KUL
ISBN: 978-83-7363-803-7
Liczba stron: 260

Tytuł: Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego
Autor: Wojciech Adamczyk
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISBN: 9788360677384
Liczba stron: 140

2009

Tytuł: E-urząd w komunikacji z obywatelem
Autor: Marcin Kowalczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-61408-82-6
Liczba stron: 222

Tytuł: Diagnoza Internetu 2009
Autor: Krzysztof Krejtz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7644-021-7
Liczba stron: 120

Tytuł: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych ? język, semiotyka, edukacja
Autor: Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-7644-000-2
Liczba stron: 336

Tytuł: Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych.
Autor: Dominika Urbańska-Galanciak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-61408-87-1
Liczba stron: ?

Tytuł: Kryzysowe public relations
Autor: Urszula Podraza
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Difin
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7641-025-8
Liczba stron: 245

Tytuł: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole
Autor: Klaudia Błaszczyk, Mirosław Drzewowski, Wojciech Maliszewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-138-4
Liczba stron: 429

Tytuł: Ustanowione agendy
Autor: Maxwell McCombs
Miejsce i rok wydania: Kraków 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2594-9
Liczba stron: 182

Tytuł: Dziennikarstwo sportowe
Autor: Phil Andrews
Miejsce i rok wydania: Kraków 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2640-3
Liczba stron: 194

Tytuł: Dziennikarstwo publicystyczne
Autor: Brendan Hennessy
Miejsce i rok wydania: Kraków 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2647-2
Liczba stron: 416

Tytuł: Wybrane zagadnienia e-edukacji
Autor: Leszek Rudak (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-204-3534-4
Liczba stron: 213

Tytuł: E-wizerunek: internet jako narzędzie kreowania image?u w biznesie
Autor: Michał Łebkowski
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2009
Wydawnictwo: Helion
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-246-2185-9
Liczba stron: 238

Tytuł: Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie
Autor: Małgorzata Góralska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Seria wydawnicza: Nauka, Dydaktyka, Praktyka
ISBN: 978-83-61464-11-2
Liczba stron: 150

Tytuł: Media a dobra osobiste
Autor: Janusz Barta (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Oficyna a Wolters Kluwers Business
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7601-339-8
Liczba stron: 423

Tytuł: Media lokalne w Polsce: podręcznik akademicki
Autor: Ryszard Kowalczyk
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe CONTACT
Seria wydawnicza: Seria Akademicka
ISBN: 978-83-60251-22-5
Liczba stron: 278

Tytuł: Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku
Autor: Rafał Habielski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-50-7
Liczba stron: 409

Tytuł: Język, dyskurs, społeczeństwo. Zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej
Autor: Lotar Rasiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15729-6
Liczba stron: 412

Tytuł: Świat przez słowa
Autor: Jerzy Bralczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15820-0
Liczba stron: 250

Tytuł: Komunikacja społeczna w edukacji: Inspiracje, analizy, działania
Autor: Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Kazimierz Czerwiński, Wojciech J. Maliszewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-330-2
Liczba stron: 291

Tytuł: Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela
Autor: Kazimierz Czerwiński, Wojciech J. Maliszewski
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-331-9
Liczba stron: 262

Tytuł: Dziennikarstwo wobec nowych mediów: historia, teoria, praktyka
Autor: Zbigniew Bauer
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS
Seria wydawnicza: Dziennikarstwo i Świat Mediów
ISBN: 978-83-242-0949-1
Liczba stron: 446

Tytuł: Komunikacja w terapii
Autor: Herschel Knapp
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Terapia
ISBN: 978-83-01-15771-5
Liczba stron: 274

Tytuł: Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Model fiński
Autor: Manuel Castells, Pekka Himanen
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-61006-27-5
Liczba stron: 232

Tytuł: Media a wyzwania XXI wieku
Autor: Małgorzata Bonikowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: TRIO
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7436-174-3
Liczba stron: 313

Tytuł: Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery internetu
Autor: Tomasz Ferenc, Krzysztof Olechnicki (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-231-2323-1
Liczba stron: 305

Tytuł: Uwolnić się z sieci. Uzależnienie od internetu
Autor: Kimberlu Young, Patrice Klausing OSF
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo św. Jacka
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7030-673-1
Liczba stron: 208

Tytuł: Cyberświat możliwości i zagrożenia
Autor: Józef Bednarek, Anna Andrzejewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie ?Żak?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-89501-37-0
Liczba stron: 408

Tytuł: Tekst (w) sieci, tom 1
Autor: Danuta Ulicka (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-61408-99-4
Liczba stron: 316

Tytuł: Tekst (w) sieci, tom 2
Autor: Anna Gumkowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7644-035-4
Liczba stron: 332

Tytuł: Akademia umiejętności interpersonalnych. 20 spotkań z komunikacją
Autor: Katarzyna Bocheńska-Włostowska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7587-043-5
Liczba stron: 240

Tytuł: Słowo o słowie: porady językowe profesora Bralczyka
Autor: Jerzy Bralczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Poradnik Językowy PWN
ISBN: 978-83-01-16020-3
Liczba stron: 217

Tytuł: Komunikacja i prezentacje według Johna Adaira
Autor: Thomas Neil (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków 2009
Wydawnictwo: Oficyna a Wolters Kluwer Business
Seria wydawnicza: Seria Biznesowych Poradników
ISBN: 978-83-7526-691-7
Liczba stron: 132

Tytuł: Koniec tysiąclecia
Autor: Manuel Castells
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15583-4
Liczba stron: 398

Tytuł: Słownik sloganów reklamowych
Autor: Marta Spychalska, Marcin Hołota
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-16001-2
Liczba stron: 252

Tytuł: Telewizja w edukacji medialnej
Autor: Agnieszka Ogonowska
Miejsce i rok wydania: Kraków 2009
Wydawnictwo: Universitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-242-0886-9
Liczba stron: 259

Tytuł: Słownik polszczyzny politycznej po 1989 roku
Autor: Rafał Zimny, Paweł Nowak
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-16001-2
Liczba stron: 400

Tytuł: Nasycone Ja
Autor: Kenneth J. Gergen
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15885-9
Liczba stron: 320

Tytuł: Media a komunikowanie polityczne
Autor: Marek Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-7611-377-7
Liczba stron: 366

Tytuł: Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki
Autor: Marek Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-7611-374-6
Liczba stron: 290

Tytuł: Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet.
Autor: Marek Jeziński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Oblicza mediów
ISBN: 978-83-7611-287-9
Liczba stron: 319

Tytuł: Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze
Autor: Marek Jeziński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Oblicza mediów
ISBN: 978-83-7611-323-4
Liczba stron: 291

Tytuł: Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce
Autor: Lewrence Lessig
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-7644-010-1
Liczba stron: 300

Tytuł: Czego nas uczy Radio Maryja? Socjologia recepcji rozgłośni
Autor: Ireneusz Krzemiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7644-008-8
Liczba stron: 201

Tytuł: e-Learning w biznesie i edukacji
Autor: Jacek Woźniak
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7644-031-6
Liczba stron: 267

Tytuł: Język ? naród ? państwo. Język jako zjawisko polityczne
Autor: Roman Szul
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15793-7
Liczba stron: 415

Tytuł: Pierre Bourdieu
Autor: O telewizji. Panowanie dziennikarstwa
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Socjologia współczesna
ISBN: 978-83-01-16046-3
Liczba stron: 80

Tytuł: Komunikacja wizualna
Autor: Bo Bergström
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15972-6
Liczba stron: 240

Tytuł: Szkoła w dobie Internetu
Autor: Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Krótkie Wykłady z Pedagogiki
ISBN: 978-83-01-16047-0
Liczba stron: ?

Tytuł: Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego
Autor: Marcin Poprawa
Miejsce i rok wydania: Kraków 2009
Wydawnictwo: Universitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 97883-242-0894-4
Liczba stron: 316

Tytuł: e-government. Systemy informacji publicznej
Autor: Mariusz Luterek
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-7644-034-7
Liczba stron: 197

Tytuł: Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku
Autor: Tomasz Olczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-7644-002-6
Liczba stron: 557

Tytuł: Michael Jackson jako bohater mityczny. Perspektywa antropologiczna
Autor: Aneta Ostaszewska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60501-33-7
Liczba stron: 268

Tytuł: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej
Autor: Krzysztof Olechnicki
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-61408-86-4
Liczba stron: 339

Tytuł: Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna
Autor: Tomasz Majewski
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60807-84-2
Liczba stron: 328

Tytuł: Internet a psychologia: możliwości i zagrożenia
Autor: Władysław Jacek Paluchowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Nowe Tendencje w Psychologii
ISBN: 978-83-01-16080-7
Liczba stron: 436

Tytuł: Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN
Seria wydawnicza: Kontrasty
ISBN: 978-83-2620-193-6
Liczba stron: 319

Tytuł: Kulisy dziennikarstwa czyli granice wolności kija
Autor: Marian Maciejewski
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7648-102-9
Liczba stron: 343

Tytuł: Dziennikarstwo i polityka
Autor: Zygmunt Augustyński
Miejsce i rok wydania: Kraków 2009
Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-928122-1-0
Liczba stron: 295

Tytuł: Metody badania wizerunku w mediach: czym jest wizerunek, jak i po co należy go badać?
Autor: Tomasz Gackowski, Marcin Łączyński (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: CeDeWu
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7556-133-3
Liczba stron: 300

Tytuł: Teorie komunikacji mediów. Vol. 1
Autor: Marek Graszewicz, Jerzy Jastrzębski (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2009
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ATUT
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7432-559-2
Liczba stron: 390

Tytuł: Deontologia mediów
Autor: Claude-Jean Bertrand
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PIW
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-211-1771-3
Liczba stron: 270

Tytuł: Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach
Autor: Peter J. Anderson, Geoff Ward
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-7644-013-2
Liczba stron: 322

Tytuł: Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język ? wydanie 2
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna, podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-7644-015-6
Liczba stron: 215

Tytuł: Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym
Autor: Joanna Bierówka
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
Seria wydawnicza: Rejony Humanistyki
ISBN: 978-83-7571-038-0
Liczba stron: 255

Tytuł: Nowe media. Wprowadzenie
Autor: Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant, Kieran Kelly
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2773-8
Liczba stron: 658

Tytuł: Media i terroryści
Autor: Tomasz Goban-Klass
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Mundus
ISBN: 978-83-233-2742-4
Liczba stron: 294

Tytuł: Pomost medialny
Autor: Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-233-2812-4
Liczba stron: 200

Tytuł: Media powszechne
Autor: Małgorzata Lisowska-Magdziarz
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2636-6
Liczba stron: 430

Tytuł: Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem telewizji i doświadczeń codzienności
Autor: Edyta Łyszkowska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7587-105-0
Liczba stron: 266

Tytuł: Komunikowanie się w sytuacjach społecznych
Autor: Justyna Syroka, Katarzyna Markiewicz
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788322729694
Liczba stron: 130

Tytuł: Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach (wyd. II)
Autor: Maciej Iłowiecki
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej ?Gaudium?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375480610
Liczba stron: 280

Tytuł: Współczesne media. Status ? Aksjologia ? Funkcjonowanie t. I, II
Autor: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788322730874
Liczba stron: 482

Tytuł: Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne
Autor: Zbigniew Nęcki, Klaudia Błaszczyk, Roman Uździcki (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376114217
Liczba stron: 237

Tytuł: Wartości w komunikowaniu
Autor: Mirosława Wawrzak-Chodaczek
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376115719
Liczba stron: 359

Tytuł: Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Podręcznik dla teoretyków. Poradnik dla praktyków
Autor: Krystyna Wojcik
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: PLACET
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374881500
Liczba stron: 957

Tytuł: System wymiaru sprawiedliwości a media
Autor: Cezary Kulesza (red.)
Miejsce i rok wydania: Białystok, 2009
Wydawnictwo: TEMIDA 2
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 97883896203
Liczba stron: 291

Tytuł: Etyka w polskim public relations. Refleksje badawcze
Autor: Jerzy Olędzki
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: ASPRA ? JR
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375451313
Liczba stron: 279

Tytuł: Reklama
Autor: Jacek Kall
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 8220818581
Liczba stron: 198

Tytuł: Etyka w mediach. Wybrane problemy teorii i praktyki VOL. 1
Autor: Ryszard Kowalczyk, Witold Machura
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2009
Wydawnictwo:
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 8360251231
Liczba stron: 179

Tytuł: Perswazja w języku polityki
Autor: Agnieszka Kampka
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373833746
Liczba stron: 248

Tytuł: Ten wredny PR 2009. Jak Public Relations zmieniło Polskę
Autor: Katarzyna Kolenda-Zaleska, Monika Olejnik, Sebastian Chachołek, Wiesław Gałązka, Andrzej Mleczko, Wojciech K. Szalkiewicz, Jacek Żakowski
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2009
Wydawnictwo: One Press
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788324624409
Liczba stron: 243

Tytuł: Broń masowego wrażenia
Autor: Mariusz Kolczyński, Marek Mazur
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sejmowe
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788370599027
Liczba stron: 345

Tytuł: Jaka informacja?
Autor: Leon Dyczewski
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373638327
Liczba stron: 252

Tytuł: System medialny Irlandii. Zarys problematyki
Autor: Michał Kaczmarek
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2009
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788389275844
Liczba stron: 273

Tytuł: Własność mediów a public relations na rynku prasowym
Autor: Piotr Andrzejewski
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374173957
Liczba stron: 305

Tytuł: Retoryka i etyka
Autor: Barbara Sobczak, Halina Zgółkowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788371776113
Liczba stron: 253

Tytuł: Telewizja w recpepcji dorosłych ? studentów
Autor: Beata Krajewska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788370725235
Liczba stron: 98

Tytuł: Rodzina w polskiej reklamie telewizyjnej po przełomie 1989 roku
Autor: Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Miejsce i rok wydania: Toronto, 2009
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Duet
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361185635
Liczba stron: 253

Tytuł: Marketing polityczny w kampanii wyborczej
Autor: Marta Obrębska
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374417662
Liczba stron: 384

Tytuł: Wolnośc słowa. Wybrane zagadnienia
Autor: Wiesław Wacławczyk
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376110110
Liczba stron: 272

Tytuł: Piórem i paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy
Autor: Robert Socha
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: LexisNexis
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376200774
Liczba stron: 83

Tytuł: Co na to Google
Autor: Jarvis Jeff
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376015866
Liczba stron: 440

Tytuł: Imperium Google
Autor: Lars Reppesgaard
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: BC Edukacja
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361655022
Liczba stron: 224

Tytuł: Rozgłośnie wolności. Tryumf Radia Wolna Europa i Radia Swoboda w zimnej wojnie
Autor: Arch Puddington
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788323124238
Liczba stron: 421

Tytuł: Zarządzanie redakcją prasową
Autor: Michał Kaczmarczyk, Dagmara Szastak-Zięba
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2009
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361991441
Liczba stron: 220

Tytuł: Product placement. Medioznawstwo a marketing kreatywny
Autor: Ewa Urbaniec
Miejsce i rok wydania: Gdynia, 2009
Wydawnictwo: Novae Res
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361194545
Liczba stron: 268

Tytuł: Łatwa ścieżka. Społeczeństwo a przestrzeń telekomunikacji i mediów
Autor: Piotr Werner
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2009
Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 9788361320821
Liczba stron: 92

Tytuł: Pomost medialny? Międzynarodowa komunikacja polityczna na przykładzie relacji polsko-niemieckich
Autor: Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-61975-37-3
Liczba stron: 200

2010

Tytuł: Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni
Autor: Piotr Siuda
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-7644-082-8
Liczba stron: 256

Tytuł: Ius internet. Między prawem a etyką
Autor: Joanna Kulesza
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-7644-080-4
Liczba stron: 284

Tytuł: Cyfrowa dorosłość
Autor: Don Tapscott
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-61408-96-3
Liczba stron: 540

Tytuł: Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu
Autor: Ryszard W. Kluszczyński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-73-6
Liczba stron: 341

Tytuł: Wokół mediów ery Web 2.0
Autor: Bohdan Jung
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-7644-038-5
Liczba stron: 263

Tytuł: Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką
Autor: Karol Jakubowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-7644-014-9
Liczba stron: 303

Tytuł: Internetowe gatunki dziennikarskie
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna, podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-61408-57-4
Liczba stron: 247

Tytuł: Media audiowizualne
Autor: Wiesław Godzic, Alekskandra Drzał-Sierocka (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Konteksty wizualności
ISBN: 978-83-61408-60-4
Liczba stron: 424

Tytuł: Dawno temu w Galaktyce Popularnej
Autor: Albert Jawłowski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-7644-001-9
Liczba stron: 238

Tytuł: Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii. Podręcznik, szkoły wyższe
Autor: Wiesław Sikorski
Miejsce i rok wydania: kraków, 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7587-330-6
Liczba stron: 318

Tytuł: Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia
Autor: Barbara Jacennik (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Vizja Press&IT
Seria wydawnicza:
ISBN: 978-83-610-8669-7
Liczba stron: 194

Tytuł: Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym
Autor: Krzysztof Stępniak, Maciej Rajewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788322730546
Liczba stron: 353

Tytuł: reklama w społeczeństwie informacyjnym. Konteksty społeczno-edukacyjne
Autor: Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski (red.)
Miejsce i rok wydania: Tychy, 2010
Wydawnictwo: Maternus Media
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788389701176
Liczba stron: 126

Tytuł: Marketing medialny
Autor: Anna Jupowicz-Ginalska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376412368
Liczba stron: 250

Tytuł: Model zinstytucjonalizowanych działań lobbingowych firm telewizyjnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Autor: Paweł Stępka
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: ASPRA ? JR
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375451641
Liczba stron: 258

Tytuł: Teorie mediów
Autor: Mersch Dieter
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Sic!
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788360457894
Liczba stron: 237

Tytuł: Reklama leków a Prawo farmaceutyczne
Autor: Anna Zubkowska, Monika Niedzielska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376772899
Liczba stron: 124

Tytuł: Reklama zewnętrzna w procesie inwestycyjnym
Autor: Agnieszka Suławko-Karetko, Roberto R. Romański
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: C.H. BECK
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788325516772
Liczba stron: 215

Tytuł: Marketing na rynku prasowym
Autor: Ryszard Żabiński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788320818949
Liczba stron: 229

Tytuł: Wprowadzenie do mediologii
Autor: Regis Debray
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Oficyna Naukowa
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374591072
Liczba stron: 278

Tytuł: Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia
Autor: Aleksandra Jasielska, Anna Renata Maksymiuk
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373834583
Liczba stron: 182

Tytuł: Reklama
Autor: Adam Grzegorczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788320818901
Liczba stron: 271

Tytuł: Polska reklama prasowa w latach 1945-1989. O reklamie, której nie było?
Autor: Judyta E. Perczak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788371518744
Liczba stron: 323

Tytuł: Leksykon komunikacji medialnej
Autor: Wacław Śmid
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: Dr Lex
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361448013
Liczba stron: 221

Tytuł: Potęga mowy ciała. Jak odnieść zawodowy i towarzyski sukces
Autor: Tonya Reiman
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2010
Wydawnictwo: Helion
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788324627707
Liczba stron: 310

Tytuł: Wirtual? Czy nowy wspaniały świat?
Autor: Kazimierz Korab (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7383-411-8
Liczba stron: 226

Tytuł: Galaktyka języka Internetu
Autor: Joanna Wrycza
Miejsce i rok wydania: Gdynia, 2010
Wydawnictwo: Novae Res
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361194248
Liczba stron: 176

Tytuł: News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku
Autor: Marek Palczewski, Monika Worsowicz (red.)
Miejsce i rok wydania: Łódź, 2010
Wydawnictwo: WSHE
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374055079
Liczba stron: 248

Tytuł: Media światem człowieka
Autor: Michał Drożdż, Ignacy Fiut (red.)
Miejsce i rok wydania: Kielce, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Jedność
Seria wydawnicza: ?
ISBN:
Liczba stron: 247

Tytuł: Nowe media i komunikowanie wizualne
Autor: Piotr Francuz, Stanisław Jędrzejwski (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Seria wydawnicza: ?
ISBN:
Liczba stron:

Tytuł: Media i dziennikarstwo lokalne. Aspekty współczesne i historyczne
Autor: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Stanisław Michalczyk
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
Seria wydawnicza: ?
ISBN:
Liczba stron:

Tytuł: Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania
Autor: P. Dudek, Michał Kuś (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN:
Liczba stron:

Tytuł: Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości
Autor: P. Dudek, Michał Kuś (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN:
Liczba stron:

Tytuł: Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej
Autor: Małgorzata Kuś
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 9788322731765
Liczba stron: 211

Tytuł: W stronę nowych mediów
Autor: Magdalena Szpunar
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788376116358
Liczba stron: 236

Tytuł: Styl, dyskurs, media
Autor: Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz (red.)
Miejsce i rok wydania: Łódź, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375254341
Liczba stron: 555

Tytuł: Wolne media. Zmiany w systemie mediów w Polsce po roku 1989 jako element gospodarki wolnorynkowej w ujęciu liberalnym
Autor: Maciej K. Sołdan
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: 3S MEDIA
ISBN: 9788376730325
Liczba stron: 163

Tytuł: Rozgłośnia radiowa jako przedsiębiorstwo
Autor: Mirosław Lakomy
Miejsce i rok wydania: Tychy, 2010
Wydawnictwo: Maternus Media
ISBN: 9788389701190
Liczba stron: 95

Tytuł: Medialne fiasko zjednoczenia? Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednoczenia
Autor: Agnieszka Szymańska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 9788323329220
Liczba stron: 226

Tytuł: Strategie zarządzania na rynku mediów
Autor: Lucy Kung
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ISBN: 9788326411335
Liczba stron: 317

Tytuł: Media globalne
Autor: Terry Flew
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 9788323328858
Liczba stron: 304

Tytuł: Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności
Autor: Dorota Majka-Rostek
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: DIFIN
ISBN: 9788376413266
Liczba stron: 214

Tytuł: Nowe trendy w reklamie. między nauka a praktyką
Autor: Michał Wierzchoń, Jarosław Orzechowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ?Academica?
ISBN: 9788389281883
Liczba stron: 253

Tytuł: Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i ?technologie społeczne? a praktyki kulturowe
Autor: Janusz Mucha (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: Zakład Wydawniczy NOMOS
ISBN: 9788376880297
Liczba stron: 485

Tytuł: Marketing polityczny w Internecie
Autor: Sergiusz Trzeciak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: MUZA SA
ISBN: 9788374958240
Liczba stron: 175

Tytuł: Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej
Autor: Stanisław Jędrzejewski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: UNIVERSITAS
ISBN: 9788324212606
Liczba stron: 283

Tytuł: Pogranicza audiowizualności. Prateksty kina, telewizji i nowych mediów
Autor: Andrzej Gwóżdź (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: UNIVERSITAS
ISBN: 9788324212521
Liczba stron: 579

Tytuł: Radiofonia i telewizja narzedzia służące realizacji misji
Kościoła. Prawo i praktyka w Polsce 1989-2008
Autor: Piotr Wiśniewski
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
ISBN: 9788377021071
Liczba stron: 252

Tytuł: Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze globalizacji
Autor: Mieczysław Koziński (red.)
Miejsce i rok wydania: Słupsk, 2010
Wydawnictwo: Fundacja PRO POMERANIA
ISBN: 9788392039075
Liczba stron: 338

Tytuł: Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna
Autor: Mateusz Nieć
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ISBN: 9788326405044
Liczba stron: 329

Tytuł: Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci
Autor: Jan van Dijk
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 9788301162900
Liczba stron: 391

Tytuł: Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych
Autor: Maria Wojtak
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788322728802
Liczba stron: 171

Tytuł: Biblia dziennikarstwa
Autor: Andrzej Skworz, Andrzej Niziołek
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: ZNAK
ISBN: 9788324013579
Liczba stron: 800

Tytuł: Język mitu w reklamie
Autor: Aneta Duda
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
ISBN: 9788377020760
Liczba stron: 224

Tytuł: Prawo, etyka czy rynek? Zmiany w polskich mediach po 1989 roku
Autor: Kazimierz Wolny Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam marszałek
ISBN: 9788376116341
Liczba stron: 226

Tytuł: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
Autor: Praca zbiorowa
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
ISBN: 9788360743393
Liczba stron: 188

Tytuł: Sondaże ? zwierciadło społeczeństwa. Rytuały komunikacyjne a kreowanie wiedzy
Autor: Izebella Anuszewska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 978837556307
Liczba stron: 272

Tytuł: Komunikacja w pracy. O sztuce skutecznego porozumiewania się ? klienci ? współpracownicy ? zarząd
Autor: Katarzyna Flont
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo ASTRUM
ISBN: 9788372773494
Liczba stron: 127

Tytuł: Komunikowanie społeczne w edukacji. Zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne
Autor: Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Jan Kubiczek (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788376116914
Liczba stron: 247

Tytuł: komunikowanie społeczne w globalizującym się świecie. Szanse i zagrożenia dla edukacji
Autor: Gabriela Andrzejewska, Kazimierz Czerwiński, Małgorzata Schneider
Miejsce i rok wydania: Torun, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788376116921
Liczba stron: 206

Tytuł: Szkoła w kryzysie versus media
Autor: Grażyna Piechota
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ISBN: 9788326402975
Liczba stron: 110

Tytuł: Rzeczpospolita Polska 1989-2009
Autor: K. Leszczyńska (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2010
Wydawnictwo: UMCS
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7611-835-2
Liczba stron: 210

Tytuł: Media dawne i współczesne
Autor: B. Kosmanowa (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2010
Wydawnictwo: WNPiD UAM
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 83-62907-01-4
Liczba stron: 209

Tytuł: Media dawne i współczesne
Autor: B. Kosmanowa (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2010
Wydawnictwo: WNPiD UAM
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 83-62907-01-4
Liczba stron: 209

Tytuł: Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych
Autor: Block Bruce
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wojciech Marzec
ISBN: 9788392721512
Liczba stron: 356

Tytuł: ?Stare? i ?nowe? media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy
Autor: Marta du Vall, Agnieszka Walecka-Rynduch (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: ISBN 978-83-7571-132-5
Liczba stron: 201

Tytuł: Nowe media. Między tradycjonalizmem a kulturą popularną
Autor: Marek Jeziński, Barbara Brodzińska, Łukasz Wojtkowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-838-3
Liczba stron: 185

Tytuł: Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej
Autor: Anna Przybylska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-0637-9
Liczba stron: 288

Tytuł: Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci
Autor: Monika Kaczmarek Śliwińska
Miejsce i rok wydania: Koszalin, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
ISBN: 978-83-7365-210-1
Liczba stron: 170

Tytuł: Polska scena polityczna. Środowiska-komunikacja polityczna-strategie, Autor: Katarzyna Sobolewska-Myślik, Agnieszka Hess, Krzysztof Kowalczyk (red) Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ISBN: 978-83-233-2964-0 Liczba stron: 418

2011

Tytuł: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży
Autor: Jacek Pyżalski
Miejsce i rok wydania: Sopot, 2011
Wydawnictwo: GWP
ISBN: 9788374892445
Liczba stron: 164

Tytuł: Język ciała. Siedem lekcji komunikacji niewerbalnej
Autor: James Borg
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN: 9788320819007
Liczba stron: 187

Tytuł: Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska, Kamila Majdecka (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-3157-8
Liczba stron: 258

Tytuł: Ideologia i komunikacja. O edukacji, pedagogice i mediach
Autor: Jerzy Jastrzębski
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-229-3197-4
Liczba stron: 174

Tytuł: Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku
Autor: Bartłomiej Łódzki
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-3188-2
Liczba stron: 236

Tytuł: Przestrzenie komunikowania
Autor: Igor Borkowski, Karina Stasiuk-Krajewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-229-3173-8
Liczba stron: 236

Tytuł: Kultura gier komputerowych
Autor: Jon Dovey , Helen W. Kennedy
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-3078-3
Liczba stron: 212

Tytuł: Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-3057-8
Liczba stron: 272

Tytuł: Śmierć Papieża, narodziny mitu
Autor: Magdalena Hodalska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-233-2988-6
Liczba stron: 228

Tytuł: Nowa retoryka dziennikarska
Autor: Walery Pisarek
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: UNIVERSITAS
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 97883-242-1335-1
Liczba stron: 296

Tytuł: Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych
Autor: Izabela Podobas
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7641-385-3
Liczba stron: 199

Tytuł: Aktywność obywateli online. Teorie a praktyka
Autor: Jakub Nowak
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-227-3297-7
Liczba stron: 270

Tytuł: Wokół idei Jerzego Giedroycia. W dziesiątą rocznicę odejścia Redaktora i w dziesiątą rocznicę ustanowienia Nagrody Naukowej Jego Imienia
Autor: Iwona Hofman
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-227-3302-8
Liczba stron: 120

Tytuł: Studia nad dziennikarstwem
Autor: Iwona Hofman
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7784-022-1
Liczba stron: 192

Tytuł: Rzecznik prasowy. Kompetencje interpersonalne ? wybrane problemy i zagrożenia
Autor: Martela Ina, Rott Dariusz
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361991090
Liczba stron: 135

Tytuł: Przemiany systemu medialnego. Polsko-rosyjskie spojrzenie
Autor: Gierula Marian (red.)
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361991052
Liczba stron: 211

Tytuł: Fotografia dziennikarska. Teoria ? praktyka ? prawo
Autor: Wolny-Zmorzyński Kazimierz , Nowińska Ewa , Groń Krzysztof , Sosnowski Waldemar
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: POLTEXT
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375611779
Liczba stron: 171

Tytuł: Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Autor: Zaręba Agnieszka M.
Miejsce i rok wydania: Rzeszów, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Rzeszowskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373386242
Liczba stron: 223

Tytuł: Woda z mózgu. Manipulacja w mediach
Autor: Warecki Marek, Warecki Wojciech
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: FRONDA
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788362268733
Liczba stron: 343

Tytuł: Nowe media we współczesnym społeczeństwie
Autor: Jeziński Marek , Seklecka Aleksandra , Wojtkowski Łukasz (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788323126232
Liczba stron: 361

Tytuł: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła
Autor: Przybysz Monika, Marcyński Krzysztof SAC (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788371510069
Liczba stron: 184

Tytuł: Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej
Autor: Liedel Krzysztof , Serafin Tomasz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376414065
Liczba stron: 150

Tytuł: Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?
Autor: Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Furman Wojciech, Snopek Jerzy (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: POLTEXT
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375611885
Liczba stron: 229

Tytuł: Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku. Podręcznik akademicki
Autor: Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Furman Wojciech, Snopek Jerzy (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: POLTEXT
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375611847
Liczba stron: 240

Tytuł: Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia
Autor: Bielak Tomasz,Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: SCHOLAR
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373834781
Liczba stron: 369

Tytuł: Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych
Autor: Filiciak Mirosław, Giża Barbara (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: SCHOLAR
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373834798
Liczba stron: 259

Tytuł: Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych
Autor: Podobas Izabela
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376413853
Liczba stron: 199

Tytuł: Prawo prasowe. Komentarz
Autor: Kosmus Bogusław, Kuczyński Grzegorz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: C.H. BECK
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788325520915
Liczba stron: 641

Tytuł: Śmierć gazet i przyszłość informacji
Autor: Poulet Bernard
Miejsce i rok wydania: Wołowiec, 2011
Wydawnictwo: czarne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375362374
Liczba stron: 269

Tytuł: Badania marketingowe. Podstawy metodyczne
Autor: Stanisław Kaczmarczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788320819410
Liczba stron: 548

Tytuł: Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce
Autor: K. Churskiej-Nowak, S. Drobczyńskiego, (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2011
Wydawnictwo: WSNHiD
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-87653-78-1

Tytuł: Media 2010: Dwadzieścia lat po PRL-u
Autor: Ryszard Dyliński
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2011
Wydawnictwo: WSNHiD
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788387653811
Liczba stron: 98

Tytuł: Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy
Autor: L. W. Zacher (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7641-431-7
Liczba stron: 452

Tytuł: Tożsamość i komunikacja
Autor: L. Dyczewski, D. Wadowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2011
Wydawnictwo: KUL
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788377021514
Liczba stron: 256

Tytuł: Media publiczne. System medialny w Polsce ? pytania i dezyderaty
Autor: P. Bielawski, A. Ostrowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2011
Wydawnictwo: Scriptorium
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788362625116
Liczba stron: 338

Tytuł: Nieład komunikacyjny w demokracji lokalnej. Komunikowanie polityczne w budowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego
Autor: Grażyna Piechota
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2011
Wydawnictwo: Śląsk
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788371646683
Liczba stron: 187

Tytuł: Public relations ? konteksty międzykulturowe i międzynarodowe
Autor: Grażyna Piechota (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375711066
Liczba stron:204

Tytuł: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła
Autor: Monika Przybysz, Krzysztof Marcyński (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA
ISBN: 978-83-7151-006-9
Liczba stron: 184

Tytuł: Człowiek w medialnym labiryncie
Autor: Krzysztof Guzek, Małgorzata Laskowaska (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA
ISBN: 978-83-7151-019-9
Liczba stron: 180

Tytuł: Media a opinie i postawy społeczne
Autor: Zbigniew Pucek, Joanna Bierówka (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z.o.o. ? Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-157-8
Liczba stron: 134

Tytuł: Making Democracy in 20 Years. Media and Politics in Central and Eastern Europe
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska, Michał Głowacki(red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
ISSN: 0239-6661
ISNB: 978-83-229-3184-4
Liczba stron: 316

Tytuł: Polski system medialny na rozdrożu, Media w polityce, polityka w mediach
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
ISSN: 0239-6661
ISBN: 978-83-229-3183-7
Liczba stron: 228

Tytuł: The 2009 European Parliamentary Election News Coverage in Poland: Entrenched or Critical Joirnalism
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska, Bartłomiej Łódzki
w: Political Communication in European Parliamentary Elections Michaela Maier, Jesper Stromback, Lynda Kaid (red.)
Miejsce i rok wydania: Farnham, 2011
Wydawnictwo: Ashgate Publishing Limited
ISBN: 978-1-4094-1132-1
Liczba stron: 145-160

Tytuł: Internet w psychologii – psychologia w Internecie
Autor: Bassam Aouil, Kazimierz Czerwiński, Danuta Wosik-Kawala (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-965-6
Liczba stron: 366

Tytuł: Wielowymiarowość komunikacji społecznej i bezpieczeństwa w edukacji
Autor: Kazimierz Czerwiński, Wojciech J. Maliszewski, Klaudia Węc (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-159-8
Liczba stron: 321

Tytuł: Komunikacja wobec wyzwań współczesności
Autor: Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Iwona Jagoszewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-068-3
Liczba stron: 584

Tytuł: Komunikowanie społeczne w wielokulturowych społeczeństwach
Autor: Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Klaudia Węc (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-961-8
Liczba stron: 219

Tytuł: Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania
Autor: Józef Podgórecki, Aleksandra Dąbrowska, Kazimierz Czerwiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-959-5
Liczba stron: 263

Tytuł: Etyczne konteksty komunikowania społecznego a bezpieczeństwo personalne i zbiorowe
Autor: Wojciech Maliszewski, Kazimierz Czerwiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-957-1
Liczba stron: 200

Tytuł: Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiewania się
Autor: Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska, Wojciech J. Maliszewski, Marian Fiedor (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-870-3
Liczba stron: 316

Tytuł: Polityka medialna Danii, Norwegii i Szwecji. Analiza porównawcza interwencji państwa w systemy telewizyjne
Autor: Michał Głowacki
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 78-83-62363-39-1
Liczba stron: 338

Tytuł: Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja
Autor: Marek Jeziński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-119-2
Liczba stron: 243

Tytuł: Oskarżenie na zamówienie. Medialno-polityczny układ w przedstawianiu problematyki przestępczości zorganizowanej
Autor: Monika Gmurek
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-61186-60-1
Liczba stron: 156

Tytuł: Nowe media w systemie komunikowania: polityka
Autor: Marek Jeziński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-891-8
Liczba stron: 233

Tytuł: Znani z mediów o mediach i nie tylko
Autor: Jakub Balicki, Marta Sobocińska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-037-9
Liczba stron: 320

Tytuł: Paradoksy internetu. Konteksty społeczno-kulturowe
Autor: Magdalena Szpunar
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-946-5
Liczba stron: 195

Tytuł: Społeczne konteksty nowych mediów
Autor: Magdalena Szpunar
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-947-2
Liczba stron: 199

Tytuł: Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi
Autor: Wojciech Lis, Zbigniew Husak (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-941-0
Liczba stron: 572

Tytuł: „Stare” media w obliczu „nowych”, „nowe” w obliczu „starych”
Autor: Katarzyna Pokorna Ignatowicz, Joanna Bierówka (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-173-8
Liczba stron: 218

Tytuł: Hakerstwo
Autor: Tim Jordan
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16681-6
Liczba stron: 176

Tytuł: Komórka. Komunikacja mobilna
Autor: Rich Ling, Jonathan Donner
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16811-7
Liczba stron: 220

Tytuł: YouTube. Video online i kultura uczestnictwa
Autor: Jean Burgess, Joshua Green
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16740-0
Liczba stron: 208

Tytuł: Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza
Autor: Karol Jakubowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 9788375611144
Liczba stron: 326

Tytuł: Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 978-83-7561-188-5
Liczba stron: 240

Tytuł: Etyka public relations. Konteksty. Koncepcje. Kontrowersje
Autor: Karina Stasiuk-Krajewska
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3278-0
Liczba stron: 164

Tytuł: Polski system polityczny. Semantyki i struktury komunikacji politycznej
Autor: Maurycy Graszewicz
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3244-5
Liczba stron: 352

Tytuł: New Media [Studies]
Autor: Katarzyna Kopecka-Piech, Aleksander Woźny (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3261-2
Liczba stron: 172

Tytuł: Dziennikarstwo i Media 2. Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations
Autor: Igor Borkowski, Karina Stasiuk-Krajewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3246-9
Liczba stron: 228

Tytuł: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia
Autor: Lesław H. Haber (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: NOMOS
ISBN: 978-83-7688-067-9
Liczba stron: 446

Tytuł: iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości
Autor: Gary Small, Gigi Vorgan
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2011
Wydawnictwo: Vesper
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7731-023-6
Liczba stron: 288

Tytuł: Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych
Autor: Michał Bukowski, Jarosław Flis, Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-233-3270-1
Liczba stron: 140

2012

Tytuł: Italianization (or Mediterraneanization) of Polish Media System? Reality and Perspective
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska w: Comparing Media System Beyond the Western World Daniel Hallin, Paolo Mancini (red)
Miejsce i rok wydania: Cambridge, 2012
Wydawnictwo: Cambridge University Press
ISBN: 978-1-107-01365-0
Liczba stron: 26-50.

Tytuł: Komunikowanie się w organizacji ? studium prakseologiczne
Autor: Magdalena Zalewska-Turzyńska
Miejsce i rok wydania: Łódź, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375257366
Liczba stron: 248

Tytuł: Komunikowanie o zdrowiu chorobie i leczeniu
Autor: Barbara Jacennik, Aleksandra Hulewska, Agnieszka Piasecka (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: VIZJA PRESS&IT
ISBN: 9788362855063
Liczba stron: 220

Tytuł: Szkoła, komunikacja i edukacja. Komunikowanie w różnorodnych relacjach interpersonalnych
Autor: Anna Knocińska, Marzena Okrasa, Kazimierz Czerwiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788377803202
Liczba stron: 227

Tytuł: Komunikacja – (po)rozumienie – obecność społeczna
Autor: Małgorzata Biedroń, Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-522-0
Liczba stron: 337

Tytuł: Sens. Rozumienie. Komunikacja sytuacyjna. Notatki tłumacza
Autor: Vera Vinogorova
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-321-9
Liczba stron: 117

Tytuł: Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe
Autor: Joanna Bachura
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-332-5
Liczba stron: 486

Tytuł: Zarys aksjologii internetu. Netykieta jako system norm i wartości sieci
Autor: Michał Piotr Pręgowski
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-118-5
Liczba stron: 222

Tytuł: Polityka – media – manipulacja medialna. Przypadek Polski po 1989
Autor: Aleksandra Seklecka
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-219-9
Liczba stron: 286

Tytuł: Komunikacja społeczna – negocjacje – edukacja. Perspektywa wielu kultur
Autor: Zbigniew Nęcki, Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz Czerwiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-442-1
Liczba stron: 225

Tytuł: Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji
Autor: Kazimierz Czerwiński, Anna Knocińska, Anita Stefańska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-443-8
Liczba stron: 222

Tytuł: Komunikacja społeczna w zarządzaniu. Proces komunikowania w relacjach międzyosobowych
Autor: Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz Czerwiński, Hubert Paluch (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-444-5
Liczba stron: 211

Tytuł: Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kultur
Autor: Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Danuta Wosik-Kawala (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-319-6
Liczba stron: 197

Tytuł: Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości. Perspektywa edukacyjna
Autor: Wojciech J. Maliszewski, Mariusz Korczyński, Kazimierz Czerwiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-318-9
Liczba stron: 233

Tytuł: Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy w Polsce
Autor: Olga Białek-Szwed
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-511-4
Liczba stron: 420

Tytuł: Blog w perspektywie genologii multimedialnej
Autor: Marta Więckiewicz
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-344-8
Liczba stron: 293

Tytuł: Walka na spoty po polsku. Przypadek kampanii parlamentarnych z lat 2001–2007
Autor: Wojciech Peszyński
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-299-1
Liczba stron: 295

Tytuł: Ukraina Radziecka w prasie polskiej w latach 1929–1939
Autor: Olga Olszewska
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-263-2
Liczba stron: 298

Tytuł: Polska w mediach, media w Polsce
Autor: Zbigniew Pucek, Joanna Bierówka (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-264-3
Liczba stron: 166

Tytuł: Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych
Autor: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Joanna Bierówka, Stanisław Jędrzejewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-208-7
Liczba stron: 180

Tytuł: Medialny obraz rodziny i płci
Autor: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: ISBN 978-83-7571-280-3
Liczba stron: 214

Tytuł: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych
Autor: Joanna Aksman, Joalnta Pułka (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: ISBN 978-83-7571-142-4
Liczba stron: 201

Tytuł: Blogowanie
Autor: Jill Walker Rettberg
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16932-9
Liczba stron: 208

Tytuł: Dziennikarstwo wojenne online
Autor: Donald Matheson, Stuart Allan
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16949-7
Liczba stron: 248

Tytuł: Media alternatywne i zaangażowanie społeczne
Autor: Leah Lievrouw
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-17226-8
Liczba stron: 318

Tytuł: Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo
Autor: Alexander Halavais
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16971-8
Liczba stron: 264

Tytuł: Bezpieczeństwo informacyjne
Autor: Krzysztof Liderman
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-17022-6
Liczba stron: 218

Tytuł: E-learning dla dorosłych
Autor: Jakub Czarkowski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: DIFIN
ISBN: 9788376415130
Liczba stron: 242

Tytuł: Media i dziennikarstwo internetowe
Autor: Leszek Olszański
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 978-83-7561-248-6
Liczba stron: 320

Tytuł: Propaganda w NRD. Media i literatura
Autor: Ewa Matkowska
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3288-9
Liczba stron: 252

Tytuł: Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej
Autor: Piotr H. Lewiński
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3282-7
Liczba stron: 336

Tytuł: Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa
Autor: Piotr Cichocki
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-0935-6
Liczba stron: 222

Tytuł: Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-163-1
Liczba stron: 276

Tytuł: Współczesne media. Kryzys w mediach, tom I i II
Autor: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-138-9
Liczba stron: 261, 253

Tytuł: Człowiek w świecie mediów
Autor: Michał Drożdż, Ignacy s. Fiut i inni
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Jedność
ISBN: 978-83-7660-758-0
Liczba stron: 294

Tytuł: Kultura Internetu w Polsce. Od akademickich początków do upowszechnienia
zjawiska
Autor: Marta Juza
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Antykwa
ISBN: 978-83-60154-30-4

Tytuł: Public Relations i marketing w sektorze publicznym
Autor: Michał Kaczmarek (red.)
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Humanitas
ISBN: 9788361991656
Liczba stron: 202

Tytuł: Media alternatywne
Autor: Olga Guedes Bailey, Bart Cammaerts, Nico Carpentier
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 9788323332411
Liczba stron: 227

Tytuł: Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja
Autor: James Gleick
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Znak
ISBN: 978-83-2249-6
Liczba stron: 464

Tytuł: Kultura na pilota. O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej
Autor: Waldemar Kuligowski, Marcin Hermanowski
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2012
Wydawnictwo: Ars Nova
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788387433871
Liczba stron: 160

Tytuł: Wirtualne okno. Od Albertiego do microsoftu
Autor: Anne Friedberg
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Naukowa
Seria wydawnicza: Kultury mediów
ISBN: 9788377370537
Liczba stron: 462

Tytuł: Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów
Autor: Piotr Zawojski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Naukowa
Seria wydawnicza: Kultury mediów
ISBN: 9788377370551
Liczba stron: 324

Tytuł: Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii
Autor: Arkadiusz Dudziak
Miejsce i rok wydania: Olsztyn, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788372997692
Liczba stron: 287

Tytuł: Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Autor: Henryk Pietrzak
Miejsce i rok wydania: Rzeszów, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373388352
Liczba stron: 514

Tytuł: Dziennikarstwo i media 3. Przemiany świata mediów
Autor: Igor Borowski, Karina Stasiuk-Krajewska
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788322933411
Liczba stron: 263

Tytuł: Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów. Teoria i praktyka.
Autor: Krzysztof Gajdka
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Universitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788324222285
Liczba stron: 296

Tytuł: Między mówieniem a działaniem. W stronę analitycznego pragmatyzmu
Autor: Robert Brandom
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-17279-4
Liczba stron: 380

Tytuł: Piśmienność i rewolucja cyfrowa
Autor: Małgorzata Góralska
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-22-93343-5
Liczba stron: 319

Tytuł: Komunikacja wizualna
Autor: Piotr Francuz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
ISBN: 978-83-7383-606-8
Liczba stron: 346

Tytuł: Prawo prasowe. Komentarz
Autor: Wojciech Lis, Piotr Wiśniewski, Zbigniew Husak
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2012
Wydawnictwo: C.H.Beck
ISBN: 978-83-225-3553-7
Liczba stron: 620

Tytuł: Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi
Autor: Wojciech Lis, Zbigniew Husak (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-941-0
Liczba stron: 572

Tytuł: Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej
Autor: Agnieszka Hess, Marek Mazur (red.)
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ISBN: 978-83-61975-37-3
Liczba stron: 160
Książka dedykowana pamięci dr Karoliny Churskiej-Nowak

2013

Tytuł: Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jerzy Snopek, Krzysztof Groń (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 978-83-7561-205-9
Liczba stron: 225

Tytuł: Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jerzy Snopek, Krzysztof Groń (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 978-83-7561-209-7
Liczba stron: 312

Tytuł: Ponadczasowe strony internetowe
Autor: Alexander Dawson
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2013
Wydawnictwo: HELION
ISBN: 9788324644537
Liczba stron: 384

Tytuł: Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki
Autor: Lech W. Zacher
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 9788375612967
Liczba stron: 594

Tytuł: Nowe media a praktyki komunikacyjne
Autor: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Stanisław Jędrzejewski, Joanna Bierówka (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-224-7
Liczba stron: 178

Tytuł: Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna
Autor: Jan Pleszczyński
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842843
Liczba stron: 489

Tytuł: Władza komunikacji
Autor: Manuel Castells
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-17021-9
Liczba stron: 514

Tytuł: Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak, Wojciech Maguś (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842874
Liczba stron: 325

Tytuł: Współczesne media. Język mediów
Autor: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842614
Liczba stron: 500

Tytuł: Obszary badań wizerunku
Autor: Alicja Waszkiewicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
ISBN: 9788375454109
Liczba stron: 149

Tytuł: Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg
Autor: Nicholas Carr
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Helion
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-246-4138-3
Liczba stron: 280

Tytuł: Lubię to! Potęga marketingu szeptanego na Facebooku
Autor: Dave Kerpen
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Helion
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-246-4813-9
Liczba stron: 256

Tytuł: Hanna Bogucka
Autor: Technologie radia kognitywnego
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-17199-5
Liczba stron: 242

Tytuł: Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacji
Autor: Hanna Batorowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Seria wydawnicza: Nauka-Dydaktyka-Praktyka
ISBN: 978-83-61-46487-7
Liczba stron: 155

Tytuł: Kultura media etyka
Autor: Piotr Pawlak, Wojciech Strzelecki (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Seria wydawnicza: Gnieźnieńskie Studia Europejskie
ISBN: 978-83-76-54204-1
Liczba stron: 286
Tytuł: Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką a rynkiem
Autor: Michał Kuś
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-22-93368-8
Liczba stron: 128

Tytuł: Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce
Autor: Lucyna Szot
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-22-93381-7
Liczba stron: 414

Tytuł: Media regionalne a zainteresowania kulturalne młodzieży
Autor: Magdalena Sasin
Miejsce i rok wydania: Łódź, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-75-25823-3
Liczba stron: 318

Tytuł: O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich
Autor: Janina Fras
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-22-93382-4
Liczba stron: 190

Tytuł: Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze
Autor: Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-78-50163-3
Liczba stron: 251

Tytuł: Marketing polityczny w Internecie
Autor: Jarosław Zieliński
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-77-80701-9
Liczba stron: 217

Tytuł: Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce
Autor: Maria Paula Malinowski Rubio
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Nomos
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-76-88106-5
Liczba stron: 336

Tytuł: Postmedia. Cyfrowy kod i baza danych
Autor: Piotr Celiński
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-77-84352-9
Liczba stron: 220

Tytuł: Cypherpunks. Wolność i przyszłość internetu
Autor: Julian Assange
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2013
Wydawnictwo: Helion
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-24-67325-4
Liczba stron: 163

Tytuł: Komunikacja w mediach społecznościowych
Autor: Piotr Gutowski
Miejsce i rok wydania: Gdynia, 2013
Wydawnictwo: Novae Res
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-77-22418-2
Liczba stron: 212

Tytuł: Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku. Model kognitywny i przykład dobrej praktyki
Autor: Izabela Gatkowska, Wiesław Lubaszewski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-23-33526-9
Liczba stron: 174

Tytuł: Pragmatyka internetu. Web 2.0 jako środowisko
Autor: Rafał Maciąg
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-23-33511-5
Liczba stron: 295

Tytuł: Kompetencje komunikacyjne nieletnich
Autor: Anna Wojnarska
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-77-84341-3
Liczba stron: 315

Tytuł: Zmierzch profesjonalnego dziennikarstwa
Autor: Janusz W. Adamowski, Anna Jupowicz-Ginalska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Aspra
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-75-45407-9
Liczba stron: 157

Tytuł: Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu
Autor: Mirosław Filiciak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-63-43409-0
Liczba stron: 312

Tytuł: Rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu relacji międzyosobowych
Autor: Krzysztof Niewiadomski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Serafin
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-63243-17-3
Liczba stron: 342

Tytuł: Prasa jako medium edukacyjne
Autor: Edyta Zierkiewicz
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-78-50373-6
Liczba stron: 495

Tytuł: Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji – aspekty międzynarodowe
Autor: Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Aspra
Seria wydawnicza: Media początku XXI wieku
ISBN: 978-83-75-45421-5
Liczba stron: 245

Tytuł: Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych – Prezentacje i odbiór
Autor: Beata Łaciak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Żak
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-62-01558-0
Liczba stron: 410

Tytuł: Konieczność i różnorodność kompetencji medialnej
Autor: Anna Sugier-Szerega, Małgorzata Sławek-Czochra
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7702-541-3
Liczba stron: 228

Tytuł: Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego
Autor: Małgorzata Molęda-Zdziech
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Difin
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-76-41798-1
Liczba stron: 444

Tytuł: Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II
Autor: Grzegorz Łęcki
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Elipsa
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-71-51957-4
Liczba stron: 318

Tytuł: Współczesna edukacja medialna. Teoria i rzeczywistość
Autor: Agnieszka Ogonowska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-72-71792-4
Liczba stron: 268

Tytuł: To oni są wszystkiemu winni. Język wrogości w Polskim dyskursie medialnym
Autor: Xymena Bukowska, Barbara Markowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Trio
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7436-270-2
Liczba stron: 174

Tytuł: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej
Autor: Ewa Nowak (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7784273-7
Liczba stron: 187

Tytuł: Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi
Autor: Dariusz Jemielniak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: POLTEXT
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375612851
Liczba stron: 376

Tytuł: Przenikanie idei informelu. Polska prasa lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku
Autor: Magdalena Howorus-Czajka
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788378650409
Liczba stron: 172

Tytuł: Polityka (re)prezentacji. Studia i szkice o kulturze medialnej
Autor: Agnieszka Ogonowska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788372717917
Liczba stron: 215

Tytuł: Zawód dziennikarz śledczy
Autor: Cezary Gmyz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Fronda
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788362268276
Liczba stron: 300

Tytuł: Rodzina w mediach. Media w rodzinie
Autor: Małgorzata Sitarczyk (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Difin
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376417721
Liczba stron: 192

Tytuł: Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach. Analiza seriali obyczajowych najpopularniejszych na początku XXI wieku
Autor: Krzysztof Arcimowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788362015481
Liczba stron: 497

Tytuł: Poetyka telewizyjnych programów porannych. Między informacją, tabloidem i autopromocją
Autor: Marcin Sanakiewicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373836174
Liczba stron: 134

Tytuł: Sport w mediach
Autor: Marta Jarosz, Piotr Drzewiecki, Paweł Płatek (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Elipsa
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788371519444
Liczba stron: 540

Tytuł: Pismo, tekst,literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków
Autor: Paweł Majewski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Seria wydawnicza: Communicare
ISBN: 9788323511526
Liczba stron: 353

Tytuł: Igrzyska śmierci i filozofia. Rzecz o podglądactwie
Autor: George A. Dunn, Nicolas Michaud
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2013
Wydawnictwo: Helion
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788324652518
Liczba stron: 238
Tytuł: Mowa umowna. O felietonach Kisiela
Autor: Magdalena Mateja
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy DUET
ISBN: 978-83-62558-26-1
Liczba stron: 342

Tytuł: Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości
Autor: Joanna Bielska-Krawczyk, Sylwia Kołos, Magdalena Mateja (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
ISBN: 978-83-231-2917-2
Liczba stron: 408

Tytuł: Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych
Autor: Agnieszka Hess
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-233-3527-6
Liczba stron: 340

Tytuł: Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny
Autor: Agnieszka Roguska (red.)
Miejsce i rok wydania: Siedlce, 2013
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ?SZANSA?
ISBN: 978-83-931326-4-5
Liczba stron: 304

Tytuł: Media w edukacji. Obszary lokalności ? różnorodność współczesności
Autor: Agnieszka Roguska (red.)
Miejsce i rok wydania: Siedlce, 2013
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ?SZANSA?
ISBN: 978-83-931326-5-2
Liczba stron: 292

Tytuł: Nowe media i wyzwania współczesności
Autor: Marek Sokołowski ( red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978 ? 83 ? 7780 ? 814 ? 6
Liczba stron: 368

Tytuł: O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich
Autor: Janina Fras
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWr
ISBN: 9788322933824
Liczba stron: 190

Tytuł: Dobre praktyki w rzecznictwie prasowym
Autor: Dariusz Rott, Zbigniew Widera
Miejsce i rok wydania: Kraków – Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „Episteme?, Pracownia Zarządzania Wiedzą
ISBN: 978-83-7759-012-6
Liczba stron: 78

Tytuł: Problemy konwergencji mediów
Autor: Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott (red.)
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec – Praga, 2013
ISBN: 978-80-87800-00-3
Liczba stron: 378

Tytuł: Marketingova a medialní komunikace dnes II
Autor: Dariusz Rott (red.)
Miejsce i rok wydania: Praha, 2013
ISBN: 978-80-87800-02-7
Liczba stron: 68

Tytuł: Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach
Autor: Lakomy Mirosław
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM
ISBN: 978-83-7614-138-1 (Ignatianum)
ISBN: 978-83-7767-938-8 (WAM)
Liczba stron: 404

Tytuł: Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu
Autor: Piotr Francuz
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL
ISBN: 978-83-7702-706-6
Liczba stron: 348

Tytuł: Zarządzanie w mediach
Autor: Tadeusz Kowalski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wolters Kluver SA
ISBN: 978-83-264-4477-7
Liczba stron: 310

Tytuł: Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych
Autor: Monika Marta Przybysz
Miejsce i rok wydania: Kielce, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Jedność
ISBN: 978-83-7660-910-2
Liczba stron: 418

Tytuł: Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej
Autor: Monika Bartnik, Wojciech Lis
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Difin
ISBN: 978-83-7641-719-6
Liczba stron: 172

Tytuł: Współczesne media. Język mediów
Autor: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842614
Liczba stron: 500

Tytuł: Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu.
Autor: Mirosław Filiciak
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-6343-09-0
Liczba stron: 300

Tytuł: Internet. Czas się bać.
Autor: Wojciech Orliński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Agora SA
ISBN: 978-83-268-1298-9
Liczba stron: 288

Tytuł: Czas celebrytów . Mediatyzacja życia publicznego.
Autor: Małgorzata Molęda-Zdziech
Wydawnictwo: Difin Warszawa 2013
ISBN: 978-83-7641-798-1
Liczba stron: 444

Tytuł: Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli
Autor: Karol Jakubowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 978-83-7561-269-1
Liczba stron: 274

Tytuł: Media w Hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego
Autor: Radosław Sajna
Miejsce i rok wydania: Bydgoszcz 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ISBN: 978-83-7096-906-6
Liczba stron: 465

Tytuł: Ochrona pluralizmu w polityce medialnej Włoch
Autor: Maciej Miżejewski
Miejsce i rok wydania: Kraków 2013
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
ISBN: 978- 83-7638-231-9
Liczba stron: 204

Tytuł: Jean Baudrillard wobec współczesności. Polityka, media, społeczeństwo.
Autor: Agnieszka Ziętek
Miejsce i rok wydania: Kraków 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Universitas
ISBN: 97883-242-2355-8
Liczba stron: 245

2014

Tytuł: Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych
Autor: Janina Hajduk-Nijakowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Opole 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISBN: 978-83-7395-612-4
Liczba stron: 380

Tytuł: Poranny towarzysz i doradca. Polskie telewizje śniadaniowe na przykładzie programów ?Dzień Dobry TVN? i ?Pytanie na śniadanie?.
Autor: Olga Dąbrowska-Cendrowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Elipsa
ISBN: 978-83-7151-999-4
Liczba stron: 174

Tytuł: Media mniejszości. Mniejszości w mediach
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak, Ewa Godlewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-484-7
Liczba stron: 324

Tytuł: Media i polityka. Relacje i współzależności
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-457-1
Liczba stron: 384

Tytuł: Media i polityka. Relacje i współzależności
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-457-1
Liczba stron: 384

Tytuł: Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji
Autor: Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014
Wydawnictwo: ASPRA-JR
ISBN: 978-83-7545-478-9
Liczba stron: 224

Tytuł: Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a ponowoczesnością.
Autor: Tadeusz Kononiuk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: ASPRA-JR
ISBN: 978-83-7545-427-7
Liczba stron:304

Tytuł: System medialny Islandii
Autor: Lidia Pokrzycka
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-455-7
Liczba stron: 236

Tytuł: Prawna regulacja krajowego rynku zbiorowego zarządzania prawami do muzyki
Autor: Michał Zaremba
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo WDiNP UW
ISBN: 978-83-63183-62-2
Liczba stron: 499

Tytuł: A Polyvalent Media Policy in the Enlarged European Union
Autor: Beata Klimkiewicz
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014
Wydawnictwo: Jagiellonian University Press
ISBN: 978-83-233-3715-7
Liczba stron: 323.

Tytuł: Czas seriali
Autor: Agnieszka Szczepanek, Sandra Wojciechowska, Piotr Buśko
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-634-3416-8
Liczba stron: 262

Tytuł: Demokracja w obliczu nowych mediów
Autor: M. Musiał-Karg
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0415-6
Liczba stron: 244

Tytuł: Dziennikarstwo i media 4. Marka, media, komunikacja
Autor: I. Borkowski K. Stasiuk-Krajewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWr
ISBN: 978-83-229-3426-4
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Dziennikarz. Zawód przyszłości.
Autor: J. Ściślak
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo ASTRUM sp. z o.o.
ISBN: 978-83-727-7776-2
Liczba stron: 176

Tytuł: Gazeta Krakowska w antrakcie. Wspomnienia redaktora
Autor: S. Tabakowski
Miejsce i rok wydania: Katowice 2014
Wydawnictwo: Śląsk sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-716-44840-3
Liczba stron: 350

Tytuł: Komunikowanie polityczne: podmioty, wartości, kanały przekazu.
Autor: E. Maj (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0885-0
Liczba stron: 202

Tytuł: Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie.
Autor: M. Łyszczarz, S. Marcinkiewicz, M. Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0855-0
Liczba stron: 286

Tytuł: Kurs dziennikarstwa dla samouków.
Autor: M. K. Piekarska
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Biblioteka analiz sp. z o.o.
ISBN: 978-83-638-7903-7
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Meandry i dylematy transformacji polskiego systemu medialnego
Autor: Wiesław Sonczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: WDiNP UW
ISBN: 978-83-631-8349-3
Liczba stron: 338

Tytuł: Media w transformacji.
Autor: A. Graczyk, M. Przybysz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: ELIPSA DOM WYDAWNICZY I HANDLOWY
ISBN: 978-83-715-1132-5
Liczba stron: 418

Tytuł: Medialne lwy dla rekinów biznesu.
Autor: A. Ślifirska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-011-8005-8
Liczba stron: 200

Tytuł: Naznaczeni popkulturą.
Autor: B. Dziadzia
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-634-3424-3
Liczba stron: 466

Tytuł: Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce.
Autor: Iwona Hofman, Justyna Maguś (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMCS
ISBN: 978-83-778-4507-3
Liczba stron: 302

Tytuł: Obrazkowe memy internetowe.
Autor: J. Sroka
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: CEDEWU sp. z o.o.
ISBN: 978-83-755-6669-7
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania (wybrane zagadnienia)
Autor: Sławomir Czapnik
Miejsce i rok wydania: Opole 2014
Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego
ISBN: 978-83-7395-608-7
Liczba stron: 232

Tytuł: ?Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne.?
Autor: Tomasz Huk
Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski w Katowicach i Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Katowice-Kraków 2014,
ISBN: 978-83-7850-705-5
Liczba stron: 384

Tytuł: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2. Autor: Anna Zorska, Małgorzata Molęda-Zdziech, Bohdan Jung (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH
ISBN: 978-83-7378-915-9
Liczba stron: 273

Tytuł: Dzienniki regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2013 roku
Autor: Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński (red.)
Wydawnictwo: Uniwersytetu Rzeszowskiego Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2014
ISBN: 978-83-7996-079-8
Liczba stron: 256

Tytuł: Prasowe gatunki dziennikarskie
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Wydawnictwo: Poltext Sp. z.o.
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7561-397-1
Liczba stron: 180

Tytuł: Social media to ściema
Autor: B. J. Mendelson
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo HELION S.A.
ISBN: 978-83-2467-500-5
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Społeczne funkcje mediów katolickich
Autor: Bogumił Karp
Miejsce i rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Radio Victoria
ISBN: 978-83-9070-770-9
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Społeczne konteksty edukacji medialnej
Autor: Grażyna Penkowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 9788363434137
Liczba stron: 298

Tytuł: Twitter ? sukces komunikacji w 140 znakach
Autor: Eryk Mistewicz
Miejsce i rok wydania: 2014
Wydawnictwo: One Press
ISBN: 9788324678990
Liczba stron: 200

Tytuł: Upór poznawania
Autor: Jerzy Jastrzębski
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWrc
ISBN: 9788322934395
Liczba stron: 208

Tytuł: Ustanawianie agendy politycznej przez media
Autor: Ewa Nowak
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377845110
Liczba stron: 356

Tytuł: W lustrze mediów. Wizerunki wybranych subkultur
Autor: Marek Sokołowski
Miejsce i rok wydania: Toruń2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788377802809
Liczba stron: 394

Tytuł: Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji
Autor: M. Major, J. Bucknall-Hołyńska (red.)
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UG
ISBN: 9788378651482
Liczba stron: 248

Tytuł: Współczesne media. Wartości mediów (tom 2)
Autor: b.d.
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377844663
Liczba stron: 240

Tytuł: Zaufaj mi, jestem kłamcą
Autor: Ryan Holiday
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo HELION S.A.
ISBN: 9788324692460
Liczba stron: 296

Tytuł: Status prawny dziennikarza
Autor: Wojciech Lis (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-3250-7
Liczba stron: 566

Tytuł: Wizerunki polityków w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Kampania wyborcza na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku
Autor: Wojciech Maguś
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-456-4
Liczba stron: 579

Tytuł: Społeczeństwo, polityka, ekonomia. Śląscy twórcy i dziennikarze (1922-1945).
Autor: Maria Buszman-Witańska
Miejsce i rok wydania: Katowice 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN: 978-83-7875-208-0
Liczba stron: s. 139

Tytuł: I Communicate, Therefore I AM
Autor: Jarosław Jęczeń
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: KUL
ISBN: 978-83-7702-853-7
Liczba stron: 196

Tytuł: Konflikt ? negocjacje ? kultura ? komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje.
Autor: Anita Stefańska, Anna Knocińska, Elżbieta Kwiatkowska
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-989-1
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Komunikacja jako narzędzie (po)rozumienia we wspólnotach społecznych
Autor/ka: Anna Mitręga, Iwona Jaroszewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-523-7
Liczba stron: 399

Tytuł: Europa Obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej
Autor: Małgorzata Winiarska-Brodowska
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Humanitas
ISBN: 978-83-61991-71-7
Liczba stron: 222

Tytuł: Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie
Autor/ka: Aleksandra Matykiewicz-Włodarska, Monika Ślufińska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-901-3
Liczba stron: 383

Tytuł: Polityka 2.0. Aktorzy polityczni w świecie nowych mediów,
Autorzy: Mirosław Lakomy, Leszek Porębski, Natalia Szybut
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo WAM,
ISBN: (Ignatianum):978-83-7614-205-0, WAM:978-83-277-1024-6
Liczba stron: 250

Tytuł: Problemy demokracji
Redakcja naukowa: Mirosław Lakomy, Maria Nowina Konopka
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014
ISBN: 978-83-7614-196-1 (Ignatianum), 978-83-277-0198-5 (WAM)
Liczba stron: 184

Tytuł: Wizerunki polityków w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Kampania wyborcza na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku
Autor: Wojciech Maguś
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-456-4
Liczba stron: 579

Tytuł: Społeczeństwo, polityka, ekonomia. Śląscy twórcy i dziennikarze (1922-1945).
Autor: Maria Buszman-Witańska
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN: 978-83-7875-208-0
Liczba stron: s. 139

Tytuł: I Communicate, Therefore I AM
Autor: Jarosław Jęczeń
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
ISBN: 978-83-7702-853-7
Liczba stron: 196

Tytuł: Status prawny dziennikarza
Autor: Wojciech Lis (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-3250-7
Liczba stron: 566

Tytuł: Konflikt ? negocjacje ? kultura ? komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje. Autor/ka: Anita Stefańska, Anna Knocińska, Elżbieta Kwiatkowska
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-989-1
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Komunikacja jako narzędzie (po)rozumienia we wspólnotach społecznych Autor/ka: Anna Mitręga, Iwona Jaroszewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-523-7
Liczba stron: 399

Tytuł: Komunikacja ? (po)rozumienie -obecność społeczna Autor/ka: Małgorzata Biedroń, Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-522-0
Liczba stron: 337

Tytuł: Poranny towarzysz i doradca. Polskie telewizje śniadaniowe na przykładzie programów ?Dzień Dobry TVN? i ?Pytanie na śniadanie?.
Autor: Olga Dąbrowska-Cendrowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Elipsa
ISBN: 978-83-7151-999-4
Liczba stron: 174

Tytuł: Media mniejszości. Mniejszości w mediach
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak, Ewa Godlewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-484-7
Liczba stron: 324

Tytuł: Media i polityka. Relacje i współzależności
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-457-1
Liczba stron: 384

Tytuł: Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji
Autor: Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014
Wydawnictwo: ASPRA-JR
ISBN: 978-83-7545-478-9
Liczba stron: 224

Tytuł: Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a ponowoczesnością.
Autor: Tadeusz Kononiuk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: ASPRA-JR
ISBN: 978-83-7545-427-7
Liczba stron: 304

Tytuł: System medialny Islandii
Autor: Lidia Pokrzycka
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-455-7
Liczba stron: 236

Tytuł: Prawna regulacja krajowego rynku zbiorowego zarządzania prawami do muzyki
Autor: Michał Zaremba
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo WDiNP UW
ISBN: 978-83-63183-62-2
Liczba stron: 499

Tytuł: A Polyvalent Media Policy in the Enlarged European Union
Autor: Beata Klimkiewicz
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014
Wydawnictwo: Jagiellonian University Press
ISBN: 978-83-233-3715-7
Liczba stron: 323.

Tytuł: Czas seriali
Autor: Agnieszka Szczepanek, Sandra Wojciechowska, Piotr Buśko
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-634-3416-8
Liczba stron: 262

Tytuł: Demokracja w obliczu nowych mediów
Autor: M. Musiał-Karg
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0415-6
Liczba stron: 244

Tytuł: Dziennikarstwo i media 4. Marka, media, komunikacja
Autor: I. Borkowski K. Stasiuk-Krajewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWr
ISBN: 978-83-229-3426-4
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Dziennikarz. Zawód przyszłości.
Autor: J. Ściślak
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo ASTRUM sp. z o.o.
ISBN: 978-83-727-7776-2
Liczba stron: 176

Tytuł: Gazeta Krakowska w antrakcie. Wspomnienia redaktora
Autor: S. Tabakowski
Miejsce i rok wydania: Katowice 2014
Wydawnictwo: Śląsk sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-716-44840-3
Liczba stron: 350

Tytuł: Komunikowanie polityczne: podmioty, wartości, kanały przekazu.
Autor: E. Maj (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0885-0
Liczba stron: 202

Tytuł: Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie.
Autor: M. Łyszczarz, S. Marcinkiewicz, M. Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0855-0
Liczba stron: 286

Tytuł: Kurs dziennikarstwa dla samouków.
Autor: M. K. Piekarska
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Biblioteka analiz sp. z o.o.
ISBN: 978-83-638-7903-7
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Meandry i dylematy transformacji polskiego systemu medialnego
Autor: Wiesław Sonczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: WDiNP UW
ISBN: 978-83-631-8349-3
Liczba stron: 338

Tytuł: Media w transformacji.
Autor: A. Graczyk, M. Przybysz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: ELIPSA DOM WYDAWNICZY I HANDLOWY
ISBN: 978-83-715-1132-5
Liczba stron: 418

Tytuł: Medialne lwy dla rekinów biznesu.
Autor: A. Ślifirska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-011-8005-8
Liczba stron: 200

Tytuł: Naznaczeni popkulturą.
Autor: B. Dziadzia
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-634-3424-3
Liczba stron: 466

Tytuł: Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce.
Autor: Iwona Hofman, Justyna Maguś (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMCS
ISBN: 978-83-778-4507-3
Liczba stron: 302

Tytuł: Obrazkowe memy internetowe.
Autor: J. Sroka
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: CEDEWU sp. z o.o.
ISBN: 978-83-755-6669-7
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania (wybrane zagadnienia)
Autor: Sławomir Czapnik
Miejsce i rok wydania: Opole 2014
Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego
ISBN: 978-83-7395-608-7
Liczba stron: 232

Tytuł: Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne.
Autor: Tomasz Huk
Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski w Katowicach i Oficyna Wydawnicza ?Impuls?, Katowice-Kraków 2014,
ISBN: 978-83-7850-705-5
Liczba stron: 384

Tytuł: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2.
Autor: Anna Zorska, Małgorzata Molęda-Zdziech, Bohdan Jung (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH
ISBN: 978-83-7378-915-9
Liczba stron: 273

Tytuł: Dzienniki regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2013 roku
Autor: Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński (red.)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2014
ISBN: 978-83-7996-079-8
Liczba stron: 256

Tytuł: Prasowe gatunki dziennikarskie
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Wydawnictwo: Poltext Sp. z.o.
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7561-397-1
Liczba stron: 180

Tytuł: Social media to ściema
Autor: B. J. Mendelson
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo HELION S.A.
ISBN: 978-83-2467-500-5
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Społeczne funkcje mediów katolickich
Autor: Bogumił Karp
Miejsce i rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Radio Victoria
ISBN: 978-83-9070-770-9
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Społeczne konteksty edukacji medialnej
Autor: Grażyna Penkowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 9788363434137
Liczba stron: 298

Tytuł: Twitter ? sukces komunikacji w 140 znakach
Autor: Eryk Mistewicz
Miejsce i rok wydania: 2014
Wydawnictwo: One Press
ISBN: 9788324678990
Liczba stron: 200

Tytuł: Upór poznawania
Autor: Jerzy Jastrzębski
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWrc
ISBN: 9788322934395
Liczba stron: 208

Tytuł: Ustanawianie agendy politycznej przez media
Autor: Ewa Nowak
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377845110
Liczba stron: 356

Tytuł: W lustrze mediów. Wizerunki wybranych subkultur
Autor: Marek Sokołowski
Miejsce i rok wydania: Toruń2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788377802809
Liczba stron: 394

Tytuł: Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji
Autor: M. Major, J. Bucknall-Hołyńska (red.)
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UG
ISBN: 9788378651482
Liczba stron: 248

Tytuł: Współczesne media. Wartości mediów (tom 2)
Autor: b.d.
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377844663
Liczba stron: 240

Tytuł: Zaufaj mi, jestem kłamcą
Autor: Ryan Holiday
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo HELION S.A.
ISBN: 9788324692460
Liczba stron: 296

Tytuł: ?Tylko Rock?-rezultaty analizy strukturalnej
Autor: Artur Trudzik
Miejsce i rok wydania: Szczecin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo volumina.pl
ISBN: 978-83-7867-239-5
Liczba stron: 594

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.