Odpowiedzialna komunikacja, odpowiedzialne media

Published: 31.10.2019

Relacja z VI Międzynarodowej Konferencji Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2019

O etyce w mediach, związkach pomiędzy mediami, biznesem a kulturą oraz skutecznej i odpowiedzialnej komunikacji dyskutowali naukowcy i praktycy z całej Polski podczas VI Międzynarodowej Konferencji Media – Biznes – Kultura. Pomorze 2019. Uczestnicy wydarzenia spotkali się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego 21 i 22 października 2019 r. Organizatorem Konferencji był kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, a współorganizatorem – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Gdańskim akademikom po raz kolejny udało się zaprosić do dyskusji liczne grono medioznawców oraz przedstawicieli biznesu, kultury i organizacji pozarządowych z Polski i zagranicy. Szczególną uwagę obecnych zwrócił temat odpowiedzialności w komunikacji. – Dzisiaj jakość komunikowania w mediach pozostawia wiele do życzenia. Odpowiedzialna komunikacja powinna służyć nie tylko jednostce, ale i całemu społeczeństwu – mówiła dr hab. Małgorzata Łosiewicz. – Bez wypracowania odpowiednich norm w tej dziedzinie trudno będzie mówić o zmianach na lepsze – podkreślała. Wśród mówców plenarnych znaleźli się badacze mediów z wielu polskich ośrodków. Wszyscy zgodnie wskazywali na problemy mediów związane z etyką i jakością informacji. Prof. zw. dr hab. Janusz Adamowski z Uniwersytetu Warszawskiego mówił o polityzacji mediów w Polsce. Z kolei prof. zw. dr hab. Iwona Hofman, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, w swoim wystąpieniu podkreślała, że odpowiedzialność za słowa stanowi główną zasadę społecznej odpowiedzialności mediów. O odbiorcach nowych mediów mówiła prof. zw. dr hab. Teresa Sasińska-Klas z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił wyniki badań rafinacji Big Data w dziedzinie nauki oraz kultury. O krzywdzie w środkach masowego przekazu opowiedział prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Kononiuk z Uniwersytetu Warszawskiego. Na zakończenie referat o bezpieczeństwie etycznym oraz o złu jako cenie wolności człowieka wygłosił ks. prof. nadz. dr hab. Michał Drożdż z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W ramach Konferencji każdego dnia odbywały się sesje plenarne oraz obrady w czterech sekcjach tematycznych: „Media a rynek”, „Media w społeczeństwie i kulturze”, „Media a polityka” oraz „Grzeczność językowa w życiu publicznym”. Program Konferencji był bardzo bogaty – zaprezentowano ok. 60 referatów, które – tradycyjnie – zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej, podsumowującej dorobek spotkania, a także w czasopiśmie „Media Biznes Kultura”. Prelegenci tegorocznej edycji Konferencji przybliżyli uczestnikom także zagadnienia związane ze współczesnymi mediami jak m.in. wykorzystanie nowych technologii w komunikacji medialnej, sposoby zarządzania mediami, prawo w mediach, etyczność mediów czy oddziaływanie mediów na ich użytkowników. Sporym zainteresowaniem cieszył się panel studentów i doktorantów „Młodzi o mediach, biznesie i kulturze”, podczas którego dzielili się oni wynikami badań własnych nad mediami.

Podczas Konferencji zorganizowano także dwa panele eksperckie. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Prom”, organizatorem konferencji „Uczelnie w procesie zmian. Wyzwania komunikacyjne i marketingowe”, odbył się wspólny panel dyskusyjny pt. „Skuteczna komunikacja z perspektywy zawodowych komunikatorów”. Własny punkt widzenia na kwestie związane ze współczesnym public relations zaprezentowali rzecznicy prasowi reprezentujący organizacje publiczne, środowisko biznesowe oraz dziennikarze i przedstawiciele biznesu. Z kolei celem panelu pt. „Społeczna odpowiedzialność w komunikacji” było przybliżenie tego, czym jest odpowiedzialna komunikacja i co oznacza dla firm w praktyce. Wśród prelegentów znaleźli się praktycy, reprezentujący zarówno środowiska biznesowe i instytucje, którzy przedstawili obszary komunikacyjnej odpowiedzialności względem otoczenia.

Ważnym punktem programu Konferencji był uroczysty benefis redaktor Aliny Kietrys, poprowadzony przez red. Jarosława Kreta, przyjaciela bohaterki wydarzenia. Swoje gratulacje i życzenia przekazała m.in. prof. zw. dr hab. Iwona Hofman, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Wydarzenie było także okazją do zaprezentowania książki pt. „Pani Redaktor”, wydanej pod redakcją dr hab. Małgorzaty Łosiewicz oraz dr Beaty Czechowskiej-Derkacz.

Gościem specjalnym Konferencji była Anna Mierzejewska, absolwentka kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Gdańskim, pierwsza w historii redaktor naczelna polskiej edycji magazynu „Playboy”.

Na koniec dwudniowego wydarzenia odbyły się warsztaty, które poprowadził Marcin Szczupak z firmy Press Service. Dotyczyły one wykorzystania monitoringu mediów w czasie kryzysu oraz tworzenia infografik.

Konferencje takie jak Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2019 pomagają użytkownikom i twórcom przekazu w zrozumieniu świata mediów, które podlegają licznym zmianom. Spotkanie w Gdańsku to odpowiedź na potrzebę wymiany poglądów i doświadczeń w szerokim gronie osób podejmujących dyskusję na temat odpowiedzialnej i etycznej komunikacji oraz technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów związanych ze środkami masowego przekazu.

Klara Mirecka
Magdalena Iwanowska

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

NIP: 895-18-94-768 • KRS: 0000289265


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu

Nr rachunku: 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Code S.W.I.F.T. (BIC): NDEAPLP2
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.