Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że odszedł Profesor Zbigniew Oniszczuk

09.11.2020

  • Home
  • Aktualności
  • Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że odszedł Profesor Zbigniew Oniszczuk

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 8 listopada odszedł Profesor Zbigniew Oniszczuk, członek - założyciel i w latach 2013 - 2019 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Jako członek Zarządu prowadził konkurs DOKTORAT. W 2019 roku Profesor otrzymał członkostwo honorowe PTKS. Był cenionym medioznawcą, specjalistą w zakresie europejskich systemów medialnych i komunikacji międzynarodowej. Wielu młodych badaczy zawdzięcza Mu wzorce rzetelnej pracy zwieńczonej uzyskaniem stopni naukowych. Profesor, dla wielu z nas, Zbyszek, był otwartym, ciepłym człowiekiem, optymistycznie nastawionym do życia. Umiał czerpać radość z samego faktu istnienia. Odszedł, lecz pozostał. W książkach, w pamięci, w naszych sercach. Niech spoczywa w pokoju!
Zarząd PTKS

 

Prof. Zbigniew Oniszczuk
Prof. UŚ, dr hab. Zbigniew Oniszczuk medioznawca, od 1981 roku związany z Zakładem Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, od 2014 roku był kierownikiem Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Autor blisko 80 artykułów i rozpraw poruszających problemy funkcjonowania mediów masowych, ich relacji z systemem politycznym, udziału mediów w komunikowaniu politycznym i public relations, przemian w systemie medialnym Polski i innych krajów. Wśród tych publikacji szczególne miejsce zajmuje autorska książka „Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w latach 1949-1989” (Katowice 2002) oraz współredagowane prace zbiorowe „Mało znane systemy medialne” (Sosnowiec 2007) i „Systemy medialne krajów bałkańskich” (Sosnowiec 2009), a także redagowana samodzielnie monografia zbiorowa „Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian” (Katowice 2015). Stypendysta niemieckiej Fundacji Konrada Adenauera i Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu w Salzburgu. Recenzent wydawniczy 5 publikacji książkowych i autor 12 artykułów zamieszczonych w zagranicznych czasopismach i pracach zbiorowych, wydanych głównie w Niemczech, Austrii i Rosji. Członek Niemieckiego Towarzystwa Medioznawczego - Deutsche Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft (od 2004 r.). Współzałożyciel w roku 2007 Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, pełniący w latach 2013-2019 funkcję wiceprezesa. W latach 2016-2020 kierownik grantu NCN OPUS 10 poświęconego badaniom nad powiązaniami pomiędzy elitami mediów i polityki w Polsce.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.