Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów

  • Home
  • Aktualności
  • Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów
Published: 18.02.2020

W dniu 4 grudnia 2019 roku w Bibliotece Głównej UKW odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów, które zostało zorganizowane przez dr Dominikę Popielec z Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów we współpracy z sekcją badawczą Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Uczestników seminarium powitali: dr Dominika Popielec oraz Dyrektor Instytutu Komunikacji Społecznej prof. UKW Radosław Sajna. W obradach plenarnych młodzi medioznawcy, komunikolodzy i groznawcy wysłuchali wykładów przygotowanych przez prof. Politechniki Gdańskiej Jana Krefta, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Urszulę Doliwę, dr. Michała Mochockiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz prezesa Instytutu Dyskursu i Dialogu (INDID) Filipa Gołębiewskiego. Po sesji plenarnej uczestnicy prezentowali wyniki swoich badań w czterech grupach roboczych:
• grupa robocza „Czy Google i Facebook muszą upaść?”, prowadzenie prof. PG Jan Kreft
• grupa robocza „Media audialne”, prowadzenie prof. UWM Urszula Doliwa
• grupa robocza „Media pod lupą”, prowadzenie prezes INDID Filip Gołębiewski
• grupa robocza „Groznawstwo”, prowadzenie mgr Krzysztof Chmielewski

Uczestnikami Seminarium byli studenci oraz doktoranci reprezentujący następujące ośrodki naukowe: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Opolski. Przewidziano publikację złożonych tekstów w czasopiśmie naukowym Com.Press po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.