Współpraca PTKS z towarzystwami naukowymi PTNP oraz PTSE

Published: 08.11.2019

img 3049

W dniu 24 października br. w Warszawie doszło do spotkania prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej prof. dr hab. Iwony Hofman, prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich prof. dr. hab. Zbigniewa Czachóra i prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych prof. dr. hab. Arkadiusza Żukowskiego celem nawiązania bliższej współpracy pomiędzy trzema towarzystwami naukowymi.

Spotkanie stanowiło po części pokłosie X posiedzenia Zarządu Głównego PTNP (kadencja 2017-2019) w Poznaniu w dniu 14 maja b.r., gdzie odbył się panel dyskusyjny dotyczący przyszłości towarzystw w Polsce. Wówczas zasygnalizowano potrzebę bliższej i szerszej współpracy pomiędzy PTNP a PTKS, PTSE oraz Polskim Towarzystwem Naukowym Prawa Prasowego.

Podczas spotkania w Warszawie uzgodniono, że wspomniane towarzystwa naukowe będą współpracowały w zakresie wymiany informacji i osiągnięć oraz ich promowania, opracowywania wspólnych stanowisk, wzajemnego zapraszania się na kongresy, propagowania badań interdyscyplinarnych, wspólnego lobbowania na decydentów politycznych. Istotnym była też inicjatywa przygotowania wspólnego projektu badawczego.

Dzięki wsparciu prof. dr hab. I. Hofman jako przewodniczącej Rady Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk możliwa będzie aplikacja PTNP i PTSE o członkostwo w tejże Radzie (grupuje ona ponad 300 towarzystw naukowych z całej Polski).

Władze PTNP i PTSE zostały zaproszone przez prof. dr hab. I. Hofman, przewodniczącą RTN PAN, na przyszłoroczne konferencje pt. „Przyszłość towarzystw naukowych” i „Komunikacja wiedzy – komunikowanie o nauce”.

źródło: PTNP, www.ptnp.org.pl/index.php/pl/aktualnosci/zg-ptnp/1099-wspolpraca-ptnp-w-ramach-towarzystw-naukowych

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.