Zaproszenie na IV Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów

  • Home
  • Aktualności
  • Zaproszenie na IV Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów
Published: 14.10.2019

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej zapraszają badaczy do udziału w seminarium naukowym, którym bliska jest tematyka medioznawcza, komunikologiczna i groznawcza.

Ideą seminarium jest praca w małych grupach roboczych pod kierunkiem doświadczonych naukowców. W części obrad plenarnych eksperci przedstawiają problemy, nurty lub metody badawcze w poszczególnych aspektach mediów i komunikacji. W części tzw. „roboczej” przedmiotem pracy w trakcie spotkania stają się przesłane wcześniej szkice lub projekty, artykuły będące w trakcie powstawania (working papers), wstępne raporty itp., z którymi z wyprzedzeniem zapoznają się wszyscy członkowie grupy. Uczestnicy zostają dobrani według podobieństwa tematyki, perspektywy badawczej lub wykorzystywanych metod badawczych. Pod kierunkiem eksperta i we współpracy z osobami realizującymi podobne badania mają okazję wspólnie przeanalizować konkretne zagadnienia związane z dalszą pracą. Spotkanie służy również nakreśleniu planu pracy nad konkretnym opracowaniem naukowym, które może zostać złożone do publikacji w czasopiśmie.

IV Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów
Bydgoszcz, 4 grudnia 2019 roku
Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Karola Szymanowskiego 3

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest holistyczna perspektywa komunikacji społecznej i mediów w obliczu wyzwań badawczych. Mając na uwadze krystalizowanie się tej dyscypliny, a także różnorodność problematyki badawczej, proponowane są cztery obszary tematyczne:

1. Dlaczego Google i Facebook muszą upaść?
- Utopia neutralności platform: czym są Facebook i Google?
- Czy Facebook walczy z fake news i mową nienawiści
- Czy blockchain uratuje Dolinę Krzemową?
- Użytkownik v. Google i Facebook: asymetria relacji;
- Gdy człowieka zastępuje algorytm;
- Na czym polega władza algorytmów Facebooka i Google?
- Dziwne zaufanie do Google i Facebooka;
- Facebook, Alphabet, Amazon, Huawei i sztuczna inteligencja: Kiedy monopol jest niebezpieczny;
- Mity i przyjaciele - o redefinicji znaczeń na Facebooku;
- Facebook jako cryptopticum - nowa wersja panoptykon.

2. Media audialne
- programy radiowe ich struktura;
- gatunki radiowe;
- estetyka przekazu radiowego: głosy, muzyka, efekty dźwiękowe;
- radio publiczne, komercyjne i społeczne;
- miejsce radia w systemie medialnym;
- radio wobec nowych technologii;
- oddziaływanie mediów audialnych na słuchaczy;
- podcasting.

3. „Media pod lupą”
- Monitoring mediów: komercyjny vs obywatelski;
- Edukacja medialna i obywatelska w jednym;
- Kryzys debaty publicznej i mediów: przyczyny, powody, przejawy;
- Dlaczego rzetelność jest tak ważna w dzisiejszym świecie?
- Metodologia analizy przekazów medialnych wraz z przykładami;
- Fact-checking a Bias Checking: dwie połówki tego samego jabłka?

4. Groznawstwo
- Reprezentacja grup społecznych w grach;
- Światotwórstwo i narracje w grach wideo;
- Gry niekomputerowe: planszowe, RPG, larp;
- Nowe technologie w grach: VR, AR, MR;
- Problemy dyskryminacji i toksyczności w kulturze graczy;
- Społeczności graczy online i offline;
- Definicje gry i zabawy;
- Niezależne ("indie") gry wideo;
- Gry na urządzenia mobilne;
- Edukacyjne i prospołeczne zastosowania gier;
- Aspekty projektowania i produkcji gier.

Serdecznie zapraszamy do udziału młodych medioznwców, komunikologów i groznawców, którzy są zainteresowani powyższą tematyką. Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 20 listopada 2019 roku. Informacja o kwalifikacji do udziału w seminarium zostanie wysłana na adres mailowy uczestnika.

Planowana jest publikacja artykułów po uzyskaniu pozytywnej recenzji. Termin przesłania tekstu: 31 grudnia 2019 r. Udział w seminarium jest bezpłatny. Koszty podróży i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

Organizatorzy seminarium:
dr Dominika Popielec – Kierownik
dr Marta Tymińska – Sekretarz

Patronat honorowy: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Patronat medialny: Radio PiK
Partnerzy wydarzenia: Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów, Instytut Dyskursu i Dialogu.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.