Zbliża się ogłoszenie laureatów drugiej nagrody „Media and Democracy Karol Jakubowicz Award”

  • Home
  • Aktualności
  • Zbliża się ogłoszenie laureatów drugiej nagrody „Media and Democracy Karol Jakubowicz Award”
Published: 04.03.2019

„Media and Democracy Karol Jakubowicz Award” to ważna dla środowiska medioznawców nagroda, która została ustanowiona opd koniec 2017 roku. Jej patron, dr Karol Jakubowicz (1941-2013), medioznawca, ekspert i praktyk mediów, w latach 90. XX wieku był zaangażowany w reformowanie telewizji i radia w Polsce, pełniąc m.in. różne funkcje w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Radzie Nadzorczej Telewizji Polskiej. Przewodniczył międzyrządowej radzie programu „Informacja dla wszystkich” przy UNESCO oraz Komitetowi Zarządzającemu ds. Mediów i Nowych Usług Komunikacyjnych Rady Europy. Jego książki stanowią aktualną wykładnię roli mediów publicznych i kierunków polityki medialnej. Karol Jakubowicz był członkiem-założycielem PTKS, a od 2011 roku członkiem honorowym.

Zbliża się ogłoszenie laureatów drugiej nagrody „Media and Democracy Karol Jakubowicz Award”. I jest to szansa na zatrzymanie się i refleksję. Wszyscy powinniśmy mieć gorącą nadzieję, że laureaci tegorocznej nagrody spełnią podstawowe standardy Jakubowicza: przywiązanie do etyki, służba publiczna i wartości demokratyczne.

W kwietniu 2019 r. przypada szósta rocznica przedwczesnej śmierci dr. Karola Jakubowicza i druga nagroda nagrody, w której wyróżniono innowacyjne prace naukowe z zakresu mediów. Nagrodę ufundowała w 2018 r. żona Karola Jakubowicza, Małgorzata Semil-Jakubowicz wraz z kilkoma przyjaciółmi pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Więcej informacji: "Media and Democracy Karol Jakubowicz Award" - Prof. Peter Gross for Transitions Online

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.