Order Palm Akademickich dla Profesor Małgorzaty Molędy-Zdziech

  • Home
  • Aktualności
  • Order Palm Akademickich dla Profesor Małgorzaty Molędy-Zdziech
Published: 25.03.2018

Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy 19 marca 2018 r. w wręczył Order Palm Akademickich w randze kawalera Profesor Małgorzacie Molędzie-Zdziech (członkini Zarządu PTKS)

Ustanowiony w roku 1955, order Palm Akademickich jest przyznawany osobom, które działając na uczelniach wyższych czy – ogólniej - w szkolnictwie, przyczyniają się do promowania kultury na świecie.
„Małgorzata Molęda-Zdziech jest uznanym specjalistą w kwestiach lobbingu, grup interesów społecznych, komunikacji społecznej i mediów. Związana ze Szkołą Główną Handlową (SGH), rozwija liczne formy współpracy uniwersyteckiej z Francją. Jest również zaangażowana w działalność stowarzyszeń, przede wszystkim Stowarzyszenia Francja-Polska, w promowanie frankofonii i kultury francuskiej” (z przemówienia Ambasadora).

ce71fafb3066f2a7 baf62

Relacja z wydarzenia: 
https://pl.ambafrance.org/Uroczystosc-wreczenia-Orderow-Palm-Akademickich

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.