Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS patronatem Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów

  • Home
  • Aktualności
  • Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS patronatem Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów
Published: 19.11.2017

10 listopada 2017 roku w Poznaniu w siedzibie Collegium Da Vinci odbyło się III Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów. Było to pierwsze spotkanie z zainicjowanego w 2013 roku cyklu, któremu patronowało Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS.

Spotkanie zainaugurowali Prezes PTKS prof. dr hab. Iwona Hofman oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Collegium Da Vinci dr Krzysztof Patkowski.
Część oficjalną uświetniło również wręczenie nagrody w konkursie PTKS Najlepszy Doktorat z zakresu Nauk o Mediach za 2016, którą otrzymała dr Monika Kornacka-Grzonka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Tegoroczne seminarium obejmowało dwie części. Część pierwszą stanowiły wystąpienia zaproszonych ekspertów: prof. dr hab. Doroty Gołębniak oraz tegorocznych mentorów: prof. dr hab. Wandy Krzemińskiej, prof. dr. hab. Tomasza Misiaka oraz dr. hab. Michała Głowackiego. Dzięki krótkim wykładom reprezentujący różne polskie ośrodki naukowe uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z różnorodnością przyjmowanych paradygmatów badawczych oraz perspektywą metodologiczną bliską poszczególnym prowadzącym. W części drugiej mentorzy poprowadzili spotkania warsztatowe w grupach.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.