Zmarł Profesor Walery Pisarek

Published: 06.11.2017

pisarekZ wielkim żalem informujemy, że 05 listopada br. odszedł od nas na zawsze Prof. WALERY PISAREK, nestor polskich badań w zakresie mediów i komunikacji społecznej, Członek Honorowy PTKS od 2008 r. i członek Editorial Board Central European Journal of Communication. Jako honorowy gość, zawsze aktywnie uczestniczył w organizowanych przez PTKS konferencjach naukowych, w tym ostatniej Konferencji Jubileuszowej (10 lat PTKS).

STRACILIŚMY MISTRZA, WIELKIEGO PRZYJACIELA. BĘDZIE GO NAM BARDZO BRAKOWAĆ !

****

Dla mnie Uniwersytet jest miejscem pracy, przyjaźni i miłości – mówił prof. Walery Pisarek w wywiadzie udzielonym 28 czerwca br., dotyczącym jego pracy na Uniwersytetecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie ( "Vita Academica" 2017, nr 3/92) –te trzy różne, ale w moim przypadku bliskie sobie dziedziny życia i rzeczywistości splatają się w tym miejscu. Uniwersytet jest niezwykły (...)

Dla mnie nauka jest pracą i uważam, że kto chce zapuścić w niej korzenie, nie może jej traktować jak rozrywki i przyjemności. Praca nie sprawia mi przyjemności, nigdy jej nie sprawiała.

Ogromną przyjemność sprawia tylko poczucie wykonania, skończenia pracy. Jest to przyjemność tym większa, im większy wysiłek włożony w pracę i poczucie, że się ją dobrze wykonało. Tak zwaną pasję mogę odczuwać tylko, gdy pracę mam już za sobą i mogę spać spokojnie, ponieważ mam pełną satysfakcję, że co mogłem i potrafiłem, to zrobiłem – najlepiej, jak umiałem.

(Źródło: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, http://www.pat.krakow.pl/)

***

Wybitny językoznawca, uznawany za najwyższy autorytet w zakresie kultury języka polskiego, odszedł 5 listopada w Katowicach, gdzie miał wygłosić laudację podczas gali wręczenia tytułów Ambasadora Polszczyzny. Walery Pisarek urodził się w 1931 r. w Rabce. Szkołę powszechną skończył w 1943 r. na kompletach tajnego nauczania. Od 1949 do 1957 r. studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego długoletnim pracownikiem. W 1973 r. Rada Wydziału Filologicznego UJ na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Frekwencja wyrazów w prasie" nadała mu stopień doktora habilitowanego. W 1982 r. uzyskał tytuł prof. nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w 1994 r. - tytuł prof. zwyczajnego.

Prof. Walery Pisarek był założycielem studiów dziennikarskich przy UJ i pracownikiem naukowym Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełnił funkcję honorowego prezesa Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk, był pierwszym przewodniczącym rady (w latach 1996-2000). W latach 1969–2001 był dyrektorem krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych. Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności".

Opublikował prawie 700 prac - artykułów prasowych, recenzji, porad językowych, artykułów naukowych, monografii i podręczników dotyczących języka polskiego, teorii informacji i komunikacji masowej. W jego dorobku znajduje się 20 książek, m.in. "Poznać prasę po nagłówkach" (1967 r.), "Retoryka dziennikarska" (1970 r.) i "Wstęp do nauki o komunikowaniu" (2008 r.). Autor licznych wydań słownika ortograficznego. Przewodniczący jury i autor większości tekstów popularnego konkursu ortograficznego "Ogólnopolskie dyktando", a także organizowanego od 2015 roku przez Wydział Polonistyki UJ oraz Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia "Dyktanda Krakowskiego".

(Źródło: Uniwersytet Jagielloński, http://www.uj.edu.pl/)

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.