IV edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery

  • Home
  • Aktualności
  • IV edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery
Published: 20.10.2017

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że ruszyła IV edycja Konkursu na Najlepszą
Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery!

Ogólnopolski Konkurs Medi@stery został zainicjowany w celu promowania
najwybitniejszych prac absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich.
Zgodnie z ideą zawartą w nazwie Medi@stery mają zbierać wyróżniające się
rozprawy poświęcone problematyce medioznawczej, by torować drogę
indywidualnym, twórczym i merytorycznie wartościowym dokonaniom.
Pragnieniem organizatorów jest, by przedstawione w konkursie prace były
dla laureatów przepustką do świata mediów, zarówno gdyby chcieli oni być
jego doskonałymi przedstawicielami, wnikliwymi badaczami czy krytycznymi
obserwatorami. Tym samym ukryte w nazwie media odnoszą się nie tylko do
mediów jako nośników będących przedmiotem badania, ale same mają stać się
trampoliną dla dalszych zawodowych dokonań młodych medioznawców. Taki
status przyznaje Medi@sterom Gdańsk – Miasto Przyszłości, kolebka konkursu
i port, z którego laureaci mają wyruszyć w podróż do medialno-naukowego
świata.

Do tej pory odbyły się trzy edycje Konkursu. P. Marcin Sanakiewicz,
laureat I edycji, dziennikarz i lektor, w 2016 r. wydał – będącą nagrodą w
Konkursie – książkę "Telewizja ponowoczesna. Logiki i imaginacje
medialne". W przygotowaniu jest książka p. Olivii Kłusek, laureatki II
edycji, której praca magisterska nosiła tytuł „Latte-feminizm,
pop-feminizm i girl power. Trywializacja pojęcia feminizmu w kobiecej
prasie ilustrowanej segmentu luksusowego”. W III edycji zwyciężczynią
została p. Anna Gronau z pracą pt. “Prezydencka kampania wyborcza w 2015
roku na łamach wybranych tygodników opinii”.

Zachęcamy studentów i absolwentów do zapoznania się z regulaminem Konkursu
oraz do wzięcia udziału w wydarzeniu. Kartę zgłoszeniową wraz z
załącznikami należy przesłać w terminie do 20.11.2017 roku.

Więcej informacji: www.mediastery.ug.edu.pl

Regulamin
Zgłoszenie

Z wyrazami szacunku,

Dyrekcja Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański

 

 

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.