Panel PTKS podczas 66. Kongresu ICA, Fukuoka (Japonia), 9-13.06. 2016

  • Home
  • Aktualności
  • Panel PTKS podczas 66. Kongresu ICA, Fukuoka (Japonia), 9-13.06. 2016
Published: 20.10.2017

fukuoka 300x225Badacze komunikacji i mediów z całego świata wzięli udział w 66. Kongresie International Communication Association (ICA), który w dniach 9-13 czerwca 2016 roku odbył się w Fukuoce (Japonia). Głównym tematem konferencji ?Communicating with Power?, były zmieniające się stosunki i relacje między zróżnicowanymi uczestnikami procesów komunikowania. Pojęcie zmiany było analizowane w kontekście działających w ramach ICA grup badawczych, z uwzględnieniem m.in. technologii komunikacyjnych, prawa mediów i polityki medialnej, komunikacji masowej, komunikowania politycznego oraz organizacyjnego. Szczególny nacisk położono na konieczność angażowania się badaczy mediów w dyskusje z udziałem decydentów politycznych, a także organizacji pozarządowych i obywatelskich.

 

W ramach Kongresu ICA panel dyskusyjny został zorganizowany także przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (PTKS). Tematem sesji pt. ?Public service media: An idea of the Enlightenment?? była obecna pozycja i przyszłość mediów publicznych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Celem sesji PTKS było podkreślenie różnorodności podejść teoretycznych i metodologicznych w analizowaniu mediów publicznych w epoce cyfrowej. Uczestnicy panelu Tim Raats and Karen Donders (Free University of Brussels, Belgia), Manuel Puppis and Laia Castro Herrero (University of Fribourg, Szwajcaria), Corinne Schweizer (London School of Economics and Political Science, Wielka Brytania), Peter Gross (University of Tennessee, Knoxville, USA), Nick Gross (University of North Carolina, USA), Lizzie Jackson (London South Bank University, Wielka Brytania) i Michał Głowacki (Uniwersytet Warszawski) zostali poproszeni o wyjaśnienie niezbędnych zmian w tradycyjnym modelu radiofonii i telewizji. Dyskusja dotyczyła także sposobów, za pomocą których media publiczne mogę dostosować swoje struktury i kultury organizacyjne do dynamicznie rozwijających się ekosystemów medialnych. Dodatkowo badacze poszukiwali odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób dopasować model mediów publicznych do oczekiwań przyszłych pokoleń? W jaki sposób badać wewnętrzne struktury i zarządzanie w ramach mediów publicznych? Jakie formy partycypacji obywatelskiej można zaobserwować przyglądając się medium publicznym w wybranych krajach? Jak wspierać konieczność ewolucji modelu mediów publicznych w XXI wieku?

 

Sesji PTKS przewodniczyła prof. dr hab. Iwona Hofman ? Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. W trakcie spotkania zaprezentowano wiosenny numer ?Central European Journal of Communication? (Spring 2016) ? oficjalnego czasopisma PTKS.

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.