9. Central and Eastern European Communication and Media Conference (CEECOM), Tartu (Estonia), 16-18.06.2016 r

  • Home
  • Aktualności
  • 9. Central and Eastern European Communication and Media Conference (CEECOM), Tartu (Estonia), 16-18.06.2016 r
Published: 20.10.2017

9. Międzynarodowa Konferencja CEECOM (International Central and East Europe Communication and Media Conference) tym razem zatytułowana ?Media and Communication studies: bridging disciplines, bridging countries? odbyła się w dniach 16-18 czerwca 2016 r. w Tartu (Estonia). Poza konsorcjium CEECOM w jej organizację włączył się także Uniwersytet w Tartu oraz European Communication Research and Education Association (ECREA). Podobnie jak w poprzednich latach ta interdyscyplinarna konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno badaczy z ośrodków krajowych, jak i zagranicznych. Obrady podczas konferencji toczyły się w 4 sesjach plenarnych oraz 17 równoległych panelach tematycznych. Swe prelekcje przedstawiło blisko 60 badaczy reprezentujących ośrodki akademickie Europy Środkowo-Wschodniej (w tym najliczniejsze grono z Polski liczące ponad 20 badaczy). W roli keynote speaker głos zabrali: prof. Epp Lauk (Uniwersytet Jyväskylä, Finlandia), prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławki, Polska), prof. Tarmo Soomere (Prezes Estońskiej Akademi Nauk) oraz reprezentujący Uniwersytet w Tartu: prof. Peter Torop, prof. Rauno Thomas Moss, i prof. Mare Ainsaar.

ceecom16 2Podczas konferencji prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska oraz dr Michał Głowacki zaprezentowali również najnowszy numer czasopisma PTKS Central European Journal of Communication (Spring 2016). Ponadto Redaktor CEJC prof. dr hab. Bogusław Dobek-Ostrowska otrzymała nagrodę dla wybitnych zagranicznych naukowców ?Newskaja Premia? jednej z najstarszych uczelni w Rosji Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego wręczoną podczas konferencji CEECOM w Tartu przez prof. Sergey 

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.