Konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie dotyczące historii i dorobku Instytutu Literackiego w Paryżu

  • Home
  • Aktualności
  • Konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie dotyczące historii i dorobku Instytutu Literackiego w Paryżu
Published: 20.10.2017

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej ogłaszają nabór do pierwszej edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu. Celem Konkursu jest pobudzanie w środowisku naukowym zainteresowania historią działalności Instytutu Literackiego w Paryżu i ?Kultury? oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli i twórców, w tym przede wszystkim Jerzego Giedroycia.

Prace należy składać w terminie do 1 sierpnia 2017 roku. Decyzja Jury Konkursu
w składzie: Bogumiła Berdychowska, prof. dr hab. Rafał Habielski, Wojciech Sikora, prof. dr hab. Rafał Stobiecki, dr Marek Żebrowski, ogłoszona zostanie nie później, niż do 31 grudnia bieżącego roku.

Na Laureatów czekają następujące nagrody pieniężne:

  • w kategorii prac magisterskich – 7.000 PLN (brutto),
  • w kategorii rozpraw doktorskich – 10.000 PLN (brutto).

Regulamin Konkursu znajduje się pod linkiem
http://kulturaparyska.com/pl/aktualnosci/1/konkurs

KONTAKT


POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION


Siedziba

Stowarzyszenia

ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Adres

do korespondencji

ul. Głęboka 45,
20-612 Lublin

E-mail

Sekretarz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.