WNIOSEK O PATRONAT HONOROWY

Szanowna Pani Prezes
Prof. dr hab. Iwona Hofman
Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej 

  

WNIOSEK O PATRONAT HONOROWY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 

Szanowna Pani Prezes,
Zwracam/my się z prośbą o objęcie patronatem honorowym

 


Zgoda na przetwarzenie podanych w formularzu danych osobowych przez PTKS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie patronatu rodzi zobowiązanie do przestrzegania
Regulaminu przyznawania patronatów konferencjom naukowym przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.

 

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.