POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION INTERNATIONAL PROGRAMME:
SMALL GRANTS FOR SECTION-TO-SECTION BOOK COOPERATION

W dniach 9.10.20-30.11.20 trwa nabór wniosków w edycji pilotażowej programu PTKS służącego wsparciu międzynarodowej współpracy między członkami sekcji PTKS i sekcji European Communication Research and Education Association (ECREA), International Association of Media and Communication Research (IAMCR) i International Communication Association (ICA).

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://linkd.pl/kcsf

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Załącznik: Regulations

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.