mediastery pasek

Od 2015 roku Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej obejmuje honorowym patronatem ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach Medi@stery. Konkurs popularyzujący nauki o mediach został zainicjowany przez dr Małgorzatę Łosiewicz oraz prof. UG, dr hab. Annę Ryłko-Kurpiewską w celu upowszechniania wyróżniających się prac absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich. Organizatorem przedsięwzięcia jest kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie co roku promuje się odznaczające się wysokim poziomem rozprawy poświęcone problematyce medioznawczej. Celem Konkursu jest umożliwienie młodym ludziom o indywidualnych, twórczych i merytorycznie wartościowych dokonaniach działalności zawodowej w medialno-naukowym świecie. Laureaci konkursu poza nagrodami ufundowanymi przez organizatorów (publikacją najlepszych prac w formie monografii i artykułów w międzynarodowym naukowym czasopiśmie Media Biznes Kultura) otrzymują legitymację członka PTKS ważną na dany rok z możliwością przedłużenia.


 

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.