Konferencje krajowe

„Google - Uniwersum Wolności czy Opresji”
Piątek, 10 Listopad 2017
Odsłon : 855

II Konferencja Naukowa z cyklu „Lustro Mediów”:
„Google - Uniwersum Wolności czy Opresji”

Gdańsk, 10 listopada 2017

PATRONAT PTKS

Informacja: www.google-konferencja-gdansk.pl

Zgłoszenie: www.google-konferencja-gdansk.pl/pl/rejestracja

Facebook

©2019 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Więcej informacji Rozumiem